Go to content
hands on music production board

BIMM institute – Europas førende og største musikskole

YouTube og Facebook Marketing for at skabe brand awareness og tiltrække nye studerende

Førende musikinstitut

BIMM Institute – The British and Irish Modern Music Institute har universiteter i 8 forskellige byer, hvor musik betyder meget: London, Berlin, Dublin, Manchester, Bristol, Birmingham, Hamburg og Brighton. Med mere end 6.000 studerende er BIMM den største og førende leverandør af moderne musikundervisning i England, Irland og Europa. Selvom BIMM Institute i forvejen havde et flot reach og 50 års erfaring med at hjælpe studerende i gang med en succesfuld musikkarriere, kom de alligevel til Novicell i slutningen af 2018 med et behov for og ønske om at øge antallet af studerende til optagelse primo 2019. Novicell fokuserede på musikinstituttets online annoncering via YouTube og Facebook, for at hjælpe med at nå deres mål.

Samarbejdet

 • film clap icon

  YouTube kampagne for at skabe brand awareness

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  ’5 STAPLES’ kampagner baseret på placering til at promovere eksisterende YouTube videoer

 • a target with an arrow icon

  Remarketing kampagne bygget som en salgstragt med formål at skaffe ansøgere til betinget optagelse (Clearing)

YouTube-kampagne

I et forsøg på at skabe øget awareness og flere kursushenvendelser, kørte Novicell den første Youtube-kampagne sammen med BIMM i december 2018. Målet for kampagnen var at opbygge en liste over ansøgere og personer, der overvejer BIMM som deres valg af universitet for studieåret 2019/2020, til brug i en senere remarketing kampagne. Forskellige annonceformater blev brugt på YouTube, inklusiv TrueView in-stream-annoncer og Bumper-annoncer. Facebook-annonceringer inkluderer placeringer på Facebook, Instagram og Messenger samt Stories.

Læs mere om YouTube Annoncering her
 • pointing icon

  Trueview in-stream-annoncer

  Youtube-annoncer, som du kun betaler for, hvis nogen klikker på annoncen, ser mere end 30 sekunder eller til slutningen af videoen

 • megaphone icon

  Bumper annoncer

  Youtube-annoncer á 6 sekunders varighed, som vises før en bestemt video, der ikke kan springes over

Marketingskampagner baseret på placering

Den anden kampagne startede i februar 2019, for at hjælpe med at øge kendskabet til BIMMs allerede eksisterende ’STAPLES’ videoer. Disse var baseret på deres forskellige universiteters placeringer - Brighton, Bristol, Birmingham, Manchester and Berlin. Kampagnen involverede at køre annonceringer på YouTube for at promovere deres videoer, hvor berømte musikere fra en bestemt by fortalte om de 5 musikalske ’STAPLES’ i den by.

Funnel-based remarketing kampagne

I løbet af sommeren lancerede vi en stor clearing kampagne for at øge clearingansøgningerne til universiteterne. Kampagnen var rettet mod brugere, der havde henvendt sig til BIMM over det seneste år og ikke ansøgt, samt dem der havde besøgt deres hjemmeside.

Det var en stærkt segmenteret kampagne – ned til universitets og kursusniveau – med specifikke annoncer relevante til den online kunderejse. For eksempel vil alle, der har set guitarkursussiden, modtage en remarketing annonce specifikt for dette kursus. Vi kørte annoncer for hvert individuelt kursus og universitet. 

Clearing svarer til betinget optagelse på danske universiteter. Det vil sige at den studerende optages på en venteliste allerede inden de endelige adgangsgivende karakterer eller øvrige kvalifikationer er på plads. 

Resultater

13.55 0 %

Clearingkampagnen på Facebook-annoncer har fået en konverteringsfrekvens på 13,55%

140 0

Kampagnen bidrog til 140 clearing-registreringer

Mere engagement på YouTube-kanalen

I forhold til brand awareness ønskede BIMM også flere abonnenter på deres YouTube-kanal samt at øge engagementet. Sammen med YouTube-annoncer, der understøtter disse mål, reviderede Novicell BIMM's YouTube-kanal for at give anbefalinger omkring 'bedste praksis' for at skabe engagement og for at sikre  højt performende, relevante annoncekampagner.

Fra januar til august 2019 har BIMMs YouTube-kanal modtaget næsten 800.000 visninger.

1.93 0 mio.

Eksponeringer

789.676 0

Visninger

40.91 0 %

Visningrate

Brand lift study

Novicell kørte også en 'brand lift study' med Google for at afgøre effekten af videoannoncekampagnerne. Det blev gjort gennem undersøgelsesspørgsmål, der målte seernes reaktion til content, budskab eller produktet i videoannoncerne sammenlignet med en kontrolgruppe.

Novicell has helped us to develop our international marketing strategy, to help us increase awareness of BIMM campuses within Germany and the UK. They have also generated some fantastic results for our clearing campaigns, a critical period in the academic year. I am extremely happy with the level of expertise and quality of digital actions conducted by Novicell’s marketing team.

Tom Picken, Group Head of Marketing
BIMM

Vil du vide mere om løsningen for BIMM Institute, eller hvordan vi kan hjælpe din virksomhed digital marketing? Så kontakt mig gerne.