Go to content

Formuepleje

Skarp LinkedIn annoncering, som skaber nye investorer til ejendomsfond

Investering med fælles interesser

Virksomheden Formuepleje blev stiftet i 1986 og har siden specialiseret sig i langsigtede opsparinger. De har en målsætning om at levere et konkurrencedygtigt, risikostyret afkast efter alle omkostninger og at bevare og øge værdien af deres kunders opsparing over tid.

Hos Formuepleje er de specialister i langsigtede investeringer, og deres vækst skyldes i stor grad, deres investeringskoncepter, som bygger på grundtanken om at bevare det gode forhold mellem risiko og afkast. Novicells Digital Performance team har siden 2018 supporteret Formuepleje med deres digitale aktiviteter på tværs af flere områder. I samarbejdet har vi haft stor succes med online annoncering på blandt andet LinkedIn.

Formueplejes hidtil største ejendomsfond

I efteråret 2021 købte Formueplejes ejendomsfond halvdelen af bolig- og kontorkomplekset Nicolinehus, hvis bæredygtighedscertificerede byggeri er i fuld gang på det eftertragtede Aarhus Ø. Siden da har hele 148 investorer investeret i ejendomsfonden med et minimumsbeløb på 750.000 kr.

Resultaterne af samarbejdet

1.685 0

Mennesker ført ind på Formueplejes landingsside

600000 0

Eksponeringer på LinkedIn annoncer

27 0 %

Af investorer i Nicolinehus projektet kommer fra online annoncering

På digital marketing-fronten har vi opnået succes ved at udnytte LinkedIns unikke mulighed for at segmentere helt bestemte målgrupper. Vores annoncering på LinkedIn har ført 1685 mennesker ind på Formueplejes landingsside med informationer om ejendomsfonden, samt stået for 26% af alle bestilte udbudsmaterialer til en meget fornuftig lead pris taget investeringen i betragtning. LinkedIn-annoncerne er blevet vist næsten 600.000 gange. Faktisk er hele 27% af investorerne kommet direkte fra online annonceringsaktiviteter på LinkedIn, Facebook og Google.

Læs mere om hvordan vi arbejder med LinkedIn

Disse resultater har vi opnået ved at sammensætte målgrupper ud fra specificerede parametre, som vi løbende har testet, evalueret og kontinuerligt tilrettet. Derved har vi kunne sikre, at vores annoncering er nået ud til interesserede og relevante personer. Kampagnens effektivitet er ligeledes positivt drevet af vores sammensætning af forskellige kreativer.

Som sagt, er fordelen ved at annoncere på LinkedIn netop platformens targeting-muligheder. Her kan vi nemlig specificere vores målgruppe helt ned på uddannelse, titel, branche, virksomheds- og erfaringsniveau og meget andet. På den måde har vi kunne henvende vores annoncering direkte til relevante personer i vores ønskede målgruppe.

Skal vi skabe resultater med LinkedIn annoncering for dig, eller vil du gerne vide mere om mulighederne på LinkedIn? Så kontakt mig gerne.