Go to content

GrejFreak

GrejFreak vækster omsætning med +300% på det svenske marked

GrejFreak & Novicell skaber vækst i et nyt marked via Google Ads

GrejFreak forhandler udstyr til outdoor, friluftsliv, skydesport, træning, militær, jagt, politi og vagt. I juni 2022 indgik Novicell og GrejFreak et samarbejde. GrejFreaks ønske med samarbejdet var at øge væksten på det svenske marked. Målet var enkelt: vækst forretningen indenfor det aftalte ROAS-mål.   Udover at øge væksten havde GrejFreak et ønske om at få en større forståelse for digitale kanaler, så de kunne oparbejde viden og løbende begynde at tilpasse indsatserne selv i et omskifteligt marked.

GrejFreak vækster omsætning med +300% på det svenske marked

Q1+Q2 vs Q3+Q4:

persentage icon + 300 0 %

Vækst i omsætningen

Growing arrow icon + 228 0 %

Vækst i konverteringer

a target with an arrow icon + 13 0 %

Vækst i ROAS

April YoY:

persentage icon + 341 0 %

Vækst i omsætningen

Growing arrow icon + 195 0 %

Vækst i transaktioner

a target with an arrow icon + 7.2 0 %

Vækst i ROAS

Sådan vækstede GrejFreak via Google Ads

Da Novicell overtog GrejFreaks Google Ads konto i juni 2022 havde GrejFreak et meget velfungerende men simpelt Google Ads kontosetup. En opsætning som opfyldte de mest fundamentale kriterier for en velfungerende Google Ads konto, men med et potentiale for at udvikle kontoen og vækste performance og omsætning yderligere.

Sådan arbejder Novicell med Google Ads

Google Ads: En afgørende faktor for succes eller fiasko i en e-handelsvirksomhed

Google Ads er for en e-commerce forretning en meget stor faktor for succes eller fiasko. En meget stor andel af en webshops omsætning skabes nemlig via Google søgninger og kliks via Google ads annoncer. I 2022 stod Google Ads alene for 71% af den digitale omsætning for GrejFreak (gearfreak.se) i Sverige. Ved at prioritere kanalen og optimere kontoens setup til at imødekomme GrejFreaks forretnings mål og ambitioner på det svenske marked, og med indsigt i konkurrencesituationen via vores samarbejdspartner PriceShape, hjalp Novicell med at høste potentialet på det svenske marked.

Læs mere om PriceShape

Sæt i gang: Sådan vækstede GrejFreak med fokus på konkrete ROAS-mål

GrejFreak & Novicell startede samarbejdet i juni måned 2022 og målet og betingelserne var enkle: Vækst forretningen indenfor vores aftalte ROAS-mål (info: ROAS står for return-on-ad-spend og udregnes ved at dividere omsætning fra en kanal med omkostningen (ad spend) fra selvsamme). For at indfri målet arbejdede vi aktivt med nye initiativer indenfor Google toolbox, blandt andet Performance Max annoncering.

Google Ads og introduktionen til Performance Max

Juni 2022 var en rigtig spænende måned indenfor Google Ads. Det var nemlig her, at den nye kampagnetype Performance Max begyndte at rulle ud på de fleste Google Ads konti i Danmark. En helt ny kampagnetype, som ifølge Google selv, var en kæmpe nyhed, som ville ændre tilgangen til opsætningen af Google Ads konti. Sverige var tilbage i juni 2022 et relativt nyt marked for GrejFreak på Google Ads. Via Google Ads oplevede vi et stabilt flow af konverteringer og kontoen ramte en lønsom ROAS. Med et hurtigt GO på strategi og roadmap satte vores specialister tilbage i juni måned i gang med at trimme og udvikle GrejFreaks Google Ads konto efter vores veldokumenterede Google Ads frameworks og best practise tilgang til Google Ads. Først og fremmest var fokus på justeringer af budstrategier, produktfiltrering og en gennemgribende gennemgang af annoncer og annonceudvidelser. Med denne tilgang fokuserer vi på kvalitetstrafik fremfor kvantitet, samt igangsætter kontinuerlig tests med henblik på hele tiden at optimere performance.

Gennem PriceShape var det muligt at tilpasse produktfeeds med dynamiske labels, som kan inddele produkter baseret på forskellige strategier, hvilket er med til at GrejFreak kan allokere deres budgetter mere strategisk og været med til at optimere deres opsætning i Google Ads/Shopping. Denne måde at arbejde på giver os muligheden for at arbejde agilt med GrejFreaks konto og tilpasse efter markedet.

Resultater af samarbejdet

Vi har siden opstart af samarbejdet med GrejFreak oplevet markant vækst og øget omsætning via Google Ads - selvfølgelig indenfor aftalte ROAS-mål. En tendens vi ser fortsætte ind i 2023, hvor vi fortsætter det gode samarbejde omkring Google Ads. De næste skridt for samarbejdet bliver at implementere profitabilitets beregninger i vores arbejde med Google Ads. Det gøres for at sikre, at hver eneste krone vi investerer i Google Ads, giver et positivt afkast. Det har vi allerede stor erfaring med fra flere af vores e-commerce samarbejder. Ved at fokusere på POAS (profit) fremfor alene ROAS, bliver vi skarpere på at skabe en lønsom forretning via Google Ads. Det gør vi netop ved at fokusere vores indsatser og budgetter, der hvor det giver mest mening for forretningen og bundlinjeresultaterne.


 

Skal vi sammen skabe vækst for din forretning?

Kontakt os så tager vi en snak om potentialet for din virksomhed. 

Artjom Akimov
Senior, Paid search specialist
SEND MIG EN EMAIL