Go to content

Hotel- og Restaurantskolen

At tiltrække elever og studerende til erhvervsuddannelser kan være en ganske krævende øvelse i et konkurrencefyldt felt af muligheder for unge mennesker. Hotel- og Restaurantskolen har derfor slebet kokkeknivene og er blevet skarpe på at skabe en sammehængende brandoplevelse af skolen for at tiltrække nye elever.

Ny digital brandidentitet

I efteråret 2021 var Hotel- og Restaurantskolen kommet til en fase, hvor den nye brandidentitet var udlevet på bygninger, brochurer, bannere, postkort m.m. – og tiden var nu kommet til at overføre brandidentiteten til de digitale platforme for at få en sammenhængende brandoplevelse. Det blev Novicell bedt om at hjælpe med. Hotel- og Restaurantskolen havde valgt en ung og farverig brandidentitet med en høj grad af friskhed, ungdommelighed, mangfoldighed og passion for at appellere til netop kommende elever. Så der var nok at gå i gang med for Novicells designere, da brandidentiteten skulle udfoldes på et nyt website.

Hvad var opgaven?

Hotel- og Restaurantskolen driver erhvervsuddannelser inden for kokke-, tjener- og hotelfaget og målgruppen er dermed primært unge mennesker. Det tidligere website var meget teksttungt med stor vægt på informationer ud fra devisen om at informationssøgning er vigtig, når man skal træffe et uddannelsesvalg. Skabelsen af det nye website blev grebet anderledes an og rammer en balance mellem faktiske informationer og en visuel oplevelse, der skal give de unge mennesker et levende indtryk af skolen og uddannelserne. Det nye website er derfor i høj grad billede- og videobåret.

Livet på skolen

Videoer om livet på skolen og møder med andre elever, farver, billeder og værdier er blevet mere eksplicittet på websitet, så kommende elever får et mere visuelt indtryk af, hvad en hotel- og restaurationsuddannelse går ud på. Mød f.eks. tjenerelev Sebastian her:

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Novicell-teamet, som hurtigt udviste stor forståelse for opgaven og vores prioriteter. I processen oplevede vi både at blive hørt og udfordret på vores tanker og forarbejde. Samtidig oplevede vi sikker styring, god dialog og kreative løsninger, så vi er nået i mål med at skabe et inspirerende website, som får flere unge til at vælge vores uddannelser.

Marianne Søndergaard, kommunikationschef
Hotel- og Restaurantskolen

Navigation og UX

Navigationen fungerer nu meget lettere for den enkelte besøgende, idet alle faktuelle informationer for den enkelte uddannelse findes på den pågældende uddannelsesside. Konkret betyder det, at hvis man er interesseret i tjeneruddannelsen, så finder man den pågældende uddannelsesside om tjeneruddannelsen og her findes alle informationer om ansøgningsfrist, optagelseskrav, S.U, events, fremtidsmuligheder o.l. Ligeledes er det nu blevet lettere for hoteller og restauranter - altså kommende arbejdsgivere - at lægge praktik-jobopslag op via formularer, se kurser og efteruddannelseskurser til medarbejdere, deltage på karrieredage – ja, i det hele taget komme tættere på skolen.

Læs mere om UX & Design

Fra fastlåste grids til kreative, konverteringsoptimerede landingssider

Det nye website er bygget på en modulbaseret løsning, hvor Hotel- og Restaurantskolen kan bygge levende og spændende landingssider ved hjælp af forskelllige komponenter på en ren universel indholdsside i Umbraco, som er den valgte CMS platform. Det skal skabe friskhed og variation i sideopbygningen med mulighed for at vælge tema og farver på de enkelte komponenter. Og netop det har givet redaktørerne flere friheder og muligheder på landingssiderne og kampagnesiderne i forhold til det tidligere website, der var bygget op af fastlåste grids.

Læs om Umbraco

Hvad er målet?

Målet er at tiltrække flere nye og motiverede elever til hotel- og restaurantuddannelser og dermed at ”aflevere” så mange unge mennesker ovre på www.optagelse.dk, hvor der søges om den endelige optagelse. Trackingen stopper derfor for Hotel- og Restaurantskolen ved antallet, der klikker på linket til optagelse.dk. På alle uddannelsesider er der derfor tænkt i konverteringsoptimering med et naturligt flow i informationer og tydelige call-to-action knapper ”Tilmeld dig her”.

Vil du vide mere om brandoplevelser eller UX og navigation, eller om samarbejdet med Hotel- og Restaurantskolen? Så kontakt mig gerne.

Jesper Thyssen
Managing Director, Copenhagen
Send mig en email