Go to content

Kamstrup

Kamstrup har skabt det nærved perfekte overblik over den digitale kunderejse

Opgaven

Hvis man ikke er bekendt med Kamstrup, så skal man ofte ikke lede længere end at tage et kig på sin energimåler i teknikskabet. Kamstrup er verdens førende inden for intelligent måleteknologi af elektricitet, vand og varme og er i dag en virksomhed med en milliardomsætning og mere end 1.500 medarbejdere. 

Et manglede overblik af siloopdelte data, forskellige platforme med mange digitale kundebevægelser og manglende tracking havde affødt et behov hos Kamstrup for større indsigt i brugernes anvendelse af Kamstrups digitale touchpoints dækkende over f.eks. sociale medier, nyhedsbreve og interaktioner på websites. Målet var klart: Byg et overblik over kunderejsen, der giver os bedre indsigter i vores kunders digitale færden. Og til det blev Novicell valgt som partner.  

Vi har været dygtige til at spille hinanden gode i processen. Kamstrup og Novicell har hver især stillet med et stærkt hold, der har været gode til at sparre og tage beslutninger - både i forhold til valg og fravalg. Dashboards kan jo hurtigt vokse sig meget store og vise utrolig meget data – men det er jo vigtigt at kunne skære ind til, hvad vi har behov for.

Sebastian Trabjerg, Digital Marketing Specialist
Kamstrup

I samarbejde med Novicell fik Kamstrup bygget et overblik over kunderejsen med i første omgang tre vigtige trin på kunderejsen: Awareness, Consideration (Engage) og Consideration (Active).

Finger point icon

Trin 1

Awareness er antallet af gange, Kamstrup når en bruger via et digitalt touchpoint, som kan være f.eks. antal sessioner på deres websites, antal besøgende på LinkedIn o.l.

a message search with an arrow icon

Trin 2

Consideration (Engage) er antallet af gange, Kamstrup har engageret en bruger i en løsning eller et produkt og dækker over f.eks. antallet af downloaded materialer, antallet af gange en produktvideo er set o.l.

Letter message icon

Trin 3

Consideration (Activate) er antallat af gange en bruger udviser interesse igennem et digitalt touchpoint, f.eks. ved at udfylde en kontaktformular eller ved at klikke på en Kamstrup kontaktpersons emailadresse på websitet.

persentage icon

Trin 4

Decision er antallet af leads, der er skabt fra digitale kanaler og hvor Kamstrup kan følge med i, om leadsene bliver konvereteret til ordrer. Dette trin er sidenhen bygget på af Kamstrup.

Med overblikket kan Kamstrup følge kundernes berøring og engagement med virkomheden på samtlige digitale touchpoints – helt fra kunden i første omgang blot stifter bekendtskab med Kamstrup f.eks. via et besøg på deres LinkedIn-profil helt over til, at kunden f.eks. bliver til et lead  

To ekstra faser bliver senere hen bygget på dashboardet, nemlig Trin 5 Implementation og Trin 6 Usage + Expansion

Dyk ned i specifikke data

Udover hovedrapporten, som beskrevet ovenfor, får Kamstrup derudover 26 yderligere rapportsider, som er mere detaljerede. Her kan Kamstrup dykke ned i specifikke data. Det kan eksempelvis være i kundetyper, der udfylder kontaktformularer, hvordan udviklingen er i besøgende på LinkedIn fra et bestemt land eller hvordan målgrupper inden for vandmålere agerer anderledes end målgrupper inden for elmålere.

Det består datasamlingen p.t. af:

40 0 mio.

Rækker data

1 0

Hovedrapport

26 0

Detaljerede rapportsider

Overskuelig visualisering af data i PowerBI

Arkitekturen er bygget på API’er fra Dynamics og Google Analytics, som synkroniseres hver nat i en SQL-database i Microsoft Azure. Dashboardsene og dermed resultaterne udstilles visuelt i PowerBI.

Læs mere om Microsoft Power BI

Rolle som strategisk sparringspartner

Kamstrup har efter udviklingen af dashboard-løsningen givet ejerskabet fra deres Marketing-afdeling videre til deres eget BI team. Novicell fungerer i dag som en strategisk sparringspartner, der kan guide Kamstrups BI team til at videreudvikle platformen med de rigtige intentioner og funktionaliteter. Kamstrup har nu selv mulighed for at videreudvikle på platformen og lade det gro naturligt inden for virksomhedens rammer i takt med, at Kamstrup selv ændrer sig og bevæger sig ud i nye aktiviteter. 

Det er et ganske bemærkelsesværdigt overblik, som Kamstrup har skabt og kun ganske få virksomheder går så helhjertet ind i at forstå deres kunder digitalt. Det er et stærkt værktøj, som gør Kamstrup i stand til at træffe rigtige beslutninger om deres digitale indsatser på et niveau, som vi sjældent ser.

Kristian Bilenberg, Senior Data Value Consultant
Novicell

Vil du vide mere om løsningen til Kamstrup, eller om dashboard-løsninger? Så kontakt mig gerne.