Go to content

Kamstrup

Sitecore-løsning med forskellige kundeunivers - Nu finder kunderne langt hurtigere det ønskede produkt

Kamstrup - intelligente måleløsninger

Der findes ikke mange danskere, der aldrig har stiftet bekendtskab med et produkt fra Kamstrup. De fleste af os tænker måske ikke så meget over det, men når eks. vand, varme og elmåleren skal aflæses, er der meget stor sandsynlighed for, at navnet Kamstrup står på måleudstyret. Kamstrup er en af de bedre Aarhus-historier og er i dag en virksomhed med en milliardomsætning og dominerende inden for måling af el, vand og varme. Stadig ud fra devisen om, at der altid findes en bedre løsning.

Olaf Kamstrups visioner kommer i dag ikke kun danske vand- og energiforbrugere til gode. Idéen om, at hver enkelt forbruger skal kunne have fuld tillid til de tal, som el, vand og varmemåleren viser, har fået stor udbredelse uden for landets grænser. Kamstrup har i dag medarbejdere i mere end 20 lande verden over. Visionen er at være verdens førende leverandør af intelligente måleløsninger til energi- og vandforbrug. Dette skal blandt andet ske gennem en dyb kundeforståelse, som oftere og oftere tager sin begyndelse og fortsætter på Kamstrup.com. At gøre Kamstrup.com til et naturligt springbræt for kunden til at interessere sig mere for at lave forretning med Kamstrup var netop det, som Novicell blev bedt om at hjælpe med.

Ønskerne

Kamstrup ønskede: - at give brugerne på sitet en mere individuel oplevelse med lettere adgang til de rigtige produkter. - en ny informationsarkitektur hvor indholdet er samlet i forskellige universer. - større kontrol med platformen og systemer, f.eks med klare regler for, hvem der har adgang og kan redigere i content.

Løsningen

Kamstrup har valgt Sitecore som CMS-platform. Ønsket fra Kamstrup om at opbygge universer til forskellige målgrupper, f.eks. vandforsyninger, varmeforsyninger og elforsyninger understøtter Sitecore til fulde. Det giver også gode muligheder for at arbejde med personaliserede budskaber.

Læs mere om Sitecore

Kunder fra hele verden skal finde relevant indhold

Besøgende på Kamstrup.com er kunder fra mange forskellige dele af verden. De søger varmemålere, vandmålere, elmålere og en lang række andre produkter fra Kamstrup. Der er derfor stor risiko for, at en manglende struktur på websitet kunne medvirke til, at brugeren mister overblikket. Det er løst ved at dele sitet op i forskellige universer, således at vandforsyningsselskaber hurtigt finder relevante produkter og informationer lige netop for dem, og så fremdeles for andre typer forsyningsselskaber. Novicell gik til opgaven som en totalentreprise, hvor alt content på websitet blev gennemgået og skåret til. Lange tekster blev gjort kortere, skarpere og mere mundrette. 

Der er også arbejdet med designet og UX på sitet, så det nu er så intuitivt at navigere i, at det giver brugeren lyst til at læse mere om produkter, der har stor interesse for den enkelte. Først når brugeren læser de længere beskrivelser, vil en pop-up menu tilbyde nyhedsbreve. Det har skabt flere tilmeldinger til nyhedsbrevene end tidligere, hvor pop-up menuerne optrådte i begyndelsen af læsningen, og ofte på et tidspunkt, hvor brugeren stadig søgte den ønskede tekst og derfor ikke fik tilbudt det rette nyhedsbrev. 

På Kamstrup.com kan der søges i 15 forskellige sprog. Alt for mange søgninger gav tidligere ikke noget resultat. Disse barrierer fik tidligere mange brugere til at give op. Den digitale løsning, der gerne skulle være en hjælp, og en fordel for såvel kunden, som Kamstrup, fik for mange brugere til at miste overblikket. Med den nye løsning er antallet af søgninger, hvor kunden får et "nul match", mere end halveret. 

Vi søgte et digitalt konsulenthus, der var teknisk dygtige, og som kunne fungere som strategisk samarbejdspartner. De skulle kunne være med til at løfte vores digitale kundevendte løsninger. Det fik vi med valget af Novicell.

Med Novicell har vi en partner, der strategisk og forretningsmæssigt arbejder med lige fra undfangelsen af vores idéer til implementeringen. Og som løbende byder ind med idéer til forandringer og forbedringer.

Anne-Li Kathrine Damhus Korsgaard, Digital Manager
Kamstrup

De interne gevinster

At få lavet en omfattende opdatering af et kundevendt website åbner også samtidig muligheden for at lave om på nogle interne arbejdsgange og processer - samt ikke mindst at få ryddet op. I forbindelse med den nye Sitecore-løsning, benyttede Kamstrup lejligheden til også at få skabt helt klare linier over content-ejerskabet internt. I stedet for at "slukke brande" og lede efter content, er der nu kommet helt styr på platform, univers-strukturer, ejerskaber og adgange. Blandt andet er der skåret kraftigt ned i antallet af medarbejdere med adgang til systemet og dermed også lagt en vigtig trædesten til at bevare overblik og content-ejerskab.

Vil du høre mere om løsningen til Kamstrup, eller om Sitecore-platformen? Så kontakt mig gerne.