Go to content

Kosan Gas

Marketing Automation - Effektiv leadgenerering og opfølgning på leads. Nu ror Salg og Marketing i takt.

Kosan Gas er...

Nordens førende leverandør af gas i tanke og leverer gas til flere end 5.000 nordiske erhvervs- og industrikunder, f.eks. produktionsvirksomheder og hoteller. Herudover leverer Kosan Gas også flaskegas til private forbrugere via forhandlere. Kosan Gas vurderede, at de kunne drage stor nytte af at skifte til en ny Marketing Automation løsning til håndtering og opfølgning af erhvervskunder. Valget faldt på HubSpot som platform – og udrulning og implementering af den beslutning har Novicell været en stor del af lige siden.

Læs mere om HubSpot

Salgs- og Marketing samarbejdet er i top 

At skifte CRM og Marketing Automation løsning kræver en omhyggelig proces, der dels sikrer, at virksomheden investerer i den rigtige løsning og dels designer nye, gavnlige processer. Derfor gik Kosan Gas omhyggeligt til værks og indledte processen med en række workhops for at afdække f.eks.: Hvilke behov har vi? Hvordan ser vores kunderejse ud? Hvilken platform skal vi vælge? Hvordan sikrer vi den bedste udnyttelse af platformen?

En af de vigtigste faktorer for Kosan Gas var at få ét fælles system til Salg og Marketing, og som reelt kunne fungere som næringsplatform for et tæt samarbejde mellem de to afdelinger. Og det er netop også den gevinst, som Kosan Gas i dag omtaler som en vigtig, realiseret gevinst. Medarbejdere i Marketing og Salgsafdelingen anvender i dag HubSpot som CRM-platform. Herudover anvender begge afdelinger også Marketing Automation funktionen med adgang til alle igangværende kundesager (kaldet deals i Hubspot), den aktuelle værdi på alle kundesager, hvilket pipeline-stadie kundesager er i osv. Det er også her, at sælgere notificeres omkring corporate kommunikation til kunder, marketing adviseres om nye kundesager, der er oprettet på baggrund af marketingaktiviteter osv. Og reelt fungerer HubSpot i dag som Salgs og Marketings fælles rygrad.

Det hjalp Novicell med

 • Planlægning og gennemførelse af workshop for Salg og Marketing
 • Valg af Marketing Automation-løsning
 • Teknisk set-up af HubSpot (f.eks. brugere og adgange, sikre tracking af website-aktivitet og opsætning af email-funktionalitet)
 • Opsætning af email-skabeloner og workflows
 • Opsætning af real-time dashboards
 • Undervisning af brugere

Med HubSpot og især den måde vi anvender HubSpot på, har vi fået et langt stærkere samarbejde mellem Salg og Marketing. HubSpot-platformen er et stærkt værktøj, men det er først i udfoldelsen af det og da vi fik gennemtænkt arbejdsprocesserne mellem Salg og Marketing, at gevinsterne rigtigt trådte frem. Vores fælles bearbejdning af markedet er blevet digital og stærk.

QUOTE icon
Bente Thorup, Regional Marketing & Product Manager
Kosan Gas

Digital tilstedeværelse over for kunder - døgnet rundt 

Marketing Automation-løsningen har også åbnet nye digitale markedsføringsmuligheder for Kosan Gas. Kosan Gas har i dag et veludviklet digitalt markedsføringsben. Som i så mange andre B2B-brancher følger Kosan Gas nøje med i udviklingen af, hvordan deres kunder i stadig større grad afsøger mulige leverandører og produkter digitalt - og det foregår vel og mærket ofte uden for åbningstid. Det fordrer en digital løsning, hvor Kosan Gas kan være præsente i kunderejsen døgnet rundt. Kosan Gas anvender derfor i dag HubSpot som rygrad i online markedsføring-indsatserne, hvor relevant content sendes ud i nyhedsbreve, website-aktivitet trackes og retargeting foretages ud til interesserede købere.

HubSpot anvendes til effektmåling af online markedsføring-indsatser, hvilket gør det let at sætte piloter i søen og hurtigt måle og reagere på baggrund af data og resultater.

Løsningen

 • light ball inside the folder icon

  Platform

  Én fælles Marketing Automation platform, der sikrer en relevant, digital tilstedeværelse over for kunder.

 • chain icon

  Sammenkobling

  Et langt stærkere samarbejde mellem Salg og Marketing, da begge afdelinger bruger HubSpot som rygraden i deres arbejde.

 • chart icon

  Data

  Real-time dashboards, der giver overblik over salgs-pipeline, men samtidig understøtter dialog og sparring om hver enkel kundecase.

Stærke dashboards til overblik og dialog 

Kosan Gas har med HubSpot-løsningen nu fået automatisk genererede rapporter i form af dashboards, hvor Salg, Marketing og ikke mindst Ledelsen har adgang til real-time data, der f.eks. viser antal deals i pipeline.

Følgende eksempel viser et dashboard viser en sælgers deals og stadie i pipeline og hvor mange dage en deal ligger i pipeline (konstrueret eksempel).

HubSpot er målrettet marketing automation, som skaber resultater

HubSpot er en platform udviklet med fokus på B2B salg og marketing – eller til B2C med en længerevarende beslutningsproces. Platformen faciliterer, systematiserer og samler salgs- og marketingdisciplinerne under ét tag – og fungerer både som CRM og som Marketing Automation platform. På den måde kan leads opsamles og bearbejdes målrettet og effektivt – for at følge og lede kunderne gennem salgstragten. Novicell er HubSpot Diamond Partner. 

HubSpot understøtter bl.a.:

 • Segmentering ud fra avancerede kriterier på både adfærd, timing og kontaktinformation
 • Automatisering af flows, som passer til de forskellige stadier i kunderejsen
 • Leadscoring, som kategoriserer hvor leadet befinder sig i kunderejsen
 • Effektmåling og rapportering
 • Foreningen af fundamentale discipliner inden for Inbound Marketing

Vil du vide mere om løsningen til Kosan Gas, eller om marketing automation? Så kontakt mig gerne.