Go to content

Krifa

Øget digital bevidsthed

Baggrunden for projektet

Det hele startede med en øget digital bevidsthed hos fagbevægelsen Krifa: På den ene side stiller digitaliseringen nye krav på grund af brugernes adfærd og forventninger. På den anden side åbner digitaliseringen for en lang række nye muligheder.

I den erkendelse valgte Krifa Novicell som strategisk samarbejdspartner til at udarbejde deres nye digitale strategi og ikke mindst til at lægge en plan for at føre strategien ud i livet.

I gang med en handlingsplan

Første step i den nye proces blev en 12 måneders handlingsplan for de to platforme krifa.dk og bruger-sitet Mit Krifa. Efter et grundigt forarbejde med brugertests, interessent-interviews og workshops fremlagde Novicells digitale strategikonsulenter en plan i 3 niveauer:

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  1 vision med 3 fokusområder

  Novicell og Krifa byggede bro mellem den overordnede strategi og det digitale potentiale. Samtidig udpegede vi strategiens tre fokusområder.

 • a target with an arrow icon

  6 must win battles

  Til hvert fokusområde udpegede vi to slag, som Krifa skulle vinde for at lykkes med visionen. De seks must win battles var afgørende for projektets succes.

 • chart icon

  12 digitale projekter

  Hver must win battle skulle understøttes af konkrete projekter. Projekterne blev fastlagt med KPI’er, der skal flyttes for at realisere den overordnede strategi.

Arbejdet med den nye strategi mundede altså ud i 12 konkrete digitale projekter, og en skarpt prioriteret backlog gjorde setup’et super agilt. Handlingsplanen indeholdt konkretiserede ambitioner og en længere tidshorisont for det digitale projekt generelt.

Med den nye plan i ryggen satte Krifa for alvor fokus på det digitale. Den digitale strategi kom på niveau med Krifas øvrige fokusområder, og projekterne blev helt konkret forankret organisatorisk i Digitalt Udviklings Forum – et nyt samarbejdsforum med repræsentanter fra alle afdelinger.

Når Novicell arbejder med strategikunder, gør vi det altid klart, at digital strategi er en proces, hvor det i høj grad handler om at ændre mindset’et, så det digitale bliver prioriteret. Hos Krifa er det digitale nu en væsentlig del af organisationens fremtid og fokus.

Det har vi hjulpet Krifa med i deres digitale proces:

 • Oprydning i det digitale landskab
 • Visualisering og evaluering af resultater via dashboards
 • Definition af selvbetjeningsuniverset – hvad skal det kunne?
 • Nyt kundeflow baseret på grundige undersøgelser af eksisterende
 • Prioritering af eksisterende digitale indsatser ud fra effekt på KPI'erne

Optimeret kundeflow

Novicells designafdeling har arbejdet tæt sammen med Krifa for at optimerere kundeflowet på tværs af devices. Med udgangspunkt i analyser af den eksisterende brugeroplevelse udviklede Novicell et nyt responsivt design, som fører brugeren sikkert gennem krifa.dk.

Se det nye design og oplev flowet selv

Novicell har været et friskt pust og har sparket ny energi ind i den digitale proces. I udvikling af strategierne har Novicell benyttet en konsistent metode, som har gjort processen overskuelig og håndgribelig for hele organisationen.

Henri Brorson, Digital chef
Krifa

Vil du vide mere om vores arbejde med Krifa, eller om digital strategi? Så kontakt mig gerne.