Go to content

Officehotel

Balanceret kanalstrategi vækster bookede fremvisninger med +75%

Se deres website her

Vækst med skræddersyet digital annoncering

Novicell hjælper Officehotel med at vækste deres forretning gennem digital markedsføring på Meta, LinkedIn og Google Ads. Officehotel er et kontorhotel med placering i Valby og Brønshøj. Med et simpelt koncept og transparente priser skaber Officehotel forretning ved at udleje kontorlokaler til virksomheder. I den forbindelse har Novicell samarbejdet med Officehotel om at styrke deres brand awareness hos målgruppen og heraf generere flere bookede fremvisninger af høj leadkvalitet. 

Det rigtige kanalmix

Hvordan skaber du balance og sammenhængskraft i det digitale kanalmix?  Og hvad indeholder den gode kanalstrategi? Det findes der naturligvis ikke et entydigt facit på. Samarbejdet mellem Novicell og Officehotel er dog et godt eksempel på, at den rette balance i kanalstrategien skal findes igennem datadrevet læring og har enorm betydning for de digitale resultater. Gennem effektiv brug af Meta, LinkedIn & Google Ads lykkedes det at vækste antallet af bookede fremvisninger med 75% (YoY), samtidig med at den gennemsnitlige marketingomkostning per booking blev reduceret med 24%. 

Officehotels forretningsmål og KPI’er

Officehotel opstartede samarbejdet med Novicell grundet et ønske om at vækste antallet af kvalificerede kontorfremvisninger og –lejere på deres kontorhoteller i Valby og Brønshøj. Siden da har de fælles målsætninger for samarbejdet været at styrke den digitale tilstedeværelse og performance for Officehotel, med specifikt fokus på at: 

 • Øge synlighed og brandkendskab 
 • Sikre en top-of-mind placering hos målgruppen 
 • Skabe relevant trafik til sitet 
 • Vækste antallet af kvalificerede bookinger 

For at realisere disse målsætninger har vi arbejdet eksplorativt med alle aspekter af den digitale markedsføring. Ved annonceringsopstart var de primære udfordringer at højne målgruppekendskabet for herigennem også at skabe den fornødne leadkvalitet hos de potentielle kunder, der booker en fremvisning. Her var fokus løbende på at tage ved lære af den digitale performance samt foretage datadrevne optimeringer.

Taktisk og operationel tilgang til samarbejdet

Vejen til digital vækst er sjældent lineær, men kræver derimod, at den strategiske tilgang til annonceringen tilpasses løbende og i takt med, at data analyseres og bliver til læring.   Dette gør sig også gældende i samarbejdet mellem Novicell og Officehotel, hvor det blandt andet har været nødvendigt at kunne besvare nedenstående spørgsmål inden for den kontekst og det marked, Officehotel opererer i:  - Hvordan ser det rette kanalmix ud?   - Hvad er den optimale fordelingsnøgle af annoncebudgettet?  - Hvilken rolle skal hver enkelt kanal spille i Full Funnel setuppet?  - Hvordan sikrer vi et optimalt samspil mellem de anvendte kanaler? 

Tæt dialog

Gennem eksplorativitet, splittests og ikke mindst en tæt dialog med Officehotel er det lykkes at knække koden til en balanceret og sammenhængende kanalstrategi, der kontinuerligt leverer gode digitale resultater i relation til ovennævnte forretningsmål. Vi har etableret et balanceret digitalt kanalmix, bestående af Meta-, Google- og LinkedIn-annoncering. Dette gjorde vi med et skærpet fokus på at udnytte den enkelte platforms styrker, hvilket har højnet sammenhængskraften mellem kanalerne og givet den digitale performance et betydeligt løft. 

Resultater 

+ 27 0 %

Vækst i trafik til website

chart icon + 75 0 %

Vækst i antal bookede fremvisninger

Growing arrow icon - 24 0 %

Reduceret marketingudgift per booket fremvisning

God kanalstrategi løfter performance

 • Meta

  Benyttes til brand awareness og annoncering i top funnel. Gode gennemsnitspriser på CPM og CPC udnyttes til at opnå mange annonceeksponeringer og hjemmesidebesøg ‘for pengene’.  Hertil anvendes en bred segmentering, hvorunder platformens intelligente algoritme udnyttes til at identificere relevante brugere inden for et geografisk afgrænset område. Annonceringsindsatsen sikrer herved en masse relevant trafik til websitet.

  Læs mere om Meta
 • LinkedIn

  Benyttes både som brand awareness kanal i top funnel og konverteringskanal i low funnel. De detaljerede segmenteringsmuligheder udnyttes til at indsnævre kernemålgruppen præcist og sikre en høj kvalitet på hver enkelt annonceeksponering i top funnel. Her opfanges brugernes interesse via forskellige retargeting-parametre, som dermed udgør grundlaget for annonceringen i low funnel, hvor der er skærpet fokus på at skabe høj frekvens og konverteringer (bookede fremvisninger)

  Læs mere om LinkedIn
 • Google Ads

  Anvendes udelukkende som konverteringskanal i low funnel. Modsat LinkedIn og Meta kan Google Ads karakteriseres som en pull-kanal, hvis styrke er at opfange eksisterende efterspørgsel frem for at skabe den. Derfor byggede vi annonceringen op om retargeting-målgrupper og search-kampagner for herigennem at opsamle målgruppens eksisterende interesse samt konvertere denne til bookede fremvisninger. 

  Læs mere om Google Ads

“For os er det vigtigt med en proaktiv samarbejdspartner, som ikke bare opsætter og overvåger kampagnerne, men som kan arbejde målrettet og professionelt med vores målsætninger og løbende optimere, så vi følger og udnytter trends og best practice. Det har vi virkelig fundet hos Novicell.  

Vi har fået et super-kompetent team, hvor vi tydeligt kan mærke at kvalitet er kernen i deres værdisæt."  

Mia Schomacker-Hoff
Kommunikations- og marketingchef , Officehotel

Vil du høre mere om, hvordan vi hjælper Officehotel? Så kontakt mig her: