Go to content

Reno Djurs

Sådan bedriver man effektiv og data-drevet affaldsindsamling

Reno Djurs har...

siden 1996 været Djursland-kommunernes affaldsselskab med ansvaret for affaldsindsamling og -håndtering på hele Djursland. Det er et område, som dækker mere end 80.000 indbyggere, mere end 38.000 husstande og 15.000 sommerhuse. Og lad os blot nævne et par enkelte affalds-tal for at få en fornemmelse for hvor stor opgaven er: Reno Djurs foretager 1,8 mio tømninger i alt om året og der håndteres 179.000 tons modtaget affald.

Opgaven består af både tømning af septiktanke i sommerhusområder, ca. 500 kuber til flasker/glas/dåser samt papir/pap opstillet på offentlige lokaliteter rundt på Djursland, tømning af ca. 50.000 skraldespande ved husstande, hvor 81% har valgt tømning hver anden uge og 19% hver uge og meget mere. Der var brug for effektiv og data-drevet affaldsindsamling. Og det blev Novicell bedt om at hjælpe med.

1.8 0 mio.

tømninger om året

179000 0

tons affald

80000 0

indbyggere

Indsamlingen af data blev iværksat ved at placere en stregkode på alle affaldsbeholdere. Når vognmanden tømmer kuben, scanner han samtidig stregkoden via en app og indtaster dernæst hvor mange kilo, der tømmes. På den måde får Reno Djurs over tid indsamlet historiske data, der viser, hvor lang tid det tager at fylde hver enkelt kube. Herefter er det ret simpelt at designe en optimeret rute til vognmændene over hvilke kuber, der skal tømmes hvornår. I ruterne er naturligvis indberegnet sæsonudsving og et ønske om færrest muligt kørte kilometer.

Et alternativ på markedet i dag er at placere en sensor på hver kube, der via signal fortæller, hvornår den er ved at være fyldt. Den løsning er både dyr og omstændelig, da en vognmand her let kommer til at køre i stjernekørsel fra kube a i Nord til kube x i Syd.

Intelligent tømning af offentlig tilgængelige affaldsbeholdere

Novicell blev bedt om at hjælpe Reno Djurs med at udvikle en løsning til intelligent tømning af kuber. På Djursland er der ca. 500 grønne kuber, der er opstillet på offentlige lokaliteter, til flasker/glas/dåser samt papir/pap. Sådanne kuber fyldes med et meget forskelligt mønster; det afhænger nemlig af, hvor centralt den er placeret og altså dermed hvor meget aktivitet der er på den, hvilken årstid det er, da der f.eks. er mere aktivitet på Djursland om sommeren og om det f.eks. er højtid. Novicell og Reno Djurs udviklede en løsning, der skulle indsamle tilstrækkelig med data til at kunne designe et intelligent tømningsmønster, der både skulle undgå, at kuberne bliver overfyldte og undgå, at en vognmand kører unødvendigt ud og tømmer en kvartfyldt kube.

Intelligent tømning af restaffald og papir/pap

Novicell blev også bedt om at hjælpe Reno Djurs med at udvikle en løsning til intelligent tømning af skraldespande placeret ved husstande. På Djursland er der mere end 38.000 husstande og 15.000 sommerhuse. De betaler hver især for at få tømt deres skraldespande. Skraldespande skal naturligvis tømmes jævnfør hver husstands ønske og betaling, og det er en forpligtelse, som Reno Djurs skal løfte. Til den opgave har Reno Djurs hyret eksterne vognmænd med 25 skraldebiler til at køre rundt på Djursland og tømme spandene.

  • Big Ben icon

    På Djursland er der mere end 38.000 husstande og 15.000 sommerhuse.

  • Thumb up icon

    Til den opgave har Reno Djurs hyret eksterne vognmænd med 25 skraldebiler til at køre rundt på Djursland og tømme spandene.

  • Lighthouse icon

    I hver skraldebil sidder der en tablet, der viser egen skraldebils placering og alle andre skraldebilers placering.

I hver skraldebil sidder der en tablet, der viser egen skraldebils placering og alle andre skraldebilers placering. Skraldebilens distrikt er plottet ind, så i det øjeblik en skraldemand påbegynder en rute, kan han se, hvilke skraldespande, han skal tømme i dag. Og når ruten påbegyndes, vises automatisk på skærmen hvilke veje og huse, der er tættest på, således at de logisk næste skraldespande præsenteres øverst på skærmen. I takt med tømningen af skraldespande, ændres farvemarkeringen fra rød ”Mangler Tømning” til grøn ”Tømt”.  Alle spande i husstanden er registreret i systemet – så når skraldebilen kommer kørende og holder stille i mindst 10 sek. inden for en radius af 50 m, så registreres det automatisk, at spanden er tømt.

Systemet et ekstremt værdifuldt i situationer, hvor der er afløser på en distrikts-rute, da alt foregår helt intuitivt på skærmen: Hvilke skraldespande ligger i distriktet, i hvilken rækkefølge tømmes de mest effektivt og farvekoder skifter i takt med at skraldespande tømmes.  

Skraldemanden har også mulighed for at indtaste en fejlmeddelelse med en forklaring på, hvorfor en given skraldespand ikke er blevet tømt (fejlsorteret affald eller hunden er løs e.l..). På den måde kan Reno Djurs også dokumentere forklaringen på, hvorfor en spand ikke er tømt.

Skraldemændene er begejstrede for løsningen, der er til stor hjælp for dem ifm. at gennemføre en rute mest effektiv og dokumentere hændelser undervejs. Enkelte skraldemænd er også selv kommet med flere ønsker til platformen – f.eks. at man kan slå over på et satellitbillede, så man kan se, hvordan et givet hus ligger på grunden, og dermed giver en pejling på, hvor skraldespandene står.

Fotos: Michael/Spectrowerk

Det er vigtigt, at vores systemer/løsninger er effektive og brugbare for såvel vores medarbejdere, vognmænd og borgere. Og jeg er meget tilfreds med vores nye løsning og at vi har turdet begive os ud i de nye digitale løsninger, som så ender med at vise sig faktisk at være så gode. Det kræver en blanding af dygtige digitale mennesker og medarbejdere med dyb indsigt i, hvordan indsamling af affald foregår i virkeligheden. Og den kombination har vi her hos Reno Djurs og i samarbejdet med Novicell. Derudover glæder jeg mig også over, at vi har en prisdygtig løsning.

Jan Krüger Bodholt, Økonomichef
Reno Djurs

Resultatet: En ekstraordinær høj kundetilfredshed

I dag og med ovennævnte tiltag tømmes 99,9% af affaldsspande rettidigt. Det svarer til ét svigt per 25. år for en husstand i gennemsnit og en meget høj kundetilfredshed. 

Med regeringens udspil til en ny national affaldsplan med særskilt indsamling af farligt affald, plast, metal, tekstiler m.v. vil behovet for intelligent og datadrevet affaldsindsamling vokse markant i de kommende år. Og da frekvensen af tømningen af forskellige spande forventes at være meget forskellig for de forskellige affaldstyper, vil det blot give yderligere grobund for intelligente affaldsindsamlingsløsninger.

99.9 0 %

af affaldsspande tømmes rettidigt

1 0

Det svarer til ét svigt per 25. år for en husstand, i gennemsnit og har affødt en meget høj kundetilfredshed.

Teknologien bag

Hele løsningen er bygget på Microsofts Power Platform, hvilket sikrer en ensartet oplevelse på tværs af alle enheder. Selve apps´ene er bygget i Power Apps. Power Apps er teknologiuafhængigt og sikrer dermed, at Apps´en er tilgængelige uanset hvilken mobiltelefon eller tablet, den enkelte vognmand har. Power Apps er primært beregnet til at bygge skræddersyede applikationer, hvilket netop er tilfældet med datadrevet affaldshåndtering ved Reno Djurs. Apps’ene er bygget således, at de virker selvom chaufføren ikke har dækning, og data bliver synkroniseret når de igen har forbindelse – dette er især vigtigt for Reno Djurs, eftersom der er flere steder på Djursland, hvor dækningen ikke er god. For at sikre performance, gøres der brug af Power Automate således at tunge operationer udføres asynkront og chaufføren eksempelvis ikke behøver at vente på svar fra serveren om at data nu er gemt, – dette sker i stedet automatisk i baggrunden. Rapportering af de opsamlede data fra Power Apps bliver præsenteret i Power BI. Dette giver mulighed for at se dataene fra flere vinkler og opdage ellers oversete mønstre. Data er naturligvis real time og inde på Reno Djurs´ hovedsæde kan man derfor - om nødvendigt - altid se, hvor alle skraldebiler befinder sig på Djursland, hvor langt de er på ruten og hvor mange skraldespande, der mangler at blive tømt.

Vil du vide mere om løsningen til Reno Djurs, eller om Microsofts Power Platform? Så kontakt os gerne.