Go to content

VisitAarhus

Digitale indsatser skal være med til at udvikle turismen i Østjylland

Om opgaven

VisitAarhus er Østjyllands officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen i Aarhus og Djursland og at markedsføre Aarhus og Djursland som ferie- og rejsemål. I takt med en øget digital bevidsthed ved VisitAarhus og mange nye digitale muligheder, fulgte dog også en klassisk udfordring, som mange virksomheder oplever: De digitale indsatser skal prioriteres og der skal findes og allokeres ressourcer til at realisere dem. Og i erkendelsen af, at der var behov for at tage et stort skridt på det digitale område, valgte VisitAarhus Novicell som strategisk samarbejdspartner til at udarbejde en ny digital strategi.

Ny digital strategi

Ønsket med strategien var at understøtte hele forretningen – fra hvervning af flere gæster til destinationen over servicering af gæsterne under opholdet til et løft af det digitale på konferenceområdet. Derudover var der også et ønske om, at strategien skulle understøtte, hvad det vil kræve af nye systemer internt såvel som eksternt og hvordan VisitAarhus fremadrettet skal arbejde med det nye digitale fokus.

Et struktureret metodeapparat som afsæt for den nye digitale strategi

Ved brug af Novicells metodeapparat, har processen ført til, at VisitAarhus har udpeget de digitale indsatser, der bedst kan realisere de overordnede forretningsmål. Udgangspunktet har været kunder, marked og interne processer - og det er blevet afdækket hvor udfordringerne og mulighederne er, og hvor der findes et uudnyttede potentiale, der kan løfte VisitAarhus’ formål. Novicells metodeapparat er delt op i fire faser: analyse, strategi, plan og effekt, der tilsammen har hjulpet VisitAarhus videre i deres digitaliseringsrejse.

Sådan arbejder vi med digital strategi

Strategisk fundament med en konkret handlingsplan

 • Brain icon

  Fire strategiske fokusområder

  Novicell og VisitAarhus har arbejdet med en vision og strategiske fokusområder, der passer ind i VisitAarhus’ overordnede forretningsstrategi og det digitale potentiale. Visionen og den digitale strategi skal ramme VisitAarhus’ prioriterede målgruppe og ønsket positionering i fremtiden

 • a file folder icon

  10 digitale projekter

  De strategiske fokusområder og de dertilhørende Must-Win Battles understøttes af konkrete digitale projekter. Projekternes succes er blevet defineret ved hjælp af KPI´er, der samlet set fører til en realisering af strategien. De 10 digitale projekter er også blevet konkretiseret ned i et roadmap og en konkret handlingsplan.

 • Trophy icon

  Must-Win Battles

  Til hvert fokusområde er der udpeget en række Must-Win Battles, som VisitAarhus skal vinde for at lykkes med visionen. Must-Win Battles er indsatser, der er afgørende for succes.

 • chart icon

  Business case

  Der blev udarbejdet en business case for at skabe overblik over, hvilken forretningsmæssig værdi, som VisitAarhus’ digitale indsatser og tilstedeværelse skaber - både nu og i fremtiden.

Blik for fremtiden

Udover de fire punkter ovenfor har Novicell hjulpet VisitAarhus med oprydning i det digitale landskab samt kommet med anbefalinger til et fordelagtigt og fremtidssikret systemlandskab. Arbejdet med en digital strategi var en del af en transformation, hvor det i høj grad handler om at ændre mindset, så der kommer fokus på opbygning af en kompetent og performanceorienteret organisation, der skaber resultater både for VisitAarhus og destinationens partnere og virksomheder. Derfor handlede en af anbefalingerne til VisitAarhus om organisation og governance, så VisitAarhus sikrer, at de digitale indsatser bliver prioriteret. Med den nye plan har VisitAarhus en konkret handlingsplan til deres fremadrettede arbejde med digitalisering.

Vi står nu med et strategigrundlag, som hele organisationen føler sig inddraget i og bakker op om. Vi har en præcis definition af vores vision og mål og af hvilke projekter, vi skal i gang med. Og vi er blevet skarpe på, hvordan vi skal have rettet vores organisation og kompetencer til. Om et år forventer vi, at vi er kommet et rigtig stort, digitalt skridt videre!

Trine Graae Lundorf
Udviklingschef, VisitAarhus

Er du interesseret i at høre mere om samarbejdet med VisitAarhus, eller om digital strategi? Så kontakt mig gerne.