Go to content

Persondatapolitik

Vi behandler dine persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Hvem er vi?

Novicell ApS, CVR-nr.: 20297743, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg (herefter ”Novicell”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet nærmere i denne persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål til denne politik eller til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

[email protected]

Vi behandler dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til forskellige formål, som du kan læse mere om i det følgende.

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne efterleve de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet, eller hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.

Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og kunder

Som led i virksomhedens daglige drift, behandler følgende overordnede kategorier af personoplysninger om kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Behandlingen sker blandt andet i forbindelse med salg, håndtering af løbende kundeforhold, service, support, events mv.:

 • Almindelige personoplysninger som fx navn, kontaktoplysninger, arbejdsgiver, titel og CRM-relaterede personoplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi sådanne personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører mv., herunder fx underleverandører, koncerninterne selskaber, fragtfirmaer, revisorer og advokater.

Vi opbevarer som udgangspunkt ovennævnte personoplysninger, så længe kundeforholdet eller samarbejdsrelationen består, eller indtil den pågældende kontaktperson ikke længere er ansat hos vores leverandør, kunde mv. Personoplysninger, som er registreret i forbindelse med salg, levering, fakturering mv., opbevares i fem år efter udgangen af det pågældende regnskabsår.

Brugere af vores hjemmeside

Med henblik på at kunne håndtere og administrere vores hjemmeside behandler vi personoplysninger om dig, hvis du giver samtykke til cookies. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik. Alt afhængig af hvilke cookies du giver samtykke til, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som fx IP-adresse eller hvilke sider du besøger på vores hjemmeside eller på tværs af internettet, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis du giver samtykke til tredjepartscookies, deler vi oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside med Google med henblik på at lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Hvis du giver samtykke til tredjepartscookies, deler vi også oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside med de sociale medieudbydere som fx Facebook, Twitter og LinkedIn med henblik på at lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig. Vi er i forbindelse med disse behandlingsaktiviteter fælles dataansvarlig med de sociale medieudbydere, jf. persondataforordningens art. 26.

Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.

Hvor længe vi behandler dine personoplysninger til disse formål afhænger af, hvilke cookies du giver samtykke til.

Jobansøgere

Med henblik på at kunne behandle ansøgningsmateriale, som vi modtager uopfordret eller i forbindelse med et stillingsopslag, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger som vi modtager fra dig i forbindelse med din ansøgning, herunder fx navn, kontaktoplysninger, jobhistorik, uddannelse, kompetencer, foto mv., jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra offentlige tilgængelige medier, herunder fx LinkedIn, Facebook mv., jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler fra dine referencer eller offentlige myndigheder, hvis du har givet samtykke til dette, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelseslovens § 8, stk. 2, nr. 1
 • Almindelige personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med persontypetest eller lignende tests, hvis du har givet samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis vi behandler særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2 eller dit CPR-nummer, fordi du uden opfordring hertil har angivet sådanne oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragter vi din fremsendelse af ansøgningsmaterialet som dit samtykke til behandlingen af disse oplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til vores softwareleverandører eller samarbejdspartnere, herunder fx rekrutteringskonsulenter og testudbydere.

Hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse hos os, gemmer vi som udgangspunkt dit ansøgningsmateriale i op til seks måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Under særlige omstændigheder kan vi gemme dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Når du sender en opfordret eller uopfordret ansøgning til os, beder vi om dit samtykke til at gemme dit ansøgningsmateriale i vores CV-database med henblik på eventuel fremtidig ansættelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis du giver dit samtykke, vil du efter 22 måneder modtage en e-mail med besked om, at du kan forlænge dit samtykke til at vi må opbevare dit ansøgningsmateriale. Hvis ikke du aktivt fornyer dit samtykke, bliver dit ansøgningsmateriale automatisk slettet efter 24 måneder.

Har du lavet en person-profil i Connect funktionen, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage lige her.

Har du allerede sendt en ansøgning og dit CV til os gennem til et opslået job kan du selvfølgelig til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få fjernet dit ansøgningsmateriale fved at kontakte os som beskrevet under pkt. 1 på [email protected]

Direkte markedsføring

Med henblik på at kunne holde dig opdateret med relevante nyheder, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som fx dit navn og kontaktoplysninger, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10

I det omfang det er nødvendigt, videregiver vi dine personoplysninger til vores softwareleverandører og samarbejdspartnere. 

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, indtil du framelder markedsføringen. Du kan altid framelde dig markedsføringen ved at klikke på ”afmeld” i vores nyhedsbreve eller ved at henvende dig til os som beskrevet under pkt. 1 på [email protected]

Hvis du framelder dig vores markedsføring opbevarer vi dine personoplysninger op til tre måneder efter framelding med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet ovenfor under pkt. 1 eller følge vejledningen på vores hjemmeside, i nyhedsbreve mv.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at det ikke har betydning for lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker samtykket tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettigede til fortsat at behandle dine personoplysninger, fx for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx:

 • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45, eller
 • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os som beskrevet ovenfor under pkt. 1.

 • Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
 • Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
 • Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

Version 2.0

Novicells persondatapolitik er sidst blevet opdateret 12. maj 2023.