Go to content

Alvorlig kritik af Meta Pixel

Published juni 27, 2023

Datatilsynet er kommet med alvorlig kritik af virksomheden Boligportalens brug af Facebook Business Tools, herunder Meta Pixel.  

Kritikken bunder i, at Boligportalens behandling af personoplysninger ikke kan bevises til at være i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen grundet Boligportalens brug af trackingværktøjet Meta pixel.  

Afgørelsen er baseret på, at der ikke er transparens nok omkring, hvorvidt personhenførbare data bliver sendt ud af EU eller ej.  

Der er usikkerhed ”om hjemmesidebesøgende bliver behandlet ved brug af hjælpemidler eller databehandlere, der befinder sig uden for EU/EØS, og hvem der i givet fald er ansvarlig for at sikre, at reglerne om overførsler til usikre tredjelande bliver overholdt” (Datatilsynet, 2023) 

Det kan have store konsekvenser at fjerne Meta Pixel – Hvad skal du overveje? 

At fjerne Metas pixel fra hjemmesiden kan have store konsekvenser for din indsats med Meta-annoncering.  

Uden Meta Pixel vil det ikke være muligt at målrette annoncering mod specifikke handlinger på hjemmesiden (f.eks. vigtige kliks, sidevisninger o.lign.) eller at måle effekten annonceringen ved såsom konverteringer (f.eks. køb, downloads og henvendelser) 

Uden Meta Pixel vil det ikke længere være muligt at opbygge de meget værdifulde retargeting og kopi-målgrupper baserede på den besøgende adfærd og handlinger på hjemmesiden. Målgrupper-varianter som er kendetegnet ved at have stor positiv påvirkning på konvertering (f.eks. køb, downloads og henvendelser). Antallet af konverteringer vil uden denne type målgruppe forvente at falde markant. 

 
Det vil derfor have store konsekvenser for din markedsføring at fjerne Meta Pixel. På den anden side, så risikerer du ved at anvende Meta Pixlen, at vige fra Datatilsynets lovgivning om GDPR, da der pt. fortsat ikke er en databehandleraftale mellem EU og USA. 

Hos Novicell anbefaler vi 

Det er vigtigt, at du forholder dig til situationen.   
Det er essentielt at have kendskab til afgørelse og dens indhold – samt at tage stilling til, hvorvidt man som virksomhed ønsker fortsat at bruge Metas pixel.   

1. Rådfør jer først og fremmest hos jeres legal team 

Novicell stiller desværre ikke juridisk rådgivning til rådighed.

Datatilsynet har dog udtalt, at det er en god idé at gennemgå sine brugerbetingelser og sikre, at det står meget eksplicit, hvordan virksomheden bruger Meta Pixel, og hvordan Meta Pixel sender data afsted.

 

2. Slå koldt vand i blodet – og afvent situationen

Vi slår koldt vand i blodet.
Det gør vi, fordi afgørelsen alene har taget stilling til Boligportalens behandling af personoplysninger ved brug af Facebook Business tools.

Der foreligger altså ikke en generel afgørelse af Meta Platforms behandling af personoplysning, men kun forholdet af denne konkrete sag med Boligportalen.

Hertil kan det godt gøres gældende, at eventuelle samme forhold foreligger andre virksomheders brug af Metas Business tools.

 

3. Acceptér, at brugere kan afvise marketing cookies 

Sørg for, at Meta pixlen kun aktivt tracker, når burgerne har accepteret marketing cookies.  
 
Dette er fortsat vigtigt!  
 
Tag endelig fat I os for en gennemgang, hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeres virksomhed tager dette forbehold.  

 

4. Følg med i udviklingen

Mange virksomheder er afhængige af digital markedsføring, og derfor er det nærmest urealistisk at leve op til kritikken. Dog er det meget vigtigt fortsat at holde jer opdateret på udviklingen, da det kan have konsekvenser for jeres nuværende brug af Meta Business Tools.

Hvad kan vi forvente for fremtiden?

Vi kan potentielt forvente at se lignende sager i fremtiden. Det bliver spændende at følge med i udviklingen – Helt generelt, kan det nok godt forventes, at der fortsat kommer flere og flere stramninger omkring tracking generelt i fremtiden.

Tidligere var Datatilsynet efter Google Analytics, der blev kendt ulovligt. Som virksomhed skal man være opmærksom på, at stort set alle marketing-platforme er baseret i USA. Derfor er Google Analytics og Meta langt fra den endelige liste.

Derudover kan Datatilsynets afgørelse potentielt have enorme konsekvenser, der spænder langt ud over tracking og digital markedsføring. Langt de fleste virksomheder bruger værktøjer fra selskaber med base udenfor EU på daglig basis. Det indebærer både SoMe-platforme, CRM-systemer, Microsoft tools, Google, cloudløsninger, CMS osv.

Vi vil råde jer til at følge godt med.

Afgørelsen fra Datatilsynet

I kan læse hele afgørelsen fra Datatilsynet her:
Alvorlig kritik og påbud til Boligportal for brug af Facebook Business Tools

Boligportalen fik et påbud fra Datatilsynet om at bringe deres behandling af persondata i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen.

“På baggrund af ovenstående fandt Datatilsynet grundlag for at meddele Boligportal påbud om at bringe behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med GDPR”

Kontaktperson