Go to content

Digital Strategi - Giver det stadig mening at tale om online forretningsstrategi?

Der er rigtig mange forskellige definitioner af 'digital strategi'. Her er Novicells model for en seriøs digital forretningsstrategi.

Published februar 9, 2017

Så længe der er basis for at arbejde med digital transformation ude i virksomhederne, så er der også basis for at tale om digital strategi. Måske er en af de bagvedliggende årsager til denne diskussion i virkeligheden, at der er rigtig mange forskellige definitioner af, hvad en digital strategi er. Her er Novicells bud.

Strategi set fra et digitalt aspekt

Så snart man tænker sig godt om og lægger en plan for hvilket som helst digitalt tiltag, er der en tendens til at døbe det ”digital strategi”. Men i virkeligheden er det måske bare en social media strategi, en content strategi eller en online marketing strategi. Og det er på ingen måde ligegyldigt at få lagt en plan for de nævnte områder, men i vores optik er disse delelementer i en digital strategi.

Vores anbefaling er, at man løfter blikket endnu højere op, så man ikke kun forholder sig til strategien for kanalerne, men i virkeligheden tager fat på at udvikle sin virksomheds digitale forretningsstrategi.

Her vil mange sandsynligvis argumentere for, at den eneste meningsfulde strategi er virksomhedens overordnede strategi – og at man skyder sig selv i foden ved alene at fokusere på det digitale. Og her er vi helt enige!

Når vi i Novicell arbejder med strategi, så er det netop den overordnede forretningsstrategi vi går ind og arbejder med. Men det er ud fra et digitalt perspektiv.

Det man nemlig typisk glemmer i det klassiske strategiarbejde er, at verden er i gang med en rivende digital transformation. Så hvis en virksomhed ønsker at transformere sig med verden og med sine kunder, så kræver det netop et bevidst digitalt udgangspunkt for udviklingen af forretningsstrategien.

Når det engang kommer dertil, at virksomheder helt naturligt og selvfølgeligt tager udgangspunkt i den digitale verden og den digitale transformation, når de udvikler deres forretningsstrategi … så kan vi blive enige om, at sløjfe betegnelsen ”digital strategi” og bare kalde det ”strategi”.

Og her nærmer vi os en væsentlig udfordring: Den typiske holdning i virksomhederne er, at ”digital” er en marketing-opgave. I bedste fald er der oprettet en specifik afdeling med ansvar for Online. Og så er fokus og ansvar placeret her. Slut.

”Digital” er stadig en marketingdisciplin - men det er mere end det

For det første er ”digital” en disciplin, der kræver et stort samarbejde på tværs af organisationen. Det er nødvendigt for at sikre, at kundens rejse hænger sammen på tværs af alle kontaktpunkter - og for at sikre at interne systemer, data, processer og afdelinger i organisationen arbejder optimalt sammen om at nå de opstillede mål.

For det andet er ”digital” i lige så høj grad en disciplin, der skal på direktionens og bestyrelsens dagsorden. Her skal der være fokus på, hvordan den digitale udvikling påvirker virksomhedens strategi og mål, og hvordan virksomheden kan og vil udnytte denne udvikling.

”Digital” er og bliver en del af vores kunders virkelighed, og den måde de lever og agerer på – og det påvirker hele forretningen. Vi kan derfor ikke betragte ”digital” som en særskilt disciplin i forretningen, som vi isolerer til en enkelt afdeling. Virksomhederne skal derimod i gang med at integrere den digitale disciplin naturligt i alle de klassiske forretningsdiscipliner. Ikke kun i marketing og salg – men også i fx forretningsudvikling, produktudvikling, organisationsdesign, procesoptimering etc.

Og det bør vel at mærke være et tilbagevendende fokuspunkt for direktionen. Digital transformation og digital forretningsstrategi er ikke et projekt med et defineret sluttidspunkt, hvorefter man kan ”børste hænderne af”, slippe fokus og vende sig mod nye udfordringer. Selvfølgelig vil der altid være nye udfordringer, som ledelsen skal tage sig af. Pointen er dog, at hvis virksomheden vil placere sig blandt vinderne, så bør arbejdet med den digitale transformation fortsætte - lige så længe som den teknologiske udvikling, kundernes stigende forventninger og konkurrenternes lyst til at udfordre fortsætter.

Hvordan sætter du gang i den digitale transformation i din virksomhed?

Når du vil i gang med at udvikle en digital forretningsstrategi, er din første, vigtigste opgave at få commitment fra ledelsen samt at forventningsafstemme omkring: Hvad er det ønskede mål med strategien? Skal strategien sætte gang i den digitale transformation for hele forretningen? Eller skal der i første omgang fokuseres på en del af forretningen?

Herefter er det væsentligt at følge en model, der sikrer, at I kan udpege de digitale indsatser og transformationsprocesser, der bedst realiserer – eller måske endda udfordrer og løfter jeres overordnede forretningsmål. Dvs. at I ender ud med en plan, der kan have betydning for både den overordnede forretningsstrategi, produkter og forretningsmodeller, kundeinteraktionen, data, interne processer og systemer og for jeres måde at organisere jer på.

Novicells model for digital forretningsstrategi

I analysefasen skal I fokusere på at kortlægge kundernes behov og forventninger, forretningens egne mål og interesser, markedets udvikling og konkurrenternes positionering. Endeligt er det lige så væsentligt at afdække de tilgængelige ressourcer og kompetencer i organisationen, som skal sikre, at strategien bliver til virkelighed. Herefter står I med et overblik over de centrale udfordringer og muligheder og kan udpege, hvor der findes uudnyttet potentiale, som kan løfte forretningen.

I strategifasen fastlægger I jeres ambition og retning for den digitale transformation, og baseret på de centrale udfordringer og muligheder fra analysen, kan I nu udpege de vigtigste strategiske fokusområder og Must Win Battles.

I Operationaliseringsfasen nedbryder I de strategiske fokusområder i en prioriteret, faseopdelt handlingsplan med de konkrete tiltag, der skal sætte gang i de ønskede transformationsprocesser. Men mindst lige så vigtigt er det her at synliggøre de nødvendige interne ressourcer, kompetencer, processer og eventuelle organisationsændringer, som skal til, for at I kan lykkes med at realisere jeres digitale transformation.

Udbyttefasen skal afdække de økonomiske konsekvenser - hvad koster det at gennemføre strategien og transformationen, og hvad er til gengæld det økonomiske udbytte for forretningen?

Slutteligt skal I sikre ressourcer og procedurer til den kontinuerlige fremdrift og opfølgning på implementeringen af de valgte indsatser. Men også en løbende evaluering og justering af strategien. For som sagt - en digital transformation ikke er en proces med en slutdato.

--

[Artiklen er oprindeligt skrevet af Novicells strategikonsulenter og udgivet på marketcommunity.com]

Vil du gerne snakke digital strategi? Så kontakt mig gerne: