Go to content

Google Analytics må ikke længere lovligt benyttes uden tilpasning

Det danske datatilsyn har meldt ud, at Google Analytics ikke længere er tilladt i standard-indstilling. Det østrigske og franske datatilsyn erklærede Google Analytics for ulovlig tidligere på året, og siden har vi afventet det danske datatilsyns vurdering af værktøjet.

Published september 22, 2022

Onsdag d. 21. september 2022 faldt dommen og Google Analytics må ikke længere lovligt benyttes uden tilpasning i Danmark. Datatilsynet konkluderer følgende  

”at værktøjet (“Google Analytics”) ikke kan benyttes lovligt uden videre. En lovlig brug forudsætter implementering af en række supplerende foranstaltninger ud over de indstillinger, Google stiller til rådighed.” 

Det betyder, at alle der anvender Google Analytics, nu skal tage stilling til, hvad der skal ske. Hele udfordringen er, at Google har datacentre fordelt over hele verden, herunder også EU. Din data i Google Analytics bliver delt op og spredt over flere datacentre, for at sikre hurtig adgang til data. Og Google kan ikke garantere, at data, der hører under GDPR-reglerne, ikke deles uden for EU. Datatilsynet har derfor nu meldt ud, at Google Analytics bliver forbudt at bruge i sin normale form, da det ikke er tilladt at dele data uden for EU jf. EU-Domstolen. Google Analytics lever dermed ikke op til de europæiske GDPR-regler.  

 

Hvordan stiller det jer som virksomhed? 

Du kan stadig bruge Google Analytics lovligt, men det forudsætter implementering af en række supplerende foranstaltninger ud over de indstillinger, Google stiller til rådighed.  

Disse foranstaltninger omtales som pseudonymisering, hvor man via en proxy-løsning fjerner en række oplysninger, inden data sendes til Google. 

Med proxy-løsningen følger en række begrænsninger. En af de mest betydningsfulde begrænsninger er, at det ikke længere vil være muligt at få indblik i, hvilken kanal/marketingindsats trafikken til virksomhedens website/webshop kommer fra. 

 

Hos Novicell anbefaler vi:  

Forhold dig til situationen, vurder virksomhedens nuværende opsætning og anvendelse af Google Analytics og lav en plan for fremtiden.  

Det vigtigste lige nu er, at man som virksomhed: 
 
(1) Forholder sig til virksomhedens nuværende opsætning af Google Analytics og ...  
 
(2) Lægger en plan for at lovliggøre anvendelsen af Google Analytics ved at implementere de nødvendige supplerede foranstaltninger.  
 
(3) Alternativt skal I skifte til en anden lovlig trackingløsning, som overholder EU's gældende databeskyttelsesregler. Det kan fx være Matomo eller Piwik Pro, der hører til de mest anvendte alternativer. 

Ønsker du sparring på din virksomheds nuværende opsætning af Google Analytics og hjælp til at lægge en plan for et godkendt trackingsetup?

Book et møde med en af vores trackingspecialister. Sammen gennemgår vi jeres eksisterende trackingsetup og sparrer omkring en mulig fremtidig (godkendt) løsning for jer.