Go to content

Kom godt fra start med Google Tag Manager

Få mulighed for at opsætte tracking på dit website med Google Tag Manager helt på egen hånd. Og dermed få styr på dine forretningskritiske mål.

Published december 17, 2015

Google Tag Manager (GTM) er et effektivt og fleksibelt trackingværktøj, der giver dig mulighed for - helt på egen hånd - at opsætte tracking på de vigtigste målepunkter på dit website eller webshop. Det kan være tracking af tilmeldinger til dit nyhedsbrev eller et arrangement, tracking på videovisninger, anvendelsen af billedmateriale, klik på knapper (Call To Actions), downloads af manualer og meget mere.

Google Tag Manager giver også mulighed for at indlejre vigtige marketingsscripts. Det kunne være indlejring af en Facebook Pixel fra din Facebook annoncekonto eller andre scripts fra tredjeparts programmer.

Med Google Tag Manager får du mulighed for at samle præcise data på dine besøgendes adfærd på dit website, så du kan optimere din online forretning på baggrund af den besøgende adfærd.

Implementering og opdatering af 'Tags' gør det til en leg at arbejde med et struktureret KPI-setup og med Google Analytics  får du nemt overblik over effektmålingen på dine opsatte trackingpunkter (performance indikatorer).

Muligheder med Google Tag Manager

Google Tag Manager gør det muligt for enhver at arbejde med tracking og effektmåling af din online forretning, også uden kodefærdigheder.

Med Google Tag Manager sparer du altså både tid og penge hos din udvikler.

Det er afgørende ressourcer, som du i stedet kan bruge på at opbygge endnu bedre digitale marketingkampagner og øge din eksponering og synlighed online, der genererer værdi for din forretning. 

Mere specifikt giver Google Tag Manager dig følgende muligheder:

 • Opsæt ehandelssporing
 • Implementering af marketingscripts (f.eks. Facebook Pixel)
 • Mål klik på kontaktpunkter (mailto-links, aktive telefonnumre)
 • Mål klik på billeder
 • Klik på galleri/slider
 • Klik på udgående links
 • Klik på sociale ikoner
 • Og mange flere

Begreber i Google Tag Manager

Når du stifter bekendtskab med Google Tag Manager første gang, vil der være en række nye begreber, som du skal lære at kende.

Men bare rolig, når du først har styr på begreberne, så er du godt på vej.

De vigtigste Google Tag Manager begreber:

Google Tag Manager Container

Første gang du opretter en Google Tag Manager konto, skal du oprette en 'Container'. Google Tag Manager containeren indeholder alle tags for et website.

Navngiv containeren efter dit website.

Når din Google Tag Manager container er oprettet, skal container-sciptet implementeres i koden på dit website. Container-scriptet skal placeres på alle sider på websitet, som du ønsker tracking på. 

Vær opmærksom på at container scriptet er todelt. Det første kodestykke skal placeres øverst i <head> sektionen af dit website. Den anden del skal implementeres lige efter <body> tagget.

Google Tag Manger containerkode script:


Er du ny til Google Tag manager, så anbefaler vi, at starte tracking i Google Tag Manager sideløbende med den almindelige Google Analytics (GA) tracking. Opret derfor en særskilt Google Analytics ejendom, som du tilknytter til din Google Tag Manager container.

Med en parallel førstegangsimplementering i en kortere periode har du mulighed for at opbygge og opdatere dine Tags i Google Tag Manager særskilt - og dermed sikre at den ønskede tracking er korrekt.

Alle begynderfejl i opsætningen af Google Tag Manageren testes af, inden du fjerner det normale GA tracking-script fra websitet.

Tags i Google Tag Manager

Når du har oprettet en container og scriptet er implementeret på dit website, så er du klar til at tilføje og opdatere 'Tags' via menupunktet Tags i betjeningspanelet.

Tags navngives letgenkendeligt, f.eks. "Kontakt - Klik på mailto link". Til ethvert Tag opsættes en regel, som afgør, hvornår et tag udløses på websitet.

Udløsere i Google Tag Manager

Til ethvert tag i Google Tag Manager skal der tilknyttes en 'udløser' (Trigger).

Udløseren er den bestemmende regel, som afgør, hvornår et givent Tag udløses og dermed sender data til din tilknyttede Google Analytics konto.

Data Layer i Google Tag Manager

Data Layers sender informationer til Google Tag Manageren. Hver handling (scrolls, klik etc.) har tilknyttet en række variabler. De opsamles i Data Layers og sendes til Google Tag Manager.

Når du opsætter en udløsningsregel i forbindelse med dine tags, læses informationerne i Data Layeret og afgør på baggrund af indholdet i dit Data Layer, om et Tag aktiveres. Når et tag aktiveres, sendes data til Google Analytics. 

 

Test opsætningen af dine Tags

I forbindelse med opsætningen af dine Tags giver Google Tag Manager (GTM) mulighed for at teste opsætningen live med funktionen "se forhåndsvisning".

Ved at aktivere forhåndsvisning ser du et eksempel på din Google Tag Manager container direkte på websitet (i ikke-offentliggjort tilstand). Så kan du nemt se, hvilke Tags der udløses på websitet og sender data til din Google Analytics profil, hvor du via menuen Realtid kan følge hændelser live.


Test opsætningen af din Tags med menupunktet "Se forhåndsvisning"

 

Eksempelvisning af udløste Tags via forhåndsvisning


Basisopsætning af Google Tag Manager

Med ovenstående intro til Google Tag Manager er klar til at starte din GTM konto.

 1. Opret en Google Tag Manager konto. Start her 
 2. Hent Google Tag Manager Container scriptet og tilføj det til dit website
 3. Opret en særskilt Google Analytics konto til test og tilknyt UA-koden til GTM Containeren.
 4. Implementering af Data Layer til E-Commerce (webshop)
 5. Opret tags og udløsere i Google Tag Manager betjeningspanelet
 6. Google Tag Manager avanceret (tilpassede scripts)

Vi har allerede gennemgået punkt 1-3 og fortsætter med punkt 4.


Implementering af Google Tag Manager og Data Layer til Ecommerce

Hvis brugerne af dit websiteshop kan gennemføre reserveringer eller køb, hvor der defineres en vare og en værdi af reserveringen/købet, så skal der implementeres et Data Layer på websitets kvitteringsside, hvor værdierne trækkes ind, så værdierne kan sendes videre til Google Analytics.

Vi anbefaler, at du får hjælp fra din udvikler til implementeringen af dit Data Layer til Ecommerce.

Google Tag Manager Data Layer skal placeres før Google Tag Manager containeren og efter <body>.

Eksempel på Datalayer til Ecommerce

<!-- GTM Datalayer -->
<script>
dataLayer = [{
'transactionId': '1234',
'transactionAffiliation': 'Acme Clothing', <!— her skal shop navnet skrives, hvis der er undershops skal disse defineres —->
'transactionTotal': 38.26, <!— samlet beløb for køb - talværdi skal skrives ud som . ved decimal markering —->
'transactionTax': 1.29, <!— moms - talværdi skal skrives ud som . ved decimal markering —->
'transactionShipping': 5, <!— forsendelses omkostninger —->
'transactionProducts': [{
'sku': 'DD44', <!— der er vigtigt at der er unikke SKU for hver produkt —->
'name': 'T-Shirt',
'category': 'Apparel', <!— kun hvis det er muligt at definere en varekategori —->
'price': 11.99, <!— talværdi skal skrives ud som . ved decimal markering —->
'quantity': 1
},{
'sku': 'AA1243544', <!— der er vigtigt at der er unikke SKU for hver produkt —->
'name': 'Socks',
'category': 'Apparel', <!— kun hvis det er muligt at definere en varekategori —->
'price': 9.99, <!— talværdi skal skrives ud som . ved decimal markering —->
'quantity': 2
}]
'event': 'transactionComplete'
}];
</script>
<!-- End Datalayer -->


Kontroller implementeringen af scripts med Google Tag Assistant


Når du har implementerer scripts med Google Tag Manager, så anbefaler vi, at du kontrollerer opsætningen. Implementering af GTM Container scriptet, Google Analytics med flere kan kontrolleres vi det meget brugervenlige værktøj Google Tag Assistant til Google Crome, som er gratis og kan bruges af enhver. Hent Google Tag Assistant til Chrome.

Har du implementeret andre tredjepartsscript, for eksempel Facebook tracking pixels, så kan du anvende Facebook Pixel Helper til at kontrollere opsætningen. 

 

Google Tag Assistant til kontrol af GTM container scripts

Opret Tags og udløsere i Google Tag Manager betjeningspanelet

Når basisimplementeringen af scriptet er på plads, så skal du i gang med at oprette Tags og udløsningsregler i Google Tag Manager (GTM).

Det første Tag som vi anbefaler at oprette er et Google Analytics Tag. Dette Tag skal udløses på alle de sider på dit website.  Vi navngiver typisk tagget for ”Script - Universal Analytics”. Herefter defineres en udløsningsregel for dit tag. Den ser således ud:

 

 

Opret Tag på hændelser og events med Google Tag Manager

Nu skal du i gang med at oprette alle de forretningsrelevante Tags, som sætter dig i stand til at arbejde struktureret og målrettet med dit website.

Det er meget individuelt, hvilke Tags i Google Tag Manager, som er relevante at opsætte.

Start med at tage udgangspunkt i forretningens mikro- og makromål fra dit KPI-setup. Udpeg hvilke målepunkter på dit website, som er forretningskritiske og relevante at opsætte tracking på.

KPI'er (makromål), der påvirker bundlinjen direkte, er ”køb” og ”tilmeldinger/reserveringer”, som fører til en kvitteringsside, der har tilknyttet en eksakt værdi.

Der vil ofte være adskillige indirekte mikromål (PI´er), der skaber værdi på bundlinjen. Typiske eksempler på mikromål er "Klik på mailto-links", "Tilmelding til Nyhedsbrev”, ”Start videovisning”, ”Download katalog” m.fl.


Eksempel på oprettelse af Tag på "Klik på Mailto-links"

Her vises et eksempel på, hvordan du i Google Tag Manager (GTM) opsætter et Tag på hændelsen "Klik på mailto-links".

 

Det kalder vi typisk for ”Kontakt – Klik Mailto Links", når vi navngiver Tagget.

Husk at holde en ensartet og god struktur. Det giver et godt overblik. F.eks. vil det være oplagt med et Tag på ”Kontakt – Udfyldt kontaktformular”.

Den rette struktur sikrer dig et godt overblik. 

Start med at tilknytte Tagget til Google Analytics (GA) og tilknyt den rette GA Ejendom (UA-kode). Opret en macro med UA-koden, så skal du blot indsætte denne macro, hver gang du opretter et nyt Tag. Herved slipper du for at huske på UA-koden hver gang.


Under konfigurationen af Tagget vælges sporingstypen ”Hændelse” og de velkendte parametre ”Kategori”, ”Handling” og ”Etikette” defineres.

Igen er det afgørende for overblikket med en god struktur. Her har vi navngivet således ”Kontakt” (Kategori), ”Klik på mailto link” (Handling), ”{{element url}}” (Etikette). Under etiketten har vi indsat en macro, der henter information fra Data Dayeret.

Der er tilknyttet en udløsningsregel, som definerer, hvilke hændelser på websitet, der aktiverer dette tag.

Effektmålingen af Tagget finder du i Google Analytics under ”Adfærd - Hændelser”. Her ses en rapport fra Google Analytics med de e-mail-adresser, brugerne anvender. Det er data, man nemt kan tage stilling til og handle på baggrund af. 


I samme stil opretter du alle andre Tags. Det kan være noget af en mundfuld de første par gange, men du lærer det hurtigt. Det lover vi.

Alternativet er at få hjælp fra en ekstern hver gang du skal oprette et nyt Tag. Det skaber god motivation til at komme i gang med Tag Manager selv. 


Google Tag Manager og tilpassede scripts

Google Tag Manager giver også mulighed for nemt at tilføje HTML-scripts uden hjælp fra en udvikler. Eksempler på HTLM-script kunne være implementering af Facebook Pixel eller et andet tredjepartscript.

Uden GTM Container scriptet vil det kræve hjælp fra din programmør til at indsætte endnu et script på websitet.

Her følger et eksempel på hvordan et Tag kunne se ud, hvor vi indlejrer et tredjepartsscript fra programmet Optinmonster til at vækste antallet af nyhedsbrevstilmeldinger. Programmet giver mulighed for at opsætte Slide-In, Pop-up o.lign til effektiv indsamling af permission til dit nyhedsbrev.

 

Vi starter med at oprette et nyt Tag og navngiver dette Tag for ”Script – Optinmonster”.

Herefter vælger hvilken Tag type, som vi ønsker at oprette. I dette tilfælde "Custom HTML Tag". Dette giver mulighed for at indsætte det HTML script, som skal indsættes fra dit tredjeparts program. Her Optinmonster.

Udløsningsreglen i dette eksempel er sat til ”Alle sider”. Vi styrer herefter i programmet Opinmonster selektivt, hvilke sider vores Slide-in eller Pop-up skal dukke frem på.

Kom godt fra start med Google Tag Manager

Hos Novicell arbejder vi altid tæt sammen med vores kunder.

Derfor starter ethvert samarbejde med en snak omkring din forretnings vigtigste KPI'er (Key Performance Indicators). Det er uanset, hvilken opgave  der skal udføres. Et fælles kendskab til jeres mål giver nemlig mulighed for at soldit tracking-setup. Med Google Tag Manager og Google Analytics er fundamentet stærkt for at udvikle og vækste forretningen. 

Få mere information om Google Tag Manager og kom godt fra start hos Novicell.

Om forfatteren