Go to content

Obligatorisk omlægning fra NemID til MitID

Published september 11, 2020

Fra 2021 udfases NemID-loginmetoden for både private og erhverv til fordel for næste generations mere brugervenlige, sikre og fleksible version kaldet MitID. Mangler du også afklaring på en hulens masse hv-ord? Fortvivl ej, vi hjælper dig i den rigtige retning!

Baggrund

Hele Danmarks infrastruktur er gradvist blevet digitaliseret, hvilket har krævet en national folkelig tilvænning. NemID bruges af 5,1 mio. danske borgere og tankerne bag den digitale identitet er kommet for at blive. Forventningerne er, at alle danskere i løbet af 2021 præsenteres for en glidende overgang, hvor NemID udfases i takt med at MitID introduceres.

Hvordan virker det?

MitID viderefører den funktionalitet, som vi kender fra NemID i dag. Samtidigt tilføjes yderligere features i den underliggende teknologi samt i brugeroplevelsen og medfører generelt set en mere sikker godkendelse af borgere og virksomheder. Opgraderingen muliggør individuel tilpasning af virksomheders digitale infrastruktur inden for autorisation, fuldmagt, dokumentsignering og transaktionsgodkendelse. Det vil sige færre omkostninger ved fælles teknologier samlet ét sted.

Hvad sker der med det fysiske nøglekort? NemID nøglekortet erstattes af smartphone, password og fysiske autentifikationsfaktorer, bl.a. til svagtseende borgere. MitID-projektet skal mindske sandsynligheden for at borgere eller virksomheders fortrolige oplysninger franarres af svindlere.

Obligatorisk brug af MitID ”identitetsbrokere”

Offentlige aktører, finansielle institutioner og private tjenesteudbydere, som i dag bruger NemID til identitetsverifikation (både godkendelse og medarbejdersignatur), skal fremadrettet tilgå den digitale infrastruktur via en af Digitaliseringsstyrelsens certificerede MitID identitetsbrokere. 

Hvad betyder dette?

Altså, hvis din organisation er en offentlig aktør, finansiel institution eller en privat tjenesteudbyder, der i dag bruger nemID, skal din løsning udskiftes til mitID i løbet af 2021. Og det betyder også, at man som tjenesteudbyder ikke længere har direkte adgang til MitIDs autentifikationsproces af slutforbrugeren, hvilket man førhen havde med NemID. Med MitID skal tjenesteudbydere altså kobles op på en broker, der håndterer den tekniske integration og står for at udstede autentifikationsbilletter. 

Kom ud og tag en forberedende snak med os, så tilpasser vi i samarbejde den bedste løsning til din virksomheds nye digitale infrastruktur. Hos Novicell har vi stiftet bekendtskab med de underlagte processer MitID bygger på. Vi har gennem flere år samarbejdet med den danske sundhedsplatform, der allerede er lagt om til den nye teknologi, som MitID benytter. Med den viden og erfaring, samt 10 år med NemID integrationer for vores kunder, har vi et godt overblik og en køreplan for omlægningen af Jeres nuværende NemID løsning. Har du yderligere spørgsmål til migrereringsprocessen for din virksomhed?

Om forfatteren

Thomas Eriksen
Team Manager, PIM Solutions
Send mig en email