Go to content

Sådan realiserer du dit D2C potentiale

Nysgerrig på, hvordan man realiserer sit Direct-To-Consumer (D2C) potentiale? I denne artikel kan du få en forsmag på D2C strategier samt afvejninger, fordele og ulemper derved. Det er nemlig et stort skridt at tage i en organisation at vælge at gå D2C og mange processer skal være tunede og afstemt til den nye salgskanal.

Published april 16, 2024

I en stadig mere forbundet og digitaliseret verden, søger virksomheder konstant efter strategier, der kan styrke deres konkurrenceevne, diversificere deres risiko og forbedre deres forståelse af og forbindelse til forbrugerne. En af de mest anvendte strategier i det moderne forretningslandskab er D2C-tilgangen. Dette koncept, som i nogle varianter involverer, at virksomheder omgår traditionelle forhandlere og mellemmænd for at nå direkte ud til forbrugerne, oftest via digitale kanaler, vinder mere og mere frem. Læs med her om D2C-strategier, de drivende kræfter bag dens opblomstring og hvordan virksomheder kan navigere i det til tider komplekse landskab, som denne tilgang udgør. Og hvis du er rigtig nysgerrig, så kan du nederst downloade vores white paper om netop dette tema. 

Hvorfor D2C?

D2C-modellen har vundet betydelig trækkraft med fremkomsten af digitale salgskanaler og forstærket af Covid19-pandemien. Ifølge et studie fra McKinsey, opnår virksomheder med D2C-virksomheder betydeligt højere vækst end virksomheder uden D2C, faktisk i gennemsnit 15% højere årlig vækst (CAGR) over ti år og 55% højere år-til-år afkast på investeret kapital (ROIC). Disse data illustrerer, at en D2C-tilgang kan resultere i både højere omsætning og rentabilitet ved at levere værdi direkte til forbrugeren.

Udfordringer og løsninger

Selvom D2C-strategien byder på mange fordele, er der også mange overvejelser og udfordringer forbundet med denne tilgang. En af de mest markante udfordringer er den potentielle kanalkonflikt, hvor virksomhedens direkte salg kan komme i konflikt med eksisterende forhandlerrelationer. En måde at navigere denne udfordring på er gennem differentiering af produkttilbud eller ved at skabe unikke værditilbud for direkte kunder, som ikke er tilgængelige gennem traditionelle kanaler. Det er dog ikke altid, at D2C nødvendigvis avler en kanalkonflikt. Vi ser mange succesrige D2C-løsninger, hvor virksomheder f.eks. henvender sig til forbrugere i markeder, hvor de ikke har et forhandlernet og dermed bliver omsætningen decideret nysalg. Vi ser også D2C-løsninger, hvor forbrugeren foretager købet direkte hos D2C-virksomheden, men selve håndteringen af varerne overlades til eksisterende forhandlere - og D2C-strategien foregår altså dermed i samspil med de eksisterende kanaler.  

En væsentlig overvejelse ved at gå D2C-vejen er naturligvis selve opbygningen og vedligeholdelsen af en egen e-handelsplatform, sammen med de nødvendige logistiske og kundeservicefunktioner. Dette repræsenterer normalt en betydelig investering. Novicell anbefaler en tilgang, hvor virksomheder starter med at definere deres ambitioner og målsætninger for D2C, identificere deres målgruppe nøje og gradvist opbygge deres D2C-kanaler, mens de løbende evaluerer og tilpasser deres strategi baseret på data og kundeindsigt.

For at undgå at blive tabt i et overfyldt marked, er det afgørende for virksomheder at skille sig ud. Dette kan opnås gennem unikke produkttilbud, enestående kundeservice eller ved at udnytte data til at skabe personlige og relevante kundeoplevelser. Succes med D2C kræver også en vedvarende indsats for at innovere og forbedre både produkter og den overordnede kundeoplevelse.

Novicells D2C Strategy Playbook

For at sikre succes med en D2C strategi, anbefaler Novicell virksomheder at følge disse generelle principper:

  • Forstå målgruppen: Det er afgørende at skabe dybdegående forståelse for forbrugernes behov, præferencer og købsmotivationer.
  • Definér ambitioner og omfang: Klarlæg hvad målet er med D2C-strategien og hvordan succesen skal måles
  • Forhold dig til kanalkonflikter: Når virksomheder begynder at sælge direkte til forbrugerne, kan det skabe konflikter med eksisterende forhandlere eller distributører. Det er vigtigt at analysere konsekvenserne heraf. Alternativt skal man undgå kanalkonflikterne ved at differentiere D2C-kanalen eller D2C-markederne
  • Innovér konstant: Brug data fra D2C-kanaler til at forbedre produkter og tjenester. Den direkte feedback fra forbrugere er guld værd for kontinuerlig innovation.

Strategy Playbooken bliver udfoldet i vores white paper, hvor du kan læse meget mere om principperne - og hvordan du skaber det gode afsæt. 

D2C-relationen tilbyder virksomheder en enestående mulighed for at engagere sig dybere med deres forbrugere, øge deres rentabilitet og navigere i et stadig mere digitaliseret markedslandskab. Ved at forstå de drivende kræfter bag D2C's popularitet og ved at adressere potentielle udfordringer med omhyggelig planlægning og strategi, kan virksomheder realisere deres D2C-potentiale og sikre langvarig succes i en hurtigt skiftende verden. Download Novicells white paper herunder for at lære endnu mere.

Har du lyst til at høre mere om D2C strategi?