Go to content

Privacy beleid

Wij gaan met uw persoonsgegevens om en hebben daarom dit privacy beleid opgesteld waarin u wordt geïnformeerd over hoe wij uw gegevens verwerken.

Contactgegevens

Novicell is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Naam en adres: Fred. Roeskestraat, 1151076 EE, Amsterdam

  • Website: www.novicell.com/nl
  • Bedrijfsregistratienummer: 80042406
  • Niels van Vliet, CMO
  • Telefoon: +31 (0)20 2159592
  • Mail: helloamsterdam@novicell.com

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij u vragen om uw persoonsgegevens met ons te delen, informeren wij u hierover en over het doel van de registratie. U zult informatie ontvangen op het moment van inschrijving.

We gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om de overeenkomsten die u met ons sluit na te komen en in de tweede plaats om onze service te verbeteren en de kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen, evenals in ons contact met u.

De gegevens die we gebruiken:

Persoonlijke gegevens: gegevens die u invult bij aanmelding voor de nieuwsbrief, aanmelden voor evenementen, solliciteren of contact opnemen met Novicell. De informatie omvat de naam, adres, e-mail, telefoonnummer en informatie over de deelname aan evenementen.

Als u een Novicell-evenement bijwoont, inclusief seminars, conferenties of andere sociale evenementen, kan uw informatie (beperkt tot naam en bedrijf, maar geen contactgegevens) worden gedeeld met partners en andere deelnemers aan het specifieke evenement. Als u een van de partnerseminars van Novicell bijwoont, kan uw informatie worden gedeeld met de partner, inclusief contactgegevens.

Aanvullende informatie over sollicitaties omvat de informatie die u ervoor kiest om met ons te delen in uw sollicitatie.

Wanneer u contact opneemt met Novicell, kunnen we uw informatie doorsturen naar relevante dochterondernemingen, agentschappen of distributeurs van Novicell.

Informatie over het gebruik van deze website: informatie over welke pagina's u op deze site bezoekt en uw IP-adres, wordt verzameld in logbestanden. De informatie wordt gebruikt om uw ervaring van onze website te verbeteren en voor technische probleemoplossing. Informatie wordt na maximaal 24 maanden verwijderd. De informatie wordt ook verzameld in Google Analytics. De bewaartermijn voor gebruikersgegevens in Google Analytics is 26 maanden.

Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens

We verwerken alleen gegevens over u die relevant en adequaat zijn in relatie tot de hierboven gedefinieerde doeleinden. Het doel is bepalend voor wat voor soort gegevens over u voor ons relevant zijn. Hetzelfde geldt voor de omvang van de persoonsgegevens die wij gebruiken. We gebruiken niet meer gegevens dan nodig zijn voor dit specifieke doel.

Wij verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens

We verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze doeleinden te voldoen. Daarnaast kan het type gegevens dat nodig is om te verzamelen en op te slaan voor onze bedrijfsvoering worden bepaald door wetgeving. Het type en de omvang van de persoonsgegevens die we verwerken, kunnen ook nodig zijn om een ​​contractuele of andere wettelijke verplichting na te komen.

We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn

We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden voor onze verzameling, verwerking en opslag van uw gegevens.

Uw nieuwsbriefabonnement is actief totdat u zich afmeldt.

We zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken

We zullen uw toestemming verkrijgen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om ze te verzamelen. We informeren u over een dergelijke vereiste en over ons legitieme belang bij het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Uw toestemming is vrijwillig en u kunt deze op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen. Gebruik de bovenstaande contactgegevens als u meer informatie wilt.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet vrijgeven zonder uw toestemming

Als we uw persoonlijke gegevens aan partners bekendmaken, b.v. te gebruiken voor marketing, zullen we uw toestemming vragen en u informeren over waarvoor uw gegevens zullen worden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort openbaarmaking.

We zijn niet verplicht om u toestemming te vragen als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven, b.v. in het kader van rapportage aan een autoriteit.

Beveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens en hebben interne regels voor informatiebeveiliging.

We hanteren interne regels voor informatiebeveiliging. Deze regels bevatten instructies en maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, tegen ongeoorloofde openbaarmaking en tegen ongeoorloofde toegang of kennis daarvan.

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

U heeft te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens wij over u verwerken, waar deze vandaan komen en waarvoor wij deze gebruiken. U kunt ook te weten komen hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren en wie gegevens over u ontvangt voor zover we gegevens vrijgeven in Nederland en in het buitenland.

De toegang kan echter worden beperkt omwille van de privacy van anderen, handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren. U dient contact met ons op te nemen en ons te informeren over de onjuistheid en hoe deze gecorrigeerd kan worden.

In sommige gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit geldt bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt. Als u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, kunt u vragen om ze te laten verwijderen. Ook kunt u contact met ons opnemen als u van mening bent dat de omgang met uw persoonsgegevens in strijd is met wetten of andere wettelijke verplichtingen.

Wanneer u zich aanmeldt met een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, zullen wij onderzoeken of aan de voorwaarden is voldaan en zullen in dat geval zo spoedig mogelijk wijzigingen of verwijdering doorvoeren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt ook bezwaar maken tegen het door ons delen van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Voor het versturen van een bezwaarschrift kunt u bovenstaande contactgegevens gebruiken. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij stappen ondernemen om de verwerking van uw persoonsgegevens te staken.

Recht van beroep

U heeft te allen tijde het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Voorbeeld. Uw klacht kunt u per mail indienen bij helloamsterdam@novicell.com (zie ook contactgegevens hierboven). U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in uw land. 

Cookie beleid

Cookies, doel en relevantie

Wanneer we cookies plaatsen, wordt u geïnformeerd over het gebruik en het doel van het verzamelen van gegevens via cookies.

Wij plaatsen cookies op uw apparaat voor de volgende doeleinden:

  • Webanalyses
  • Cookie-instellingen
  • Technische vereisten (bijv. beheer van gebruikersstromen)

We plaatsen ook cookies op uw apparaat van de volgende partners:

 

Google

Wanneer u www.novicell.com/nl/ bezoekt, wordt uw bezoek gedeeld met Google om statistieken te creëren en zo onze website te verbeteren, de effectiviteit van onze marketing te meten en advertenties op u te richten.

Statistisch gezien worden anonieme gegevens opgeslagen totdat ze zakelijke relevantie verliezen.

We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met Google. Google kan deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.

 

Facebook

Wanneer u novicell.com/nl/ bezoekt, wordt uw bezoek gedeeld met Facebook om statistieken te maken en onze website te verbeteren, de effectiviteit van onze marketing te meten en advertenties op u te richten.

We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met Facebook. Facebook kan deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.

 

Twitter

Wanneer u novicell.com/nl/ bezoekt, wordt uw bezoek gedeeld met Twitter zodat wij statistieken kunnen maken en onze website kunnen verbeteren, de effectiviteit van onze marketing kunnen meten en advertenties op u kunnen richten.

We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met Twitter. Twitter kan deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.

 

LinkedIn

Wanneer u novicell.com/nl/ bezoekt, wordt uw bezoek gedeeld met LinkedIn om ons in staat te stellen statistieken op te stellen en onze website te verbeteren, de effectiviteit van onze marketing te meten en advertenties op u te richten.

Als u LinkedIn gebruikt om uw profiel op novicell.com/nl/ aan te maken, ontvangen we de informatie die u autoriseert van LinkedIn. We delen ook informatie over uw gebruik van onze LinkedIn-website. LinkedIn kan deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten.

 

HubSpot

Wanneer u novicell.com/nl/ bezoekt, wordt uw bezoek geregistreerd bij HubSpot zodat we statistieken kunnen maken en onze website kunnen verbeteren, de effectiviteit van onze marketing kunnen meten en marketing op u kunnen richten.

 

Leadfeeder

Wanneer u novicell.com/nl/ bezoekt, wordt uw bezoek geregistreerd bij Leadfeeder zodat wij statistieken kunnen maken en onze website kunnen verbeteren, de effectiviteit van onze marketing kunnen meten en marketing op u kunnen richten.

 

SiteImprove

Wanneer u novicell.com/nl/ bezoekt, wordt uw bezoek geregistreerd bij SiteImprove, zodat wij statistieken kunnen maken en onze website kunnen verbeteren.

 

Podio

Wanneer u een aanvraag ziet of uw aanvraag indient, wordt uw bezoek en aanvraag geregistreerd bij Podio, zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

 

We zullen om uw toestemming vragen

Wanneer we cookies op uw apparaat plaatsen, vragen we om uw toestemming. Cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de verstrekking van statistieken, functionaliteit en instellingen zonder uw toestemming kunnen worden gebruikt.

Hoe lang worden cookies bewaard

Cookies verwijderen zichzelf na een bepaald aantal maanden (kan variëren), maar worden bij elk bezoek vernieuwd.