Het belang van een goede UX strategie

Bij het opzetten van een website is het van fundamenteel belang de juiste profielen in te bouwen, want die zijn bepalend voor het succes van het project, het aantal conversies en de gebruikerservaring. Daarom wil ik het in dit artikel met u hebben over het belang van een UX-profiel dat vanaf het begin van een project meedoet, zodat het een succes wordt en u bovendien tijd en geld bespaard.

Om te weten hoe u een succesvolle website kunt bouwen, is het van fundamenteel belang dat u begrijpt wat de gebruikerservaring is en hoe u die relevant en doeltreffend kunnen maken door een UX expert in het proces te betrekken.

Wat is UX design?

UX verwijsd naar de ervaring die een gebruiker op een digitaal platform heeft, ongeacht of het om een web- of een mobiele toepassing gaat. Die ervaring moet vooraf worden ontworpen in een proces waarin UX-professionals de ervaringen onderzoeken, creëren en testen die de gebruiker een meerwaarde zullen geven.

Gebruikersgerichte web projecten

Bij het ontwerpen van een online project is het van fundamenteel belang dat de gebruiker centraal staat. Op die manier zorgen wij ervoor dat elk aspect van het web nuttig, aantrekkelijk en toegankelijk is en dat de informatie gemakkelijk te vinden is.

Eén van de meest gebruikelijke fouten is dat veel websites niet vanaf het begin van het project correct ontworpen of vormgegeven worden. Dit betekent dat de gebruiker later een site aantreft met te veel informatie, zonder structuur waardoor hij een overweldigend gevoel krijgt dat zijn ervaring negatief zal beïnvloeden.

Deze fout zal niet alleen bepalend zijn voor de perceptie van de site door de gebruiker, maar ook, als gevolg van hun slechte ervaring, de conversies beïnvloeden, en dus ook de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.

Om te voorkomen dat een project eindigt in een niet-efficiënte website, is het zeer belangrijk dat een UX-expert advies geeft tijdens het hele proces om er zeker van te zijn dat de behoeften van de gebruikers en het bedrijf in overeenstemming is met de technische vereisten van de site. 

Hoe kunt u de UX in een project correct uitwerken?

Om tot efficiënte web projecten te komen, gebruiken wij bij Novicell een werkmethode die ons geld en tijd laat besparen voor klanten

  1. Onderzoek:u moet uitzoeken wie de gebruikers zijn en wat hun behoeften, voorkeuren en frustraties zijn. Daarvoor moeten de UX-expert en de klant samen aan de slag gaan.
  2. Informatie-architectuur:in deze fase is het van essentieel belang dat IT en UX samenwerken omdat de inhoud, de functies en de diensten die de website nodig heeft om aan de werkelijke behoeften van de klanten te voldoen, zullen worden vastgesteld. Op die manier zal het werk van de IT versneld worden, want zij zullen over alle nodige informatie beschikken.
  3. Wireframes:er moeten mock-ups opgesteld worden die laten zien hoe de site eruit zal zien. Het belangrijkste voordeel van wireframes is dat zij validatie met klanten, tests met gebruikers, het opsporen van complexiteiten in de navigatiestroom en mogelijke verbeteringen mogelijk maken. Dit bespaart tijd en geld in het ontwikkelingsproces.
  4. Visueel ontwerp:de visuele onderdelen van de site dienen toegevoegd te worden, op basis van de reeds door de klant goedgekeurde wireframes. Hier is het van belang dat er ook SEO-professionals in worden betrokken, die zullen valideren dat de site correct geoptimaliseerd is voor organische positionering.
  5. Test en verbeteringen:bij UX is het van fundamenteel belang dat de deskundigen de site voortdurend evalueren. Daartoe moeten gebruikerstests worden uitgevoerd om duidelijk te zijn waar optimalisaties moeten worden uitgevoerd.

 

Voordelen van het betrekken van een UX-professional bij een project

Dankzij de strategische visie van een UX-professional is het mogelijk websites en mobiele toepassingen te creëren die meteen afgestemd zijn op de behoeften van de gebruikers, het bedrijf en de technologische vereisten. Als het creëren van digitale interfaces alleen gericht is op de technologische ontwikkeling dan zullen de gebruikers misschien de werking ervan niet begrijpen en zou dat bij hen frustratie opwekken, wat een zeer slechte ervaring kan opleveren Als de aandacht alleen naar het bedrijf uitgaat, zal de website hoofdzakelijk samengesteld zijn uit informatie die alleen over het bedrijf gaat, zonder enige waarde toe te voegen aan de gebruiker of zijn behoeften. 

De UX maakt het mogelijk de conversie te verbeteren

Ongeacht de bouwstatus van een website, zal UX altijd van invloed zijn op de conversie van de klant. Deze discipline concentreert zich op essentiële onderdelen voor de conversie van websites, zoals formulieren, de organisatie van de site, de toegankelijkheid, enz. En, zoals we al eerder constateerden, richt zij zich op het voortdurend optimaliseren van haar elementen door middel van A/B-tests, heat map analyse, identificatie van call to actions die meer converteren, enz. Dit heeft een onmiddellijk effect op het succes van de verwezenlijking van de doelstellingen.

Daarom is het bij het opzetten van een website van groot belang dat een UX-professional het hele creatieproces begeleidt, om het succes van het project te garanderen en geen middelen of tijd te verspillen. Op die manier worden er web projecten gecreëerd die gericht zijn op het beantwoorden aan de behoeften van de klant, maar ook efficiënte projecten die strategisch ontworpen zijn om conversies en bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Als U een nieuwe website voor uw bedrijf opzet kunt u mij om persoonlijk advies vragen. Ik help uw graag uw doelstellingen te bereiken!