Het ontwikkelingsproces voor een nieuwe website

Wanneer we digitale oplossingen voor onze klanten ontwikkelen, volgen we een goed georganiseerd en gestandaardiseerd proces, uitgaande van onderzoek, planning en scoping, tot het ontwerpen, ontwikkelen en lanceren van een website. In dit artikel lichten we de volledige scope van een digitaal project toe door elke fase te beschrijven.

5 fasen in de ontwikkeling van een website:

 1. De eerste ontmoeting tussen Novicell en klant
 2. Workshop om doelstellingen te definiëren
 3. Van workshop tot ontwikkeling
 4. Website klaar voor inhoud
 5. Website klaar voor lancering (implementatie)

 

Fase 1: De eerste ontmoeting tussen Novicell en klant

In deze fase behandelen we de eerste ontmoeting, dat is wanneer we als agentschap een ontmoeting hebben met u als potentiële nieuwe klant om in eerste instantie over het project te praten, je behoeften beter te begrijpen en een voorlopige eerste schatting te geven.

In de volgende video bieden we je meer informatie over de eerste ontmoeting met het Novicell

 

Ken de klant en zijn behoeften

In het geval dat u als klant een nieuwe website nodig hebt en contact opgenomen hebt met een agentschap dat gespecialiseerd is in het bouwen van websites. U zult kennis willen maken met de mensen die je nieuwe website zullen ontwerpen en het agentschap heeft informatie over u nodig, om een idee te krijgen van hoe die ontwerpen moeten beginnen. Dat is het doel van de eerste ontmoeting.

Als het web-agentschap dat u gecontacteerd hebt Novicell is, vragen we vóór de ontmoeting uw toestemming om toegang te krijgen tot Google Analytics om het verkeer van uw website te bekijken en alle mogelijke informatie te verkrijgen zoals, bijvoorbeeld, de huidige prestaties van uw website. Sommige bedrijven geven er de voorkeur aan ons een samenvatting te sturen waarin ze hun behoeften uiteenzetten. Maar het zal altijd afhangen van de fase waarin u zich bevindt als u contact met ons opneemt.

Tijdens de eerste ontmoeting stellen we u enkele vragen om de uitdagingen, wensen, onmisbare aspecten die uw website moet hebben en die u graag zou willen hebben te identificeren. In die zin zijn de meest voorkomende vragen:    

 • Wat is het belangrijkste dat een gebruiker op uw website moet kunnen doen?
 • Wat is het belangrijkste dat je website voor uw bedrijf of organisatie kan opleveren?
 • Wat is het hoofddoel van uw website?
 • Wat soort inhoud moet op de website worden getoond?
 • Zijn er andere systemen waarmee de website moet integreren?

De eerste ontmoeting is doorgaans niet alleen een ontmoeting waarin we het project bespreken, maar ook elkaar leren kennen en een goede relatie tot stand brengen. Dit is belangrijk, want we zien onszelf graag als een partner die u kan helpen uw bedrijf te laten groeien, eerder dan iemand die alleen maar een mooie website kan bouwen.  

 

Procesos de desarrollo para la creación de un sitio web

Presentatie van de ruwe schatting

Een belangrijk resultaat van de eerste ontmoeting(en) is het verzamelen van voldoende informatie om een ruwe schatting te kunnen voorleggen. Deze schatting is een globaal idee van de kosten van de bouw van de nieuwe website en is gebaseerd op de informatie die we op dat moment ter beschikking hebben. De schatting is dus slechts een indicatie van wat het zou kunnen kosten.

Hoewel we de eerste ontmoeting besteedden aan praten, vragen stellen en soms de mogelijke nieuwe website demonstreren, ontbreekt er in dit stadium nog een heleboel informatie. We staan nog aan het begin van de kennismaking met de klant en met wat het project vereist. Hoe meer details, hoe nauwkeuriger de begroting zal zijn. Daarom zal de eerste ontmoeting ook een voorstel van de omvang van de workshop bevatten. 

Volgende stap: scoping workshop

De workshop is essentieel in ons ontwikkelingsproces van websites. Het doel is de omvang van het project te bepalen en de eisen in kaart te brengen. Hierdoor weten we zeker dat wat je ziet ook is wat je krijgt. Deze complete aanpak stelt ons in staat het project zeer gedetailleerd te analyseren, de belangrijkste risico's op te sporen en de nodige mitigerende maatregelen te nemen die ons helpen een project succesvol uit te voeren.

In het volgende stadium zullen we het hebben over de scope van de workshop voor het bepalen van doelstellingen: wat het is, de resultaten en waarom het een cruciaal onderdeel is van een ontwikkelingsproject met Novicell.  

 

Fase 2: Workshop om doelstellingen te definiëren

De volgende stap in het proces van website ontwikkeling is heel belangrijk: Workshop om doelstellingen te definiëren. Het is meestal de tweede of derde ontmoeting tussen u als klant en ons team van deskundigen.

De video legt uit hoe een scoping working in elkaar zit en waarom het een belangrijk deel van het ontwikkelingsproces van websites is.

Het doel van de scoping workshop

Het is de bedoeling dat het projectteam op één lijn zit en de context van het project en het werk dat moet gebeuren, begrijpt. We doen veel scoping workshops met onze klanten om ze beter te leren kennen, hun activiteiten, behoeften en doelstellingen te begrijpen. Het belangrijkste doel van deze activiteit is de omvang van het project bepalen en de eisen in kaart brengen.  

De scoping workshop maakt deel uit van het ontwikkelingsproces van een website, maar het is ook een onafhankelijke oefening die je een volledig overzicht van je project oplevert. Wij bevelen al onze klanten scoping sessies aan, omdat ze ons in staat stellen je ondernemingsidee beter te begrijpen, in vraag te stellen en te concipiëren. 

Voor de Workshop

Vóór de workshop vragen we onze klanten om de belangrijkste mensen die aan het project moeten deelnemen bijeen te brengen. Het is belangrijk dat het team gedurende het hele project beschikbaar is. Bij voorkeur zijn de volgende mensen bij de sessie aanwezig:  

 • Een persoon die verantwoordelijk is voor de besluitvorming
 • Een brand manager
 • Een technisch verantwoordelijke
 • Een project manager

Vóór we de workshop online uitvoerden, vragen we onze klanten ons informatie over de activiteiten van het bedrijf te sturen: analyse van de concurrentie, beschrijving van het doelpubliek, enz. Op deze manier hadden we van tevoren veel informatie en gingen we meteen aan de slag met de uitdagingen en mogelijkheden die voor ons lagen.  

Tijdens de Workshop

Tijdens de workshop bekijken we alle aspecten van projectplanning, van het schatten van tijd en kosten, tot het bepalen van de omvang. Deze complete aanpak stelt ons in staat de omvang van het project zeer gedetailleerd te bepalen en de belangrijkste risico's op te sporen, evenals de nodige mitigerende maatregelen die ons zullen helpen een project succesvol uit te voeren. 

Het doel van deze workshop is alles te identificeren wat we moeten weten om een realistische schatting van het project te geven.

Als we op dat moment van het project de informatie nog niet hebben, zullen we u in de workshop enkele vragen stellen, zoals:

 • KPI's en PI's
 • Welke dingen echt belangrijk zijn en welke je graag zou willen
 • Informatie met betrekking tot gebruikers, doelgroepen en mensen.
 • Features

Workshop de scoping

 

Na de workshop - Het leveringsverslag

In de dagen na de workshop krijgt u van ons het verslag. Dit verslag, een zeer uitvoerig document, behandelt de aspecten die tijdens de workshop aan bod kwamen: diepgaand inzicht in uw project, vastgestelde zwakke punten en onze aanbevolen oplossing met betrekking tot wat we kunnen doen om uw project succesvol te maken.  

Het verslag dat we afleveren bevat ook een bijbehorend budget. Op dit punt zal het budget vrij nauwkeurig zijn, omdat de workshop ons in staat gesteld heeft uw behoeften en de omvang van het project volledig te begrijpen. Het verslag bevat ook een schema voor de start van de verschillende acties.

Technische gegevens workshop

In sommige gevallen zal het verslag dat we afleveren ook een voorstel bevatten voor een extra workshop om de technische gegevens te behandelen. Dit is meestal het geval als uw oplossing, bijvoorbeeld, integraties met een CRM, ERP of misschien een bestaand product vereist. Deze technische bespreking zal ons helpen uw gegevens beter te begrijpen en te bepalen hoe de verschillende oplossingen te integreren. 

Volgende fase: Van workshop tot ontwikkeling

Na de workshops komen we in de ontwikkelingsfase. Deze begint met een definitieve schatting van de ontwikkeling en de goedkeuring van de opdrachtgever. In de volgende fase "Fase 3: van workshop tot ontwikkeling" beschrijven we de eerste stappen van de eigenlijke ontwikkeling, met inbegrip van gebruikersverhalen.

Fase 3: Van workshop tot ontwikkeling

Als we u het verslag hebben afgeleverd, is het aan u om te beslissen of u met het project wilt doorgaan. Ook hier geldt dat we grondig maar doeltreffend willen zijn en als we eenmaal het groene licht krijgen, zijn we klaar om te beginnen.

Deadlines, beschrijving van de oplossing en het budget

De eerstvolgende stap na contractondertekening is dat we een gedetailleerd schema en overzicht van werkuren maken. Dit is gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen in het opleveringsdocument en de schattingen van onze verschillende teams van specialisten (bv. Ontwikkeling, Digitale Prestaties, Ontwerp, enz.) voor het project en de taken.

We stellen ook een gedetailleerd sprint-gebaseerd plan op, gericht op demo's. Het doel van dit plan is een duidelijk beeld te geven van de data waarop de specifieke demo's zullen plaatsvinden, zodat de klant precies weet wat er wanneer getest moet worden.

In deze scoping fase van het digitale project wordt ook de oplossing beschrijving opgesteld. Het is een uitgebreid document dat alle kenmerken beschrijft die het digitale project bevat. Hier worden alle punten verzameld die we tijdens de workshop als behoeften en wensen besproken en van commentaar voorzien hebben en we zetten ze om in ontwikkelingstaken.

De oplossingsbeschrijving bevat titels voor elke eigenschap, samen met een gebruikersverhaal dat de eigenschappen beschrijft, de doeleinden, en specificeert hoe het bereikt wordt.

Naast het evalueren en afstemmen van de projectontwikkeling, wat betreft taken en deadlines, houden we ook het budget nauwkeurig in het oog. Elke week sturen we de klant een verslag over het budget, dat aangeeft hoeveel werkuren we investeren en aangeeft of er risico's of aanwijzingen zijn dat we te ver uitlopen.

Transparantie en geen verrassingen

Transparantie en het voortouw nemen bij elk project zit in ons DNA. Tijdens de ontwikkelingsfase, die tussen 2 en 8 maanden kan duren, afhankelijk van de omvang van het project, hebben we wekelijkse vergaderingen met de klant waarin we de stand van zaken van het project bespreken en de dingen die nog goedgekeurd moeten worden. In deze vergaderingen spreken we ook met de klant af wat we de komende weken gaan doen en wanneer de demo's plaats zullen vinden. Dit alles zichtbaar in de deadlines, zodat iedereen die bij het project betrokken is, door de opdrachtgever en het bureau, precies weet wat er gebeurt. 

Fase 4 en 5: Website klaar voor inhoud

Als het ontwikkelingsproces voltooid is, komen we op het punt waar uitgevers van inhoud ze kunnen gaan toevoegen. Hierna kan in fase 5 de website gepubliceerd worden.