Go to content

Overgangen fra Universal Analytics til Google Analytics 4

I den stadig utviklende verden av digital markedsføring, er det ikke bare en fordel å ligge i forkant - det er en nødvendighet. 1. juli gjør Google en betydelig endring fra Universal Analytics til Google Analytics 4, en endring som vil omdefinere hvordan bedrifter forstår og engasjerer seg med kundene sine. Men hvorfor skjer denne endringen, og hva betyr det for deg?

Published June 26, 2023

Introduksjon

I den stadig utviklende verden av digital markedsføring, er det ikke bare en fordel å ligge i forkant - det er en nødvendighet. 1. juli gjør Google en betydelig endring fra Universal Analytics til Google Analytics 4, en endring som vil omdefinere hvordan bedrifter forstår og engasjerer seg med kundene sine. Men hvorfor skjer denne endringen, og hva betyr det for deg?

 

Hvorfor endringen skjer

Det digitale landskapet endrer seg konstant, med endring i forbrukeratferd og endringer i bransjestandarder drevet av personvern. Tradisjonelle analysetilnærminger sliter med å holde tritt med disse endringene. Som svar har Google utviklet Google Analytics 4, en mer intelligent, fremtidsklar løsning bygget på grunnlaget av App + Web-eiendommen som ble introdusert i beta i fjor.

Google Analytics 4 er designet for å gi bedre avkastning på markedsføringsinnsatsen på lang sikt. Det er et svar på behovet for et mer robust, fleksibelt og innsiktsfullt analyseverktøy som kan tilpasse seg det skiftende digitale miljøet og hjelpe bedrifter med å få mest mulig ut av markedsføringsinnsatsen.

 

Hva endres?

I hjertet av Google Analytics 4 er maskinlæring. Denne teknologien fremhever automatisk nyttige innsikter, og gir en fullstendig forståelse av kundene på tvers av enheter og plattformer. Det er et betydelig sprang fra den fragmenterte, enhets- eller plattformspesifikke målingen fra fortiden.

Videre er Google Analytics 4 designet med personvern i sentrum. Selv om bransjeendringer som restriksjoner på informasjonskapsler og identifikatorer skaper hull i dataene, kan du fortsatt stole på Google Analytics 4 for å gi innsiktene du trenger. Det er designet for å tilby smartere innsikt for å forbedre markedsføringsbeslutninger og avkastning, og det gir en mer omfattende forståelse av hvordan kundene samhandler med virksomheten din.

 

Implikasjoner for brukere

Overgangen til Google Analytics 4 medfører flere fordeler for brukerne. For det første tillater det en bedre forståelse av kundene gjennom hele deres livssyklus, fra anskaffelse til konvertering og oppbevaring. Denne kundesentriske måletilnærmingen gir en mer helhetlig oversikt over kundeinteraksjonene dine.

I tillegg tilbyr Google Analytics 4 mer detaljerte kontroller for annonsepersonalisering. Brukere kan nå velge når de skal bruke dataene sine for å optimalisere annonsene sine og når de skal begrense databruken til måling. Denne fleksibiliteten gir mulighet for mer strategisk og effektiv bruk av data.

 

Hvordan bytte fra universal Analytics til Google Analytics 4

Overgangen til Google Analytics 4 trenger ikke å være en skremmende oppgave. Her er en trinnvis veiledning om hvordan du kan gjøre overgangen:

  1. Opprett en ny Google Analytics 4-eiendom: Start med å opprette en ny Google Analytics 4-eiendom ved siden av dine eksisterende Universal Analytics-eiendommer. Dette vil tillate deg å begynne å samle data med Google Analytics 4 mens du holder din nåværende implementering intakt.
  2. Konfigurer innstillingene dine: Når Google Analytics 4-eiendommen din er opprettet, konfigurer innstillingene dine for å matche bedriftens behov. Dette inkluderer å sette opp datastrømmer for å samle data fra nettstedet ditt, apper og andre plattformer.
  3. Sjekk dataene dine: Etter at du har satt opp Google Analytics 4-eiendommen din, sjekk dataene dine for å sikre at de blir samlet inn riktig. Dette inkluderer å sjekke dine sanntids-rapporter, bruker engasjements-rapporter og andre nøkkel-målinger.
  4. Begynn å bruke Google Analytics 4: Når du er trygg på at dataene dine blir samlet inn riktig, begynn å bruke Google Analytics 4 for dine analyser og rapportering. Du kan fortsette å bruke Universal Analytics mens du overgår, men sikte på å gjøre Google Analytics 4 til ditt primære analyseverktøy over tid.

 

Overgangen fra Universal Analytics til Google Analytics 4 er et betydelig skritt fremover i digital analyse. Ved å omfavne denne endringen, kan bedrifter få dypere innsikt, ta mer informerte beslutninger, og til slutt oppnå bedre avkastning på markedsføringsinnsatsen. Så, er du klar til å omfavne fremtiden for analyse?

 

Husk, i den stadig skiftende digitale verden, er det viktig å være forberedt på endringer og tilpasse seg dem. Med Google Analytics 4, er du godt rustet til å møte fremtiden.

 

Les gjerne mer på google sine nettsider:
[UA→GA4] Migration guide for beginners - Analytics Help (google.com)

Universal Analytics is going away - Analytics Help (google.com)

[GA4] Introducing the next generation of Analytics, Google Analytics 4 - Analytics Help

Ønsker du hjelp med overgangen til Google Analytics 4?

 Ta kontakt med vår digital performance spesialist å få eksperthjelp!

 

Mrika Boshnjaku
Digital Performance Specialist
Send en e-post!