Go to content

Ark bokhandel

ØKT KONVERTERING OG EN BEDRE BRUKEROPPLEVELSE

ARK Bokhandel AS er en norsk bokhandelkjede eid av Gyldendal ASA. Kjeden har i dag 143 fysiske butikker, i tillegg til nettbutikken ark.no.  På bakgrunn av økningen i netthandel i Norge, samt dagens digitaliserte hverdag ønsket Ark å øke konverteringen på deres nettbutikk og samtidig skape en bedre brukeropplevelse for forbrukeren.

Da de selv opplevde at deres nettside ikke sto til kundenes forventinger, fattet de tiltak. De ønsket å forbedre sine eksisterende sider på en effektiv måte, uten at det skulle ta mye tid. Spesielt viktig for dem var det å få frem produktsidene og gjøre dem så appellerende og enkle, for å øke konverteringene, samtidig som de ønsket å forbedre brukeropplevelsen. 

Målet og ønsket med endringene var at det skulle skapes et design som gjorde det lett for kundene å bestille, samtidig som designet skulle være brukervennlig og tiltalende. Valget falt på Novicell. 

15 0 %

økning i buy-to-detail-rate.

Til tross for jevnt gode resultater opplevde vi at deler av ark.no i økende grad ikke leverte til kundenes forventninger. Snarere enn å foreta en lang og tidkrevende redesignprosess for hele nettbutikken valgte vi å ta for oss dette delvis, hvor produktsidene var naturlige å prioritere først.

For oss var det viktig å kunne vise frem hele varesortimentet på en langt mer appellerende måte, spesielt for andre varer enn bøker – og samtidig gjøre kjøpsopplevelsen på produktsidene så smidig og enkel som mulig.

Novicell tok problemstillingen kjapt, og løste utfordringen på en god måte som både ivaretok ønsket om et design som appellerte til våre hovedmålgrupper samtidig som man hele tiden tenkte konvertering. Sluttresultatet ble meget tilfredsstillende, og i tillegg til å legge til rette for funksjonalitet vi tidligere hadde manglet for å kunne vise frem andre varer på en god måte, kunne vi også vise frem bøker på enn langt bedre måte enn tidligere

Ark bokhandel

Ønsker og anbefaling

 • Finger point icon

  Ambisjon

  Ark ønsket å øke konverteringen i nettbutikken, samtidig som de ønsket å skape en bedre brukeropplevelse.

 • chart icon

  Formål

  Formålet var å kunne kartlegge brukerreisen slik at designet kunne optimaliseres, og dermed gjøre det enklere for brukeren å gjennomføre kjøp.

 • light ball with flower stem icon

  Løsningen

  Løsningen ble å skape et bildedrevent, moderne og dynamisk design, tilpasset målgruppen og deres kundereise.

Hva ble gjort?

 

En god relasjon

Novicell fokuserer sterkt på kunderelasjonen, og for oss var det viktig å skape et tett samarbeid allerede fra dag en. Vi har derfor arbeidet tett med Ark for å få innsikt fra deres ulike avdelinger, spesielt salgs- og markedsavdelingen. På denne måten har vi innhentet nyttig informasjon som allerede var kjent, og fikk derfor et godt utgangspunkt for videre arbeid allerede fra start. I tillegg ga denne arbeidsmetoden oss en måte å samarbeide på som gjorde at alle parter følte seg hørt, at problemer ble løst, samtidig som sluttproduktet ble til en refleksjon av både interesser fra stakeholders, ansatte og kunder, basert på brukerinnsikt.  

 

Hvordan handler kundene? Hvordan kan vi best nå dem?

For å kartlegge kundereisen, og på den måten finne ut hvordan vi best kan optimalisere siden for å tilrettelegge for økt konvertering, har vi brukt mye tid på observasjon. Vi har, i samarbeid med Ark, observert brukere og deres brukerreise for å innhente brukerinnsikt, og således snakket med de som handler, implementert ulike verktøy for å observere bruken av nettbutikken og tatt tilbakemelding fra Ark og deres kunder i betraktning når designet og optimaliseringen ble utarbeidet.

 

Hvordan kan Ark bruke innholdsmarkedsføring for å skape en bedre brukeropplevelse?

For å kunne sikre innhold som kan brukes på flere plattformer, har vi også jobbet med Arks innholdsmarkedsføring. Vi har modernisert designspråket, optimalisert alle brukerreiser for å øke salg og inntekter, samt redesignet flere av kategori- og merkevaresidene for å optimalisere for innholdsmarkedsføring.

Leveranser - UX og Front-end

 • digital devices icon

  Bildedreven, moderne og dynamisk design spesielt tilpasset målgruppen.

 • people connecting icon

  Tett og løpende dialog med kunden der vi kontinuerlig tilpasser løpet og arbeider agilt.

 • Buy icon

  Konverteringsoptimalisering, brukertesting, kartlegging av brukerreise.

 • head with lightening icon

  Kontinuerlig sparring med Ark, via ukentlige møter, for å hele tiden holde hverandre oppdatert og opprettholde god dialog og tett samarbeid.

Hvis du vil vite mer om dine muligheter, kontakt oss gjerne:

Lars Skybakmoen
Administrerende direktør
Send meg en e-post