Go to content

Gyldendal Norsk Forlag

Med skreddersydd utvikling lanserer Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med Novicell en splitter ny webløsning der ytelse og brukerfunksjonalitet står i fokus.

Gyldendal Norsk Forlag AS er et av Norges største forlag og utgir et bredt spekter av skjønnlitteratur, fagbøker, læremidler og generell litteratur – både på papir og i elektronisk form. Forlaget retter seg mot enkeltpersoner som søker informasjon og kjøper bøker, offentlige skoler, advokater som abonnerer på omfattende juridisk informasjon - og mange fler!

I første rekke er Gyldendal en produksjonsvirksomhet der ARK er forhandleren. Deler av virksomheten jobber direkte ut mot markedet, og dette gjelder både undervisning og Rettsdata som selger digitale løsninger direkte til B2B-markedet.

Gyldendal er det ledende konsernet i den norske bokbransjen, og har virksomheter i alle ledd i verdikjeden, fra forlag og innholdsproduksjon til distribusjon, handel, markedsplasser og tjenester. Deres hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet.

Bakgrunnen for prosjektet

I starten av 2018 satt Gyldendal med et ønske om å flytte hele sin nettside over til et nytt CMS (Content Management System). Rettere sagt var de nødt til å migrere til et nytt system på grunn av utdatert teknologi. Da det utdaterte CMS'et inneholdt alt av innhold og produktinformasjon på daværende tidspunkt satte Gyldendal i gang prosjektet i rekordfart. 6 ulike domener skulle flyttes over til et nytt CMS.

Flere utfordringer måttet løses:

 • Ønske og behov for en oppdatert plattform
 • Bedre og mer robust arkitektur
 • Ny moderne teknologi som setter brukeren i fokus - hele veien
 • Mer rom for innovasjon og videreutvikling

”Novicell skilte seg ut ved at de utfordret fler av spesifikasjonene vi i Gyldendal hadde spesifisert i RFP-en på en måte vi likte svært godt. Novicell turte å utfordre på noen av de mest kritiske delene av bestillingen, noe som i ettertid har vist seg å være svært fornuftig og som skapte stor tillitt hos oss i Gyldendal”

Morten Blixrud, Systemansvarlig
Gyldendal Norsk Forlag

Prosjektet bestod av flere bestanddeler:

 • horseshoe icon

  Umbraco plattform

  Webløsningen er laget i Umbraco, et fleksibelt CMS med et veldig intuitivt og brukervennlig grensesnitt.

 • paper airplane icon

  Oppsett av skytjeneste

  Alt av innhold kan lastes opp og sikres i "skyen" der det lagres trygt i serveren.

 • a computer, tablet and phone icon

  UX og frontend-leveranse

  Bildedreven, moderne og dynamisk design til målgruppen.

 • a human in a circle icon

  Prosjektledelse

  Tett og løpende dialog med kunden der vi kontinuerlig tilpasser løpet og arbeider agilt.

Valget falt på Umbraco

Novicell anbefalte Umbraco som plattform når det skulle velges et system å basere løsningen på. Umbraco kunne både understøtte den gode brukeropplevelsen med relevant informasjon til de besøkende samt skape en ensartet og brukervennlig redaktørprosess. Les mer om Umbraco-plattformen HER.

Slik ble løsningen til Gyldendal

Målet til Gyldendal var å skape en webløsning som skulle fungere som en informasjonsplattform til brukerne, med en bedre brukeropplevelse og ytelse. De ønsket å være en moderne publiseringsløsning som tillot å produsere godt innhold til kundene. Novicell introduserte Gyldendal for alle våre «Headless» rammer og filosofier (les gjerne om fler cases på Novicell UK og Novicell DK). På denne måten kunne vi hjelpe de med alle utfordringer de stod ovenfor. Det ble laget en ny plattform, og valget av CMS falt på Umbraco - for økt funksjonalitet, kvalitet og skalerbarhet. Det overordnede målet til Gyldendal ble å oppgradere IT-systemer, samt skape en tettere integrasjon mellom websiden og PIM (Product Information Management). Dette for å skape en god struktur og visualisering av selskapets produkter. Det ble utviklet et produktregister som er oppdatert til enhver tid, der data stemmer og ikke trengs og legges inn manuelt.

Gyldendal fikk muligheten til å gjøre mer enn bare å migrere over til et nytt CMS

Novicell benyttet også muligheten til å strømlinjeform flere forretningsprosesser på siden, se på tekniske integrasjoner og optimalisere de slik at ytelsen skulle bli best mulig.

Når et nytt CMS skal implementeres fører det med seg viktigheten av å heve systemet i organisasjonen, og vise til hvorfor det er viktig for markedsplanen. Da Gyldendal hadde flere virksomheter innad i konsernet (Rettsdata og ARK) som var avhengig av prosjektet med ulike målsettinger ble dette tatt hensyn til.

Resultatet har blitt en moderne publiseringsløsning som tillater å produsere godt innhold og produkter til forhandlernettet. Webløsningen gir en bedre brukeropplevelse, ytelse og informasjon til brukerne. Dette bidrar også til en forenkling av interne arbeidsprosesser, noe som var et ønske fra Gyldendal sin side.

«Kvaliteten vi har mottatt fra Novicell har vært upåklagelig. Det har alltid har vært av veldig høy klasse. Novicell har også vært flinke til å levere raskt. Gyldendal klarte i samarbeid med Novicell å levere første fase av prosjektet på rekordtid – det var det ingen som hadde trodd at de skulle klare»

Morten Blixrud, Systemansvarlig
Gyldendal Norsk Forlag

Vil du vite mer?

Lars Skybakmoen
Administrerende direktør
Send meg en e-post