Go to content
a bedroom in a natural colours

Jysk

Responsivt redesign - direkte i browseren

Det globale konsernet JYSK hadde i 2014 behov for et komplett responsivt re-design og integrering av Click & Collect (kunden henter varer i nærmeste butikk), og inngikk i den denne forbindelse et samarbeid med Novicell.

JYSK har over 2.200 fysiske butikker i 36 land, men onlinekanalen spiller en stadig viktigere rolle for virksomheten.

Fra analyse til re-design

Prosjektet startet med at JYSK fikk utarbeidet en usability-analyse av deres webløsning, hvor Novicells konverteringsspesialister kom med anbefalinger til innhold og navigasjon utfra brukertester, splittester og usability analyser.  Deretter valgte JYSK å utvide samarbeidet slik at Novicells designavdeling også utviklet hele den nye brukeflaten - basert på konklusjonene fra foranalysen. JYSK har dog en egen utviklingsavdeling, som implementerte designet/HTML i deres egen Drupal løsning. 

Vi opplever stor verdi ved å utvikle et nettsted hvor man designer direkte i browseren. Ved å jobbe på denne måten, har vi klart å skape en bedre forståelse av designprosessen internt i organisasjonen. Samtidig er det en tidsbesparende faktor for utviklings- og implementeringsteamet, da de ved overleveringen mottok ferdige HTML-koder i stedet for statiske Photoshop-filer.

Anders Talbo, Online Conversion Specialist
JYSK

Responsive wireframes metoden

Etter innledende brukertester av den daværende hjemmesiden, lagde Novicell responsive wireframes ut fra 'mobile first' tankegangen, samt JYSKs erfaringer og datagrunnlag. Responsive wireframes og grey boxing er i de innledende deler av designprosessen til hjelp med at fastlegge elementenes størrelse og plassering. Metoden er tidssparende, da designet blir med håndgripelig for kunden og sikrer at alle har samme forståelse av websidens oppbygning og navigasjon.

Resultater


Via tett dialog, brukertesting og fokus på konverteringsoptimalisering, økte vi JYSKs konverteringsfrekvens betraktelig:

[] 85 0 %

omsetningsvekst på JYSK.dk

[] 318 0 %

økning i tablett-transaksjoner

[] 162 0 %

verdiøkning av nettstedssøk på mobil

Vil du vite mer om løsningen til JYSK?

Du er hjertelig velkommen til å skrive til meg om arbeidsprosessen til JYSK.

Lars Skybakmoen
Administrerende direktør
Kontakt meg