Go to content

The British Library

Nettarkitektur og kundereiser forankret i hele organisasjonen

Optimalisert strategi

British Library er nasjonalbiblioteket i Storbritannia. Med over 170 millioner verk er British Library et av verdens største biblioteker. Hvert år blir de besøkt av 1,6 millioner mennesker ved hovedavdelingene deres i London og Yorkshire, og nettsiden deres genererer 6 millioner katalogsøk og konsulterer nesten 4 millioner materialer online hvert år. British Library tok kontakt med Novicell for en gjennomgang av deres nettarkitektur for å undersøke hvordan de kunne utnytte det fulle potensialet i nettløsningen deres. Ved å velge Novicell som deres digitale partner, etablerte British Library et sterkt grunnlag for å optimalisere plattformen deres og samarbeide på tvers av hele organisasjonen, samt komme videre i deres digitale transformasjon.

Utfordringen: Organisatorisk misnøye med Sitecore-plattformen

British Library hadde drevet Sitecore-plattformen deres i noen år, men det var en utbredt oppfatning at plattformen ikke levde opp til forventningene. Både hos utviklerne og interessentene hadde Sitecore-løsningen mistet sin opprinnelige glans siden den ble implementert.

Dette resulterte i blandede følelser i organisasjonen angående plattformen, og Sitecore ble ikke lenger ansett som det foretrukne systemvalget, men snarere et pålagt system.

Det hadde nådd det punktet hvor British Library vurderte å bytte til en annen plattform. De ba derfor Novicell se gjennom systemmotoren for å identifisere problemene.

Undersøkelsen: En teknisk og organisatorisk gjennomgang

Målet med prosjektet var å gjennomgå den eksisterende Sitecore-installasjonen og undersøke spekteret av teknologier som ble brukt for å levere British Librarys nettløsning. Neste steg var da å reflektere over om det var mulig for British Library å fortsette med Sitecore som plattform.

Novicells team, bestående blant annet av en IT-arkitekt og en Sitecore tech lead, begynte med en teknisk og organisatorisk gjennomgang, hvor de undersøkte følgende aspekter:

 • Hvordan Sitecore ble koblet til andre systemer, mennesker og organisasjonen som helhet.
 • Hvilke teknologier og systemer ble brukt (annet enn Sitecore) og hvordan de relaterte seg til nettstedet.
 • Utfordringene som var direkte relevante for plattformens fremtidige suksess.

Gjennom grundig gjennomgang av koden og intervjuer med interessenter, avdekket Novicell at plattformen ikke ble utnyttet på en optimal måte:

 • Fra et teknisk synspunkt ble ikke Sitecore-løsningen optimalt brukt til innholdsstyring i British Library-økosystemet, som var det opprinnelige formålet med plattformen. Siden ikke alle avdelinger var like begeistret for å bruke Sitecore for å heve innholdsstyring i organisasjonen, endte plattformen opp med å bli en dyr, treg og uinspirerende måte å bygge nettsider på i stedet for en komponent for å administrere offentlig tilgjengelig innhold.
 • På innholdsstyringsfronten var det ingen klar definisjon av innhold og hvordan det skulle administreres i Sitecore. Dette fungerte mot de overordnede målene som Sitecore-løsningen ble implementert for.

Anbefalingene: Basert på de observasjonene vi hadde gjort, laget vi en liste med anbefalinger og refleksjoner rundt en «best practice». Noen av de viktigste anbefalingene var å

 • Globe icon

  Markedsfør Sitecore-løsningen

 • people connections icon

  Ta eierskap

 • a logic map and a pen icon

  Gå headless-veien

01

Markedsfør Sitecore-løsningen

British Library var overbevist om at den eneste veien videre var å bytte til en annen plattform. Basert på vår forskning og ekspertise på feltet, anbefalte vi at British Library skulle engasjere seg på nytt med Sitecore-løsningen og ideen om sentralisert innholdsstyring av offentlig tilgjengelig materiale. Problemet viste seg ikke å være Sitecore selv, men snarere måten løsningen ble/ikke ble brukt på.

02

Ta eierskap

British Library ble nødt til å eierskap over Sitecore-arkitekturen. En samling arkitektoniske retningslinjer ble etablert for å muliggjøre tredjepartsutvikling på ulike deler av British Library-plattformen. Vi anbefalte også at British Library skulle arbeide med et helhetlig kundereisekonsept som skulle dekke hele deres domene.

03

Gå headless-veien

Med en forpliktelse til å bruke Sitecore som et CMS og en gjenoppdaget følelse av eierskap i arkitekturen og kundereisen, anbefalte vi også British Library å administrere innhold i en headless CMS. British Library ville fortsatt ha sine kjernesider i Sitecore, men ved å gå headless-veien ville det være mulig for både interne og eksterne utviklere å bygge funksjoner på toppen av innholdet som administreres i Sitecore. I tillegg vil det være mulig å inkludere nye teknologier som kan utvide det British Library kan tilby sine kunder.

Vil du vite mer om dine muligheter? Kontakt oss gjerne:

Lars Skybakmoen
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Send meg en mail