Go to content

Deling av kunnskap ligger i vår kultur

Vi arrangerer månedlige arrangementer designet for å dele bransjekunnskap, oppdateringer og innsikt med digitale entusiaster fra hele verden. Arrangementene er gratis, med unntak av spesielle arrangementer.