Go to content

Project Zambia 2019

Følg med på Projekt Zambia

Det er nå 9 år siden Eventure brøt bakken på det fantastiske prosjektet Zambia. Siden 2013 har Novicell støttet prosjektet med løpende donasjoner for å sikre fortsatt utvikling av prosjektet. Les mer om idrettsfriskolen Northern Star Academy, barnehagen Eventure Care og det flytende biblioteket 'Living Library', som hver dag utgjør en stor forskjell for lokalområdet i Nord-Zambia.

I begynnelsen av 2019 kunne prosjekt Zambia endelig se frem til å ta imot NSA-studenter. Våre zambiske ansatte var spente fordi de måtte styre prosjektet uten veiledning fra tilretteleggere i hele 6 måneder. De taklet denne utfordringen veldig bra! Uavhengigheten vokste med denne erfaringen og opplevelsen av samarbeidet høsten 2019 har vært synlig og oppløftende. Vi kan derfor si at 2019 har vært et godt og stabilt år med stor utvikling blant våre faste ansatte.

Living Library

Hver torsdag fyller vi en båt med elever og frivillige og seiler ut til bygdene. The Living Library er inspirert av bokbusskonseptet og fungerer som et mobilt internat for lokale barn og unge. Project Zambia ligger ved Tanganyikasjøen, og derfor er bussen vår en båt! En båt som seiler ut til landsbyer langs innsjøen lastet med bøker, leker, tegneverktøy, krakker og bord.

Gilbert (nåværende student) forteller

En av våre elever har skrevet litt om tankene sine her 2 måneder etter skolestart: I am Gilbert, a pupil of NSA Eventure place. I am very proud to be here as a pupil because I enjoy learning and getting to know things I didn’t knew before. New subjects that I would never have learned in my school. I love the classes, the sport, the garden work and my fellow pupils and my teachers. Eventure plot is the best place to be. I only wish to learn more and more and I am happy the volunteers are coming here to Zambia to teach me all the know. NSA is a very important thing. We - the pupils - are learning to be creative, openminded and we are able to make a difference in our country in the future.

Bare 1/3 av alle zambiske skolebarn får mer enn 7 års skolegang. Og med 14,5 millioner innbyggere i Zambia, er det derfor en stor gruppe barn som ikke kommer lengere enn 7. klasse. Derfor går Eventure med Northern Star Academy inn og tilbyr og betaler for skolegangen til noen av de zambiske studentene som ellers ville ha gått «tapt» i utdanningssystemet. Hvert år gir Northern Star Academy 30 utvalgte studenter sjansen til å starte på nytt. Gjennom et gratis SFO-år i et lærerikt og utviklende miljø, rustes elevene til å fullføre videregående skole, som betales av Eventure og foreningens sponsorer. Elevene oppnår til syvende og sist det som tilsvarer en dansk videregående opplæring, og så langt har erfaringene vært gode.