Go to content

Cludo

Med Cludo kan du optimalisere nettstedet ditt for søkemotorer og hjelpe nettstedets besøkende med å finne mer presis informasjon - noe som kan være svært verdifullt!

Cludo

Cludo er dedikert programvare for å optimalisere nettsteder for søk - med fokus på forbedret konvertering. Sannsynligheten for at en besøkende som søker på et nettsted vil konvertere, er dobbelt så høy som for en som bare navigerer rundt. Cludo leverer bedre søkeresultater og samler søkedata som gir din bedrift mulighet til å ta bedre søke- og innholdsbeslutninger.

Link til cludo.com

Intelligente søkefunksjoner på nettstedet ditt kan være svært verdifulle. Cludo-plattformen hjelper både med å optimalisere søkresultatene på nettstedet ditt eller i e-handelsløsningen, samt med å optimalisere det for søkemotorer. Alt i alt handler det om å levere nøyaktig den informasjonen brukeren søker etter - og som din bedrift ønsker å presentere. Novicell kan hjelpe deg med å vurdere behov og løsningsmuligheter på Cludo-plattformen.

Hvis du vil vite mer om muligheter? Kontakt oss gjerne:

Lars Skybakmoen
Administrerende direktør
Send meg en e-post