Go to content

Ändringar i Google Analytics: Är du redo att migrera till den nya versionen av GA4?

Det är dags att migrera till GA4, men hur påverkar ändringar i Google Analytics ditt analysarbete? Vi berättar mer nyheterna i den senaste versionen.

Published april 18, 2023

Det är dags att migrera till GA4, men hur påverkar ändringar i Google Analytics ditt analysarbete? Vi berättar mer nyheterna i den senaste versionen.  

Om du regelbundet använder Google Analytics vet du att Universal Analytics inte längre kommer att stödjas från och med juli 2023 

Google har gett dig en period på två år för att testa GA4, samtidigt som de slutade utveckla och lägga till nya funktioner i den tidigare versionen, men dagen har nu kommit: Sluta använda den "gamla" Google Analytics och migrera till den nya Google Analytics 4.   

  

Analytics 4 vs Universal Analytics: Nyheter  

Det finns många nya funktioner i den senaste versionen av Google Analytics: GA4. För att du skall förstå dess fördelar och hur det påverkar din analys går vi igenom de viktigaste förändringarna. 

 

Allt mäts i "händelser"  

Idag är webbsidor och applikationer inte längre statiska. I själva verket försöker de anpassa innehållet till varje användare, så att fortsätta att mäta sidvisningar kan redan anses vara föråldrat.

Som sagt, en av de viktigaste förändringarna i Google Analytics 4 bygger på det faktum att de så kallade "träffarna" försvinner och mätningen av användarinteraktioner görs genom "händelser", de nya huvudpersonerna i din webbanalys. Här är ett tydligt exempel: Om en användare besöker en av webbplatsens sidor genereras en händelse i GA4 som kallas page_view.   

I Universal Analytics-versionen har en händelse följande parametrar:   

  • Kategori  
  • Handling  
  • Etikett
  • Värde 

Dessa försvinner nu i GA4-versionen och i stället ingår nya anpassade parametrar som du kan definiera efter eget tycke 

Om du driver en e-handel och vill spåra interaktionerna mellan dina potentiella kunder ännu mer exakt, är det viktigt att implementera den nya datainsamlingsmodellen i GA4-format i din webbplatskod. 

Förena din webbplats och mobilappmätning  

Hittills har Google Analytics erbjudit möjligheten att förena Universal Analytics (webb) och Firebase (applikation) med "App + Web" -systemet. Med den nya versionen av Google Analytics 4 och implementeringen av händelsemätning är denna process ännu enklare och mer träffsäker, eftersom data samlas in från de två systemen på samma sätt, vilket gör att duplicerad data kan undvikas. 

Tack vare denna gemensamma insamling av data kommer du att kunna få en fullständig och relevant bild av dina kunders och potentiella kunders resa. Om du erbjuder dina tjänster via en mobilapplikation är migrering till Google Analytics 4 avgörande för ditt företags framgång.  

Förbereder dig för cookielös värld  

Medan GA4 fortfarande mäter sessioner, med hjälp av webbläsarkakor, ser vi framför oss att den kommer att anpassas sig till en cookielös värld och mäta användaraktivitet genom artificiell intelligens.   

Den cookielösa världen kommer närmare varje dag! GA4 använder huvudsakligen sig av data som extraheras från enhetsidentifierare, vilket gör det möjligt att känna igen vilken unik enhet varje användare har och genom kontextuell analys av händelser blir det lättare att anpassa webbupplevelsen för dina målgrupper.   

Du kommer att ha skräddarsydda rapporter   

Om du redan har konfigurerat GA4 har du märkt att den vänstra sidopanelen har förenklats och sektioner har försvunnit. Detta är kanske den mest synliga förändringen i den nya versionen av Google Analytics. Detta betyder inte att du nu har färre indikatorer, tvärtom kan du anpassa sektionerna som du föredrar och därmed optimera din analys 

Den senaste versionen innehåller det nya verktyget "Utforskningar" som låter dig dra och släppa variablerna, liksom parametrarna, som du är mest intresserad av att analysera. Dessutom kan du snabbt och enkelt filtrera, segmentera och sortera din data för att fokusera på de mätvärden du föredrar att visualisera.    

 När du har identifierat den data du behöver visualisera kan du också använda den som segment eller målgrupper för Google Analytics 4, dela med tredje part och exportera data för att integrera den i andra verktyg.

   

"Gratis" anslutning till Big Query  

Fram till lanseringen av GA4 var åtkomst till data från Googles avancerade verktyg, till exempel BigQuery Export, endast möjlig om du hade den betalda versionen Google Analytics 360.   

Google Analytics 4 har en inbyggd anslutning till BigQuery  och accepterar upp till 10 gigabyte datalagring gratis och 1 terabyte per månad med frågor som förnyas följande månad.   

Om du inte använde BigQuery tidigare för att lagra och rensa data är detta ett perfekt tillfälle att börja bekanta dig med detta kraftfulla verktyg, utan kostnad. 

Är det komplicerat att migrera till Google Analytics 4?  

Sammantaget är händelsespårning i GA4 mycket mer strömlinjeformad, kraftfull och skalbart jämfört med Universal Analytics.  

Alla nya funktioner och förändringar som tagits med i Google Analytics 4 ökar inlärningskurvan för nybörjare.    

En erfaren professionell analytiker kommer förmodligen inte att ha några problem under migreringen, men för marknadsförare som inte är direkt dedikerade till dataanalys kan Google Analytics 4 initialt kännas något förvirrande.   

Det första steget är att vara tydlig med dina mål. Med denna definierade grund och stöd från en expert kommer du att kunna mäta och analysera din data på ett professionellt sätt. 

 

När är bästa tiden att byta till Google Analytics 4?  

Ju tidigare desto bättre.  Hur man gör det beror på dina analytiska färdigheter, den tid du måste träna och ditt företags resurser. Här är några exempel på situationer:  

Om du börjar från början med en ny uppsättning 

Du bör definitivt börja nu med Google Analytics 4 och säga adjö till Universal Analytics. Det är ingen mening att lära sig att hantera ett verktyg som snart löper ut. 

Om du har en webbplats och mobilapp   

Du bör börja bekanta dig med GA4-verktyget eftersom det hjälper dig att göra en mycket mer exakt plattformsspårning, så att du kan se hela användarcykeln; dess interaktioner och egenskaper.  

Om du har en rörig Universal Analytics-uppsättning med dimensioner och mål som du inte använder  

Nu är det dags att sopa rent i huset. Om du flyttar till Google Analytics 4 kan du börja om från början. Börja strukturera dina mätvärden och mål mer effektivt.  

Om du redan har konfigurerat en Google Analytics-uppsättning och den fungerar precis som du vill  

Bra jobbat, men ingenting är för evigt. Förr eller senare upphör Universal Analytics att gälla. Så du måste anpassa dig till Googles nya sätt att arbeta. Vi är säkra på att när du börjar behärska verktyget så kommer du att gilla det. 

 

Du vill bekanta dig med ändringarna i Google Analytics 4 utan att behöva använda ditt konto  

Det är möjligt. Google har tänkt på det och har inkluderat i sitt demokonto med två GA4-egendomar med data från Google Merchandise Store-webbplatsen och Flood-It! . Här kan du testa allt du vill utan att riskera ditt företagskonto.

Jag har redan skapat ett GA4-konto, vad ska jag nu göra?  

Nöj dig inte bara med standardrapporterna, det finns mycket arbete att göra. Google Analytics 4 ger dig inte så många fördefinierade mätvärden som Universal Analytics, men det öppnar en värld av möjligheter för dig att skapa en anpassad dashboard.  

Nu när du känner till alla förändringar i Google Analytics 4, börja utnyttja dess fördelar för korrekt analys och effektiv spårning.   

Om du behöver hjälp med konfiguration och anpassning av din Google Analytics 4-egendom, eller vill att vi ska guida dig när du definierar och mäter dina mål, kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skicka ett mail så svarar vi så snart som möjligt