Go to content

Headless CMS: Framtiden för innehållshantering

Möjligheterna runt att att hantera och leverera digitalt innehåll förändras och förbättras ständigt. Den här gången skall vi dyka djupare i headless arkitektur, eller Headless CMS.

Published april 24, 2023

Möjligheterna runt att att hantera och leverera digitalt innehåll förändras och förbättras ständigt. Den här gången skall vi dyka djupare i headless arkitektur, eller Headless CMS. Headless CMS syftar till att revolutionera traditionell arbetsdynamik och göra det enklare för innehållsskapare och webbutvecklare att skapa digitala upplevelser i världsklass.

Tekniken går framåt "med stormsteg" och kan i större utsträckning anpassas till behoven i våra affärsstrategier, särskilt när det gäller att optimera skapandet av digitala upplevelser; utan förvaltnings- eller distributionshinder. Det är här Headless CMS börjar "glänsa". 

Headless arkitekturen gör innehållsskapande, hantering och lagring oberoende av utveckling och UX-design, vilket ger flexibilitet under den kreativa processen och smidighet i omnikanalspridning. Detta garanterar skalbarhet och konkurrenskraft, samt en bra användarupplevelse.

Vad är headless CMS och hur fungerar det? 

Innan vi djupdyker vidare i headless CMS och utforsakar dess funktionella fördelar, låt oss först kontextualisera dess användbarhet. 

Det är troligt att ditt företags digitala marknadsföringsteam arbetar med sökmotoroptimering, varumärkespositionering eller leadsgenerering genom en strukturerad innehållsstrategi. Ett av de mest använda verktygen för detta ändamål är förmodligen ett CMS eller Content Management System, såsom WordPress, Wix eller Drupal. 

Att ha ett CMS som en del av en digital marknadsföringsstrategi är grundläggande. Dessa verktyg låter dig: 

  • Designa ditt företags webbplats genom förbyggda mallar. 
  • Skapa, hantera och uppdatera innehållet på din webbplats 
  • Installera plugins för att förbättra eller utöka funktionerna i CMS:et. 
  • Lagra resurser och databaser, allt inom samma system. 

Det finns många fördelar att ha allt samlat i en lösning, men det skapar också en "monolitisk" struktur vilket i sin tur leder till begränsningar för organisationer med internationell verksamhet, e-handel med komplexa och varierade produkter, såväl som för ambitiösa branschövergripande projekt. Detta är särskilt tydligt när företag skall leverera innehåll till många olika kanaler och inte bara en webbplats. Det är anledningen till att initiativet med ett Headless CMS föddes. 

Om du har förlitat dig på ett traditionellt CMS i flera år har du säkert frågor såsom: Hur fungerar ett headless CMS? Vilken är det största fördelerna? Hur förbättrar det användarupplevelsen? Ska jag byta till ett headless CMS? Vilket är det bästa alternativet? ... Och det är normalt! Men vi kommer för att reda ut alla dina tvivel. 

 

Headless arkitektur i korthet?

Som ni vet förenar ett traditionellt CMS presentation av innehållet (frontend) och hantering av filer, bilder och databaser (backend). Ett Headless CMS levererar information till ett annat system som presenterar informationen för besökaren vilket ger stor flexibilitet i utformandet av  användarupplevelsen.

I praktiken skiljer headless arkitekturen backend från frontend, eller med andra ord, miljön där innehåll skapas, hanteras och lagras separeras från presentationslagret, eller användargränssnittet, där innehållet exponeras för användaren. 

Backend och frontend kommunicerar med varandra via API:er (Application Programming Interfaces); en uppsättning mekanismer som underlättar kommunikation mellan datorkomponenter. 

API:er tillåter å ena sidan att distribuera innehåll över olika digitala plattformar, vilket förbättrar ditt företags omnikanalstrategi. Å andra sidan skapar de kommunikationskanaler mellan olika system så att de kan arbeta tillsammans, eftersom de vanligtvis innehåller information om kunder, tjänster eller produkter, som när de integreras med innehållet personifierar och anpassar det, vilket leder till en bättre användarupplevelse. 

Viktigaste funktioner i ett Headless CMS

Nu när du har en bättre förståelse för hur headless arkitektur fungerar i ett CMS, går vi vidare och tittar på dess huvudsakliga egenskaper, så att du kan lära dig mer om hur ditt team kan dra nytta av en optimerad innehållshantering tack vare den här typen av verktyg.

Fokus på backend

Systemet fokuserar enbart på backend-utveckling och hur skapandet av innehåll underlättas, oavsett form eller presentationskanal. Den tar med andra ord inte hand om renderingen av innehållet eller själva frontenddelen. 

Frihet för designers

UX-utvecklare och designers har friheten att skapa det presentationslager som bäst passar affärs- och marknadsbehovet. Det ger frihet att välja programmeringsspråk och redigeringsverktyg som passar utvecklingsteamet bäst. 

Kreativt oberoende

Innehållsskapare har fullständigt kreativt oberoende, eftersom de inte är bundna till ett fördefinierat presentationslager eller sida, vilket effektiviserar arbetsflödet och möjliggör att unika lösningar kan skapas utan begräsningar.  

Effektiviserar samarbetet 

Utvecklaren och innehållsskaparen kan arbeta samtidigt med samma projekt utan att påverka varandras arbete. 

 

Ett traditionellt CMS eller Headless CMS för ditt företag?

Att förstå vilken typ av CMS som fungerar bäst för ditt företag beror på dina affärsbehov och strategier, såväl som ditt teams funktionella preferenser. Som vi ser det är innehållsdistributionen den avgörande orsaken som du behöver ta hänsyn dvs antalet kanaler, enheter och webbplatser du behöver hantera. 

Om det är en statisk webbplats räcker det med ett traditionellt CMS. Om ditt företag vill hantera innehåll för olika marknader över flera digitala plattformar och internationellt, kommer ett Headless CMS att vara det mest effektiva verktyget. 

För att ge dig en ännu bättre förståelse för varför du bör välja det ena eller det andra presenterar vi här de viktigaste punkterna som du bör utvärdera innan du fattar ditt beslut. 

Hantering och distribution

Headless arkitekturen centraliserar innehållshantering, vilket gör att innehåll kan visas i obegränsat antal kanaler.  

Med ett headless CMS kan innehållsskapare hantera och lagra innehåll i återanvändbara moduler, utan att villkora deras arbete till designen eller utvecklingen av front-end-användargränssnittet. 

Presentationen blir ett strategiskt och anpassningsbart val, vilket gör att innehåll kan anpassas till vilken kanal som helst, efter marknadens behov och utveckling. 

Front-end-utvecklare använder API:er för att integrera de programmeringsspråk som används med andra nödvändiga system för att presentera innehållet på bästa sätt i respektive kanal. 

I en traditionell CMS-arkitektur är utvecklingsområdena enhetliga och beroende av varandra; innehållet kommer att påverka presentationen och vice versa. 

I traditionella CMS-system är flödet av innehåll enkelriktat och visualisering av innehållet är endast möjlig genom ett enda presentationslager eller genom en fördesignad och modifierbar webbmall.

Hastighet

Headless arkitektur håller ditt företag i framkant. Utvecklare kan använda de senaste teknologierna och ramverken för att öka hastigheten på plattformarna och anpassa användargränssnittet och användarupplevelsen med större flexibilitet. 

Headless CMS ökar hastigheten på plattformar och innehållsleveranskanaler genom användning av API:er, som möjliggör integration av högpresterande sidrenderingsmetoder, såsom Server-Side Rendering (SSR) eller Static Site Generation (SSG). 

Dessutom är hastigheten på innehållsleveransen till slutanvändaren snabbare, tack vare användningen av ett CDN, eller Content Delivery Network. Detta är ett omfattande nätverk av sammankopplade servrar över hela världen, vilket påskyndar distributionen av innehåll, var och när som helst. 

Ett CDN lagrar en lokal kopia av allt innehåll, filer och resurser från en digital plattform på servrar runt om i världen, vilket gör att det slutliga innehållet kan nå användaren snabbare genom att föra det närmare deras geografiska område. 

Så låt oss komma ihåg att den "starka sidan" med ett headless CMS är möjligheten att presentera samma personifierat innehåll på olika digitala plattformar och enheter. Lägger vi till möjligheten att presentera det i olika delar av världen i hög hastighet, tack vare integrationen av ett CDN, blir resultatet en utmärkt användarupplevelse, och framför allt en unik konkurrensfördel: hastighet och personalisering, en utmärkt kombination! 

Till skillnad från ett traditionellt CMS replikerar CDN innehållet i en headless CMS från den fristående backend-delen och speglar det i olika frontend- eller presentationslager. 

I ett traditionellt CMS är CDN integrerat via plugins och replikerar Backend-innehållet, och presenterar det alltid i samma Frontend, eftersom det är ett enhetligt hanteringssystem. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att i ett traditionellt CMS påverkar användningen av plugins vanligtvis hastigheten och prestandan på en webbplats. 

Men om innehållet du vill presentera är riktat till samma marknad och du inte har för avsikt att internationalisera dina tjänster för tillfället, finns det inget behov av att distribuera via ett stort CDN. Faktum är att många webbhotellstjänster integrerar ett grundläggande distributionsnätverk som du kan dra nytta av. 

Flexibilitet och integration

Som tidigare nämnts ger ett headless CMS frontend-utvecklare möjlighet att arbeta med moderna programmeringsspråk och ramverk. 

Traditionella CMS är ofta inte kompatibla med den senaste tekniken på marknaden och kan ta tid att uppdatera, vilket begränsar utvecklingen till specifika leverantörer. 

Däremot är headless arkitektur mycket mer flexibel och smidig på grund av följande anledningar: 

  • API: er underlättar kommunikationen mellan olika program och optimerar användarupplevelsen. Detta händer inte bara på presentationsnivå, utan också på nivån för innehållsskapande och personalisering, med integration av CRM, PIM, ERP eller analys-, översättnings- och automationsverktyg. 
  • Centraliseringen av innehåll och oberoendet av hur det presenteras gör att stora företag kan lägga ut processer på sina olika marknader eller länder, utan att behöva duplicera eller göra om innehåll. 

Säkerhet

Företag med internationella affärer och e-handel med ett stort utbud av produkter erbjuder ofta personifiering av upplevelser. För att optimera dem behöver de samla in mycket information om sina användare och det är affärskritiskt att data som samlas in hålls säker. 

Ett headless CMS lagrar all data i molnet och säkerhetskopierar hela tiden. Genom att separera utvecklingsområden minskar det dessutom möjligheterna för cyberattacker. 

Monolitiska CMS:er använder plugins för de flesta av sina funktioner och lägger till kodavsnitt som kan bryta mot webbfunktionalitet och göra det lättare för hackare att göra säkerhetsintrång. 

 

Verktyg baserade på headless arkitektur

På Novicell är vi experter på headless lösningar, med andra ord är vi specialiserade på implementering av CMS och e-handelssystem som skiljer presentationsdelen från innehållet. Detta möjliggör större flexibilitet och skalbarhet i utvecklingen, såväl som i designen, av webbplatser och applikationer. 

Dessutom är vi officiella partners till företag som erbjuder verktyg baserade på headless arkitektur och vi erbjuder dig moderna och effektiva lösningar för att främja tillväxten av ditt företag och öka din närvaro online. 

Från Novicell hjälper vi dig med implementeringen av bland annat följande headlesslösningar: 

Contentful

Contentful är en av de ledande headless CMS-lösningarna, som låter användare skapa, lagra och hantera innehåll på ett ställe och distribuera det över flera kanaler, såsom webbapplikationer, mobiler och röstenheter.

Sitecore

Sitecore går längre än ett CMS, en headlesslösning fokuserad på användarupplevelse, som gör det möjligt för företag att skapa, hantera och optimera kundupplevelsen över alla beröringspunkter. 

Plattformen kombinerar sitt CMS med analysverktyg, marknadsföringsautomatisering och personaliseringsverktyg för att hjälpa företag att bättre förstå sina användare och leverera relevanta, personliga upplevelser. 

Umbraco

Umbraco är ett open source CMS baserat på Microsoft .NET som tillåter sina användare att skapa och hantera webbplatser och applikationer. Den kan användas antingen som ett traditionellt CMS eller i en headless arkitektur, där backend är separerad från frontend, vilket möjliggör större flexibilitet och skalbarhet i innehållsleverans. 

Om din avsikt är att bygga nya kreativa upplevelser fokuserade på kundernas behov genom en omni-channel strategi, bör du överväga en arkitektur som är headless, vilket ger snabbhet och anpassningsförmåga, kombinerat med tillförlitlighet, innovation och säkerhet. 

Ett headless CMS gör att du snabbt kan reagera på nya marknadsmöjligheter, samt effektivisera skapande, hantering och presentation av innehåll. Går du med i förändringen?

 

Letar du efter ett headless CMS? Kontakta oss! 

Vi hjälper dig att välja headlessverktyget som bäst passar ditt företag. Vi följer dig även i implementeringsprocessen och strategin.