Go to content

Hur man genererar fler konverteringar från Google Ads 2022

Google Ads förväntas fortfarande vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten för företag att annonsera år 2022. Sättet vi arbetar med Google Ads på förändras dock hela tiden, och data som samlas in kan vara avgörande för hur ett konto presterar.

Published
graphic for google ads

Framtiden för Google Analytics-data

Att samla giltig Analytics-data kräver mer än det har gjort tidigare. GDPR har förändrat hur användardata samlas in över Internet. Google, Facebook, MailChimp och andra IT-företag har fått anpassa sig för att kunna hänga med och ge sina kunder verktygen för att klara av de nya kraven på insamling och lagring av personuppgifter.

Reglerna och lagstiftningen för insamling och lagring av personuppgifter har skärpts sedan införandet av GDPR 2018. Det räcker inte längre att ha en vanlig cookie-banner på din webbplats där du lyfter fram de cookies som används. Nu måste användarna ha möjlighet att välja och avmarkera de cookies de vill spåras på och till och med ge sitt samtycke till behandlingen av deras data och vidare ge dem till en tredje part via en samtyckesbanner.

Nej tack till Cookies

Om du använder Google Analytics-data, och du har implementerat en samtyckesbanner på webbplatsen, har du förmodligen upplevt en minskning av spårad trafikdata, eftersom de användare som tackar nej till cookies inte ingår.

Dessa nya sekretesspolicyer och inställningar påverkar hur Google och resten av oss kan samla in data om användare och deras beteende på Internet. Med utfasningen av tredjepartscookies blir det nödvändigt att samla in förstapartsdata från användare för att få den verkliga bilden av trafik och konverteringar.

Det kommer skapa nya utmaningar, men lyckligtvis också nya möjligheter i arbetet med Google Ads 2022.

Modern sökning – Google Ads-annonsering 2022

Modern Search är en allmän term som Google använder för många av de initiativ som har funnits i Google Ads – och särskilt sökannonser, under de senaste åren. Om det blir den officiella som Google kommer att använda är ännu inte känt. Men vad vi vet är att grunden för din insamling av användardata och konverteringsspårning kommer att vara avgörande för din framgång med Google Ads Advertising 2022.


Automatisering i Google Ads som Smart Campaigns och Smart Bidding tar gradvis över de mer manuella arbetsflödena. Och just automatisering behöver den användardata som samlas in för att fatta viktiga beslut i ditt Google Ads-konto - till exempel för att bjuda på specifika användares sökningar, visa specifika annonser för användare och implementera automatiska uppdateringar på ditt Google Ads-konto baserat på användardata.


Därför är det otroligt viktigt att "mata" Googles algoritmer och robotar med så mycket giltig användardata som möjligt, så att de kan fatta de bästa besluten för din räkning och spendera dina annonspengar på bästa möjliga sätt. Google ska inte längre ses enbart som ett reklamverktyg, utan snarare som en affärspartner som håller dig informerad om dina affärsmål och kunder.

Hur du håller reda på din Google-data

Det ska inte understryckas att det kan vara en teknisk utmaning att få grunden på plats för att samla in Google-data. Har du ställt in din nuvarande Google-spårning själv, eller har du en hel del teknisk uppfinningsrikedom, kanske du kan göra det själv? Om inte, rekommenderar vi att du tar hjälp av en Google Ads-specialist.

Uppsättningen för Modern Search 2022 bör innehålla följande:

1. Samtyckesbanner (Cookie Consent) på webbplatsen (GDPR godkänd)
2. Globala webbplatstaggkonverteringsåtgärder
3. Google Analytics 4
4. Googles samtyckesläge
5. Förbättrade konverteringar

1. Samtyckesbanner

Som tidigare nämnt måste samtyckesbannern på webbplatsen vara GDPR-godkänd, dvs användare måste kunna välja eller avmarkera vilka cookies de vill spåra. Googles produkter har bra integrationsmöjligheter med t ex Cookiebot, Cookie Information och Didomi.

2. Konverteringsåtgärder för global webbplatstagg

I framtiden kommer det att vara viktigt att de konverteringsåtgärder som skapas i Google Ads skapas med den globala webbplatstaggen – och inte importeras från Google Analytics. Global Site Tag öppnar fler funktioner för konverteringsspårning, inklusive utökade konverteringar, som ger mer data för Google Ads-automatisering och därmed bättre prestanda. Global Site Tag kan infogas som ett skript direkt i källkoden för webbplatsen eller skapas via Google Tag Manager.

3. Google Analytics 4

Google Analytics 4 (GA4) kommer att vara framtiden för allmän Google-spårning på din webbplats. Den nuvarande Google Analytics som heter Universal Analytics (UA) kommer att avvecklas under 2023.

Vi rekommenderar att du skapar en GA4-egendom på ditt nuvarande Analytics-konto nu och bekantar dig med verktyget och samlar in användardata, så att du inte behöver börja om från början. Google har ännu inte meddelat om det kommer att vara möjligt att överföra historisk data från UA till GA4.

screenshot of the google analytics dashboard

Att skapa en GA4-egendom är enkelt, men kom också ihåg att skapa de konverteringsmål som är viktiga för ditt företag, precis som du gör i din nuvarande uppsättning av Google Analytics. Spårning av transaktioner på en webbutik idag via UA måste även vissa inställningar justeras i datalagret i samband med "köp"-händelsen, så att GA4 förstår datan. Det finns ingen enkel på/av-knapp för e-handelsspårning.

4. Googles samtyckesläge

Google Consent Mode (GCM) är viktigt i framtidens datahantering. GCM fungerar med samtyckesbannern och Googles produkter och är nödvändig för att utökade konverteringar ska fungera korrekt.

GCM är nyckeln till att få fler registrerade konverteringar i GA4 och Google Ads för att närma sig det faktiska antalet konverteringar. GCM kontrollerar kontinuerligt användarnas cookiestatus när de rör sig på webbplatsen. Om användaren accepterar marknadsföringscookies och gör en konvertering kommer konverteringen att registreras som vanligt. Men om användaren avvisar och gör en konvertering kommer GCM istället att "modellera" en konvertering baserat på anonym data. Utan GCM skulle konverteringen inte registreras. Så det är Googles svar på att närma sig det exakta antalet konverteringar och fortfarande följa GDPR-lagstiftningen om insamling av data från första part.

Implementering av Google Consent Mode görs genom att implementera ett specifikt skript i källkoden för webbplatsen och fungerar bäst med GA4 och samtyckesbanner.

5. Utökade konverteringar (Enhanced conversions)

Det här är en ny funktion i Google Ads för att ytterligare mäta konverteringar som kräver marknadsföringstillstånd. Utökade konverteringar är endast tillgängliga för konverteringsåtgärder för global webbplatstagg och bör inte ställas in om det inte finns en samtyckesbanner på webbplatsen och Googles samtyckesläge är inställt.

Det här är de övergripande stegen som bör vidtas för att grunden i din Google-data ska komma på plats. Om du är tveksam om hur du ställer in ovanstående åtgärder, kontakta Novicell. 

Överväg att inkludera offlinekonverteringar

Om du vill inkludera fler konverteringar i dina Google Ads-kampanjer kan du välja att använda alternativet att importera offlinekonverteringar, till exempel kan du välja att spåra konverteringar från klick och konverteringar från telefonsamtal. Med Google Ads kan du importera försäljningsdata från ett brett utbud av system, inklusive Salesforce, Zapier och HubSpot, men du kan också importera direkta konverteringar direkt via Google Ads Conversion Import.

Du kan med fördel använda offlinekonverteringar i kombination med bland annat dina onlinekonverteringar och Smart Bidding, som mål-ROAS.

Överväg spårning på serversidan

Om du vill ha mer exakt konverteringsdata och samtidigt förbättra laddningshastigheten på din webbplats kan du överväga att flytta din GA4-spårning och dina Google Ads-konverteringstaggar till en server via Google Tag Manager. Spårning av serversidor fungerar genom att först skapa en serverbehållare i Google Tag Manager. Serverbehållaren måste ställas in för att ta emot data från det befintliga Tag Manager-kontot.


För att dra nytta av förstapartscookies krävs att du har en server som körs på en underdomän, genom vilken du kan skicka data innan de vidarebefordras till t.ex. Facebook, Google och andra leverantörer. Observera dock att det kommer att finnas en kostnad i samband med spårning på serversidan.

Automatisering i Google Ads – du måste prova det 2022

Om du har grunden på plats är du nu redo att dra full nytta av automationslösningarna i Google Ads.

Google fortsätter att säga att deras automatiserade produkter fungerar bäst när de arbetar tillsammans. Närmare bestämt finns det tre produkter i Google Ads, som i interaktion med varandra kommer att vara ett måste att testa under 2022. Dessa är Smart Bidding, Responsive Search Ads (RSA) och Broad Match.

 

Smart Bidding

Smart Bidding använder miljarder användarsignaler för att ställa in rätt bud för varje sökning och auktion baserat på dina ROI-mål. Detta är en av anledningarna till att det är viktigt med en optimal insamling av användardata.

Smart Bidding har funnits i några år och har från början mötts av viss skepsis bland Google Ads-experter på grund av bristande kontroll över budgivning. Google har dock utvecklat mycket på produkten sedan dess, och idag har det gradvis blivit en best practice då den ofta överträffar manuell budgivning.

I samband med RSA och bred matchning kan Smart Bidding prestera ännu bättre, konstaterar Google. Här tittar vi på de konverteringsbaserade budgivningsstrategierna: Maximera konverteringar, Mål-CPA, Maximera konverteringsvärde och Mål-ROAS.

Google har gjort experiment som visade i genomsnitt 20 % fler konverteringar till en identisk CPA, med hjälp av Smart Bidding kombinerat med bred matchning och RSA. Så det skulle vara dumt att inte experimentera med detta 2022.

Responsiva sökannonser (RSA)

Tidigare i år meddelade Google att de gamla utökade textannonserna kommer att upphöra i juni 2022. Vi står kvar med de responsiva sökannonserna som Google introducerade för några år sedan. RSA:er använder maskininlärning för att sätta ihop de bästa sökannonserna baserat på rubriker och beskrivningar som du själv har angett.

RSA:er arbetar med Smart Bidding och bred matchning för att visa mer relevanta annonser till ett större antal användarfrågor och till rätt pris. Detta gör att du kan nå relevanta sökningar som du kanske inte visas på om du använde utökade textannonser.

Bred matchning

Broad Match har tidigare haft dåligt rykte om att få trafik på en massa irrelevanta söktermer, varför många har hållit fast vid Exact Match, Phrase Match och BMM (Broad Match Modifier). Google vill ändra denna förutfattade mening.

Men den nyligen reviderade breda matchningen säger Google att bred matchning blir bästa praxis när den används med Smart Bidding och RSA. Med andra ord bör bred matchning inte användas i samband med manuell budgivning.

Den nya breda matchningen är skapad för användning med Smart Bidding. Enligt Google finns det inga fördelar med att använda andra matchningstyper än bred matchning under Smart Bidding, eftersom budet sätts på frågenivå och inte på sökordsnivå. Så du kastar ut ditt nät brett och låter Smart Bidding bestämma vilka auktioner du ska bjuda på.

Bred matchning kan också dra fördel av unika signaler som inte är tillgängliga i andra matchningstyper, t.ex. målsida (som ett filter), andra annonsgruppssökord, tidigare sökningar och användarens plats.

Det här är bara några fler anledningar till varför du bör få din spårning på plats så att bred matchning och smart budgivning får så korrekt användardata som möjligt att agera utifrån.

Genom att kombinera bredmatchade sökord med Smart Bidding och RSA kan Google testa en större kombination av olika söktermer och textannonskombinationer. Således går Google Ads bort från "mikrohantering" på sökordsnivå och rekommenderar att du fokuserar på att samla in giltig data, vara kreativ i annonserna och håller dig fokuserad på övergripande affärsmål.

Kom ihåg att testa

Ovanstående lösning kanske inte är idealisk för ditt Google Ads-konto. Därför är det viktigt att noggrant testa kombinationen av Smart Bidding, RSA och bred matchning innan lösningen implementeras.

Om du vill testa bred matchning isolerat föreslår Google att du skapar ett experiment via fliken "Rekommendationer" eller skapar ett experiment med ett klick.

Om du vill experimentera med kombinationen av Smart Bidding, RSA och bred matchning bör du skapa ett anpassat experiment.

Så – var ska ditt fokus ligga 2022?

Smart Bidding, Broad Match och annan automatisering fungerar bara så bra som den data som kommer in. Därför är det extremt viktigt att implementera de steg som krävs för att samla in giltig förstapartsdata.

Det kräver först och främst:

• Korrekt konfiguration av konverteringsåtgärder för global webbplatstagg
• Korrekt konfiguration av samtyckesläge
• Korrekt konfiguration av förbättrade konverteringar (Enhanced conversions)
• Skapa Google Analytics 4

Detta är grunden för att Google Ads-kampanjer ska fungera så bra som möjligt, särskilt när du använder automatisering.

När grunden väl är på plats har vi den bästa utgångspunkten för att få treenigheten Smart Bidding, Broad Match och RSA att prestera optimalt.

Om grunden inte är rätt uppsatt är alternativet till exempel att Smart Bidding erbjuder fel sökord, till fel målgrupper/användare och till ett för högt pris.

Dessutom är det viktigt att du kontinuerligt testar och experimenterar med nya initiativ med automatisering så att du kan visa resultaten för intressenter.

Googles smarta algoritmer är här för att stanna, och det verkar inte finnas någon väg runt det. Även om många av dessa funktioner låter lovande och smarta, bör man inte hoppa in med båda benen. För att ovanstående element ska ha bästa möjliga premiss är det viktigt att ha en gedigen spårningsuppsättning, vilket kan vara svårt för en mindre eller nyare annonsör, och även om du har ett stabilt Google Ads-konto som driver ett gediget antal konverteringar, är det är fortfarande viktigt att testa de nya åtgärderna.

Få hjälp med Google Ads och GA4

På Novicell brinner vi för att hjälpa våra kunder och att hålla oss uppdaterade om allt som rör sig inom Google Ads och Google Analytics.

Behöver du hjälp med att hitta den optimala moderna sökkonfigurationen för ditt Google Ads-konto 2022? Eller behöver du hjälp med Google Analytics 4 och spårning? Så tveka inte att kontakta oss.

 

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skicka ett mail så svarar vi så snart som möjligt