Go to content

Myth Buster - Umbraco uppgradering

Funderar ni på att uppdatera er webbplatslösning från Umbraco 7 till version 10 eller 11? Och vill ni veta vad som är nytt och hur det kan fungera för ert företag? I texten nedan kommer vi att slå hål på några myter, gå igenom vad ni bör vara uppmärksamma på och diskutera om ni borde uppgradera.

Published maj 9, 2023

Funderar ni på att uppdatera er webbplatslösning från Umbraco 7 till version 10 eller 11? Och vill ni veta vad som är nytt och hur det kan fungera för ert företag? I texten nedan kommer vi att slå hål på några myter, gå igenom vad ni bör vara uppmärksamma på och diskutera hurvida om ni borde uppgradera eller inte. 

Att uppgradera eller inte att uppgradera? 

Uppdatering till en nyare version innebär nya funktioner, korrigeringar, förbättrad säkerhet och prestanda. Det ökar möjligheten att fixa trasiga processer och funktioner och gör det möjligt att förnya och omstrukturera innehåll för att anpassas till affärs- och marknadsföringsmålen.  
Dessutom kommer det att göra det möjligt för er att anpassa er till modern mjukvaruarkitektur och policyer, t.ex. MACH-principerna, ansluta de komponerbara lösningarna och mycket enklare integrera med andra verktyg. 

När det gäller den uttjänta versionen 7 är det viktigt att överväga GDPR-efterlevnad och begränsning för att inte behandla data genom uttjänt programvara, eftersom säkerhetsuppdateringar inte kommer att tillhandhållas

Nu kommer vi att fortsätta presentera ett par myter rörande uppdatering och ge möjliga lösningar. 

Myt #1 – Umbraco i version 7 kommer att sluta fungera efter förfallodatumet den 30 september 2023 

  1. Det kommer den inte! Den kommer att sluta stödjas officiellt och kan behöva bytas ut i fall av efterlevnadsskäl eller GDPR-databehandlingsregler, men det kommer inte sluta fungera. 
  2. Vissa företag kan ha en tredjepartsleverantör som flaggar problemen med mjukvarulandskapet de använder, och Umbraco kommer att flaggas som "rött" i några av kontrollerna eftersom den kommer att markeras som föråldrat och inte stöds. 

Myt #2 – Umbraco-uppgraderingen är problematisk och kostar mycket 

  1. Det beror på! Det finns flera sätt att närma sig processen – uppgradering, ombyggnad, migrering – och med varje lösning kan det finnas ett annat sätt att komma dit snabbare och mer effektivt. Att basera det på lösningsanalysen, långsiktiga mål och affärsambitioner bör resultera i det mest effektiva tillvägagångssättet som valts, vilket inte alltid är det längsta och dyraste. 

Myt #3 – Vi kommer att uppgradera nu och måste uppgradera igen under de kommande x månaderna 

  1. Ja och nej. Uppgraderingen från version 7 eller 8 är mer krävande och utmanande än uppdatering från version 9 till 10, 11 och framåt. Mindre uppdateringar är enklare och snabbare att tillämpa, och det är alltid bra att hålla sig uppdaterad. Inom den närmsta tiden räknar vi med att det kommer att bli en större ombyggnad av plattformen eftersom den underliggande tekniken inte kommer att förändras så drastiskt nu. 
  2. Det finns LTS (Long Term Support) versioner av Umbraco som är mer intressanta för stora organisationer, som vill hålla fast vid de längre utgåvor som stöds och ändra dem mer sällan. Inget hindrar dock de flesta av lösningarna från att välja den mest uppdaterade och uppgradera till LTS vid behov. Detta är också relaterat till projektets längd, behov och ambitioner. 
  3. Lösningsarkitektur, särskilt modern, bör tillåta uppgradering självständigt från de andra komponenterna i arkitekturen, därför bör uppgraderingen av själva CMS inte betraktas som något "stort" nuförtiden. 

För att sammanfatta det så finns det tyvärr ingen en-lösning-för-alla. Det finns flera sätt att närma sig uppdateringen: Uppgradering, partiell uppgradering plus migrering, fullständig ombyggnad etc. Uppdateringen ger enorma fördelar redan i förväg, tack vare de nya funktionerna på plattformen och prestandaförbättringar i själva ramverket. Uppgradering kan vara en bra chans att delvis ta itu med de problem och utmaningar som varit med systemet, men som varit svårt att lösa pga begränsningar i vad som varit möjligt i en tidigare version..