Go to content

BIMM – The British and Irish Modern Music Institute

Onlineannonsering och remarketing

BIMM – British and Irish Modern Music Institute har högskolor i åtta städer där musik betyder mest: London, Berlin, Dublin, Manchester, Bristol, Birmingham, Hamburg och Brighton. Med mer än 6 000 studenter är BIMM den största och ledande leverantören av modern musikutbildning i Storbritannien, Irland och Europa. Trots BIMM:s rykte och 50 års erfarenhet av att hjälpa studenter att starta framgångsrika musikkarriärer, kom de till Novicell i slutet av 2018 med en önskan om att öka varumärkeskännedomen och antalet förfrågningar kring Storbritanniens UCAS-deadline i början av 2019. Sedan dess har samarbetet fortsatt och senast har vi stöttat BIMM under UCAS- och clearingperioden 20/21. Under UCAS-perioden 2019–2020 fokuserade Novicells marknadsföringsavdelning på musikinstitutets onlineannonsering via YouTube och Facebook för att hjälpa till att nå sina mål. Den senaste UCAS-perioden 2020–2021 har vi utökat annonseringen med annonser på Snapchat och TikTok.

UCAS – en avgörande tid

Ansökningstiden för UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) är den mest avgörande perioden på året för universiteten. På en konkurrensutsatt marknad har Novicell hjälpt till att öka medvetenheten, driva ansökningar och, nu senast, hållit BIMM:s år-till-år-tillväxt stabil över coronavirus-pandemin, samtidigt som universiteten har upplevt en massiv minskning av antalet studenter.

Samarbetet

 • rocket icon

  YouTube-kampanj för att skapa varumärkesmedvetenhet

 • lamp icon

  Lokala kampanjer för att marknadsföra befintliga YouTube-videor

 • target icon

  Nå personer som tidigare visat intresse – remarketing

 • thumbs up icon

  Annonser på Snapchat och TikTok

YouTube kampanj

I ett försök att skapa medvetenhet och driva kursförfrågningar körde Novicell den första YouTube-kampanjen tillsammans med BIMM i december 2018. Målet med kampanjen var att bygga upp en lista över sökande och personer som övervägde BIMM som sitt universitet under läsåret 2019/2020 – en lista som sen kunde användas i en senare remarketingkampanj. Olika annonsformat användes på YouTube, inklusive TrueView InStream-annonser (annonser som du bara betalar för när antingen någon klickar på annonsen eller tittar på i 30 sekunder eller till slutet av videon) och bumperannonser (sexsekundersannonser som visas före vissa videor som inte går att hoppa över). Facebook-annonser inkluderade placeringar på Facebook, Instagram och Messenger samt Stories.

Lokal marknadsföringskampanj

Den andra kampanjen startade i februari 2019 för att hjälpa till att öka medvetenheten om BIMMs redan befintliga "STAPLES"-videor. Dessa var baserade på deras olika universitetsplatser – Brighton, Bristol, Birmingham, Manchester och Berlin. Kampanjen gick ut på att visa annonser på YouTube för att marknadsföra filmer som visade en känd musiker från den relevanta staden, som talade om de fem musikaliska "STAPLES" (huvudbeståndsdelar) som finns i den staden.

Remarketingkampanj

Under sommaren lanserade vi en stor kampanj för att driva ansökningar till universitet. Kampanjen riktade sig till användare som hade ställt frågor till BIMM under det senaste året och inte ansökt, samt till de som hade besökt webbplatsen. Det här var en mycket segmenterad kampanj – ner till högskole- och kursnivå – med specifika annonsmaterial som var relevanta för användarens onlineresa. Till exempel skulle alla som tittade på kurssidan för gitarrer få en remarketingannons som är specifik för den kursen. Vi skapade kreativt material för varje enskild kurs och högskola.

Resultat

Kampanjen pågick under sommaren 2019

icon 13.55 0 %

Kampanjen på Facebook Ads har fått en konverteringsgrad på 13,55%

thumbs up icon 140 0

Kampanjen bidrog till 140 registreringar

Mer engagemang i YouTube-kanalen

I relation till varumärkeskännedom ville BIMM också ha fler prenumeranter till sin YouTube-kanal och för att öka engagemanget. Tillsammans med YouTube-annonserna för att stödja dessa mål granskade Novicell BIMM:s YouTube-kanal för att ge rekommendationer om best-practice för att skapa engagemang.

Från januari – augusti 2019 har BIMMs YouTube-kanal fått nästan 800 000 visningar.

1.93 0

exponeringar

eye icon 789.676 0

visningar

40.91 0 %

visningsfrekvens

Snapchat- och TikTok-annonser

Fram till deadline för ansökan i januari 2020 använde vi Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads och Google Ads, och som ett nytt initiativ testade vi även TikTok Ads. Denna populära och snabbväxande plattform, som har 500 miljoner aktiva användare över hela världen, har visat sig vara en utmärkt plattform för att driva medvetenhet och engagemang på ett kostnadseffektivt sätt, särskilt mot den yngre målgruppen. Vi körde också Snapchat-annonser som användes som ett kostnadseffektivt sätt att nå räckvidd till den bredare kampanjen för varumärkeskännedom.

Annonserna på TikTok och Snapchat resulterade i att:​

eye icon 500 0 +

TikTok fick över en halv miljon visningar

film clap icon 1.6 0

Snapchat fick totalt 1,6 miljoner visningar

Resultat

Social Media Marketing and Ads för UCAS deadline 2020 genererade:

paper airplane icon 704 0

bokningar av öppet-dagbesök och beställning av broschyr

people connecting icon 331 0

ansökningsförfrågningar

percentage icon 9.78 0 %

konverteringsfrekvens från Google sökannonser i slutet av ansökningsperioden

Varumärkeslyft

Novicell genomförde också en varumärkeslyftstudie med Google för att fastställa effektiviteten av videoannonskampanjerna. Detta gjordes genom enkätfrågor som mätte en tittares reaktion på innehållet, budskapet eller produkten i videoannonserna jämfört med en kontrollgrupp.

Novicell har hjälpt oss att utveckla vår internationella marknadsföringsstrategi, för att hjälpa oss att öka medvetenheten om olika BIMM-campus i Tyskland och Storbritannien. De har också genererat fantastiska resultat för våra ansökningskampanjer, en kritisk period under läsåret. Jag är oerhört nöjd med kompetensnivån och kvaliteten på digitala initiativ som genomförs av Novicells marknadsföringsteam.

Tom Picken
marknadschef, BIMM

Hur kan vi hjälpa er med er verksamhet?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail