Go to content

The British Library

Webbarkitektur och användarresor inbäddade i hela organisationen

The British Library (BL) är Storbritanniens nationalbibliotek. Med en samling som innehåller mer än 170 miljoner föremål är det ett av världens största bibliotek. Varje år besöker 1,6 miljoner människor bibliotekets två huvudsakliga platser i London och Yorkshire, och deras användare genererar 6 miljoner katalogsökningar och läser nästan 4 miljoner artiklar online varje år. The British Library anlitade Novicell för att genomföra en revision av deras webbarkitektur för att undersöka hur de skulle kunna realisera den fulla potentialen i sin webblösning. Genom att välja Novicell som sin digitala partner skapade British Library en stark grund för att optimera sin plattform, samarbete över hela organisationen, samt förutsättningar för att accelerera sin digitala förvandling.

Utmaning: Organisatoriskt missnöje gentemot Sitecore-plattformen

Utmaning: Organisatoriskt missnöje runt Sitecore-plattformen

The British Library hade körts på deras Sitecore-plattform i några år men det fanns en allmän uppfattning att plattformen inte levererade vad den lovade och att förväntningarna inte uppfylldes. Utvecklarna som jobbade löpande i plattformen och intressenter som representerar affärsenheterna ansåg att Sitecore tappat sin ursprungliga lyster sedan den implementerades.

Detta resulterade i en del blandade känslor kring plattformen inom organisationen och Sitecore betraktades inte längre som det valda systemet utan snarare det pliktskyldiga systemet.

BL:s Sitecore-plattform hade "vandrat iväg" i sådan utsträckning att BL övervägde att flytta till en annan plattform. De bad Novicell att ta en titt på plattformens motor för att se var problemen låg.

Utredning: Teknisk och organisatorisk revision

Projektets omfattning var att granska den befintliga Sitecore-installationen och att undersöka det bredare utbudet av teknologier som användes för att leverera BL:s webblösning. Det efterföljande steget var sedan att reflektera över om det var genomförbart för BL att fortsätta med Sitecore som sin webbplattform.

Novicells team, bestående av bland annat en IT-arkitekt och Sitecore tech lead, påbörjade en teknisk och organisatorisk revision, där de undersökte följande aspekter:

 • Hur Sitecore samverkade med system, människor och organisationen i stort.
 • Vilka tekniker och system som användes (förutom Sitecore) och hur de förhöll sig till webbplatsen.
 • Utmaningarna som är direkt relevanta för plattformens framtida framgång.

Genom att titta på källkoden och intervjua intressenter upptäckte Novicell några nyckelproblem som resulterade i att plattformen inte användes enligt bästa praxis:

 1. Ur teknisk synvinkel användes Sitecore inte för sitt avsedda syfte, vilket är att vara en hub för innehållshantering i BL:s ekosystem. Eftersom inte alla avdelningar var förtjusta i att använda Sitecore för att utnyttja innehållshantering, hade plattformen blivit ett dyrt, långsamt och oinspirerande sätt att bygga webbplatser, snarare än dess verkliga roll som en företagskomponent för att hantera publikt innehåll.
 2. En annan observation var, gällande innehållshantering, att det inte fanns någon tydlig definition av innehåll och hur man hanterar det i Sitecore. Detta var inverkade mycket negativt på de övergripande fördelarna som Sitecore borde ge en organisation.

Rekommendationer

Baserat på resultaten och observationerna tog vi fram en lista med rekommendationer och reflektioner kring bästa praxis. Några av de viktigaste rekommendationerna var:

 • heart icon

  Tydliggör värdet av Sitecore

 • people connections icon

  Ta äganderätt

 • a file folder icon

  Kör headless

Tydliggör värdet av Sitecore

BL hade en uppfattning om att den enda vägen framåt var att migrera till en annan plattform. Men baserat på vår undersökning och kunskap rekommenderade vi att BL skulle fortsätta med Sitecore och realisera idén om centraliserad innehållshantering för offentligt synligt innehåll. Problemet var inte Sitecore som plattform utan hur den användes/inte användes i hela organisationen.

Ta äganderätt

BL behövde äga Sitecore-arkitekturen. En uppsättning arkitektoniska riktlinjer skulle göra det möjligt för BL att låta tredje part utveckla delar av webbplattformen. Vi rekommenderade också att BL skulle börja arbeta med ett User Journey-koncept som spänner över hela BL:s domän.

Kör headless

Med ett engagemang för att använda Sitecore som CMS och en nyfunnen känsla av ägande av arkitekturen och användarresan, rekommenderade vi också att BL skulle hantera innehåll i ett headless CMS. BL borde fortfarande ha kärnbibliotekssajter skapade i Sitecore, men genom att köra headless skulle det möjliggöra både intern och extern utveckling att bygga webbupplevelser ovanpå innehållet som hanteras i Sitecore. Dessutom skulle det då vara möjligt att ta till sig nya teknologier och utöka vad BL har att erbjuda sina kunder.

Hör mer om vårt samarbete med British Library

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail