Go to content

Danish Agro

Gemensam plattform omfattar 80 företag i Danmark och utomlands.

Danish Agro

Danish Agro-gruppen består av 80 agroindustriella företag från in- och utlandet, som t.ex. ägnar sig åt handel med grödor, foder, konstgödsel och utsäde. Danish Agro är ett kooperativ som ägs av inte mindre än 12 000 danska bönder. Idag har Danish Agro cirka 4 000 anställda.

Bakgrunden till projektet

Danish Agro kom till Novicell med ett behov av en ny, gemensam plattform som omfattade alla företag i koncernen och tydliggjorde kopplingen dem emellan. Samtidigt fanns en önskan om att få en lösning som kunde erbjuda mer än bara innehållshantering, utan även e-handel, marknadsföring på nätet och språkversionering.

Dynamicweb - inte ett slumpmässigt val

Novicell rekommenderade Dynamicweb som plattform, eftersom ett system måste väljas att basera lösningen på. Dynamicweb är ett skalbart och flexibelt CMS med möjlighet att koppla ihop ytterligare moduler såsom butikslösning och e-postmarknadsföring. Samtidigt är det enkelt att bygga flera språklager i systemet, så att lösningen kan användas internationellt av koncernens många utländska företag. Om nya dotterbolag tillkommer i framtiden kan dessa även enkelt inkluderas i företagets webbsetup. Eftersom alla hemsidor är i samma lösning kan vi centralt hjälpa dotterbolagen i deras arbete och dela bilder och dokument över hela koncernen.

"Vi valde Dynamicweb för att den klarar allt. Istället för att gå till ett system när vi skickar ut ett nyhetsbrev och ett annat när vi jobbar med SEO behöver vi ett centralt styrt system som kan lösa alla våra behov av att utveckla och optimera vår digitala närvaro. Vi har under lång tid arbetat med en övergripande webbstrategi för Danish Agro-koncernen, som ska stödja vår verksamhet och bidra till att tydliggöra kopplingen mellan företagen. Här har Beneath, Novicells designavdelning, utmanat oss, så att vi har fått en sammanhållen design över sajterna, som träffar de många olika målgrupperna."

 

Lise Vølund, Marknadsansvarig
Danish Agro

Komplett grafisk identitet

Den visuella identiteten har varit i fokus under hela processen. Plattformen ska stödja en ny grafisk linje, som skapar ett enhetligt varumärke över de många företagen i koncernen. Designen ska därför vara anpassningsbar vad gäller färger och logotyp, så att den representerar alla koncernens hemsidor på allra bästa sätt. En responsiv design säkerställer att användare kan komma åt alla webbplatser från vilken enhet som helst. Och just användbarhet och intelligent informationsarkitektur har stått i centrum under hela processen – För det ska vara lätt att hitta information och bilda sig en överblick över hela gruppen.

Ny webshop för att öka försäljningen

Utöver handel med lantbrukare har Danish Agro-koncernen ytterligare ett affärsområde – nämligen Danish Agro Shop, som består av 21 fysiska fritidsbutiker. De riktar sig till familjer på landsbygden och i städerna. Som en del av det övergripande webbprojektet består processen även av en ny, förbättrad webshop för Danish Agro Shop, som ska stödja försäljningen i de fysiska fritidsbutikerna. Webbshopen har inte bara fått en ny design som speglar koncernens övergripande identitet. Samtidigt gör en mer användarvänlig butik det enklare att handla på Danish Agro Shop. Därför kan kunder nu se lagerstatus på produkter, välja samling i butik, se om produkten har mängdrabatt och mycket mer. Sammantaget bidrar det till att stärka försäljningen i ett samspel mellan onlinehandel och de lokala Danish Agro Shops.

Besök av 25 webbredaktörer från hela Europa

En del i processen var utbildning av 25 webbredaktörer från hela koncernen, som dagligen hanterar webbsidor i de olika dotterbolagen. Hösten 2014 flögs de in från hela Europa för två dagars intensiv träning i systemet.

De kom alla hem med en ny undersida, och hittills är det den största undervisningssessionen i Novicells historia.

Utrullningen av webbplatser skedde löpande under hela våren.

Och samarbetet mellan Novicell och Danish Agro fortsätter – inte bara i form av design och vidareutveckling. Danish Agro har ingått ett avtal om marknadsföring på nätet, så att Novicell fortsätter att fungera som sparringspartner och utmanar den fortsatta marknadsföringen och affärerna online.

Vill ni höra mer om lösningen för Danish Agro, eller om Dynamicweb-plattformen? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail