Go to content

European House of Beds

Övertygande användning av en PIM-lösning skapar kundnöjdhet och vilda processoptimeringar.

Digitaliseringen förändrar hela verksamheten

När du går och lägger dig i kväll är chansen stor att du kommer att sova i en säng från European House of Beds. De producerar ett brett utbud av sängkoncept för de ledande nordiska möbelkedjorna och sängspecialisterna, inklusive JYSK, ILVA, Sengetid, Sengespecialisten och Bedre Nætter. European House of Beds tillhandahåller hög kvalitet, bekväm design och innovativa sänglösningar som resulterar i ett brett utbud av produktkombinationer som kan skräddarsys för den enskilda kunden.

European House of Beds har vuxit sig så stort att mängden produktdata har blivit mycket komplex och voluminös. Företaget valde därför att strukturera om hela dataarkitekturen. I samarbete med Novicell har en B2B-webbshop med en omfattande PIM-lösning väckts till liv. Lösningen har förändrat hela verksamheten och skapat betydande processoptimeringar och kundnöjdhet.

Detta är vad lösningen består av

 • a speedometer with a heart icon

  Effektivisering

  Från 70 till under 2 timmars skapandetid på produktserier

 • Digital devices icon

  Skalning

  Skalbar webbshop med produktkonfigurator

 • a paper and setting circle icon

  Minimerande av fel

  Eliminering av felaktiga beställningar på grund av intelligenta "produktrecept"

 • people connections icon

  Självbetjäning

  Kunder kan själva konfigurera beställningar

 • speedmeter icon

  Snabba processer

  Optimering av kund- och medarbetares onboarding och andra arbetsprocesser

"Vår nya digitala installation förändrar allt för oss. Vi har en ny och digitaliserad verksamhet - verkligen European House of Beds 2.0. Det digitala upplägget utgör en konkurrensfördel för oss."
Mathias Lundquist, Head of Digital Transformation
European House of Beds

Samarbetet resulterade i

97 0 %

Tidsbesparing när man skapar en ny produktserie.

4 0 mio.

Komponenter hanteras i PIM-system.

1 0

Timme tar det endast att onboarda en ny kund.

Hantering av 4 miljoner komponenter i PIM

Tidigare upplevde European House of Beds att det kunde ta mer än 70 timmar att skapa ett nytt produktsortiment i deras affärssystem där produktdatan fanns. Idag finns produktdata i den nya PIM-lösningen från Perfion och en ny produktserie skapas nu på mindre än 2 timmar. Både processen att skapa och underhålla nya produkter i PIM-lösningen har gjorts mycket enklare. Detta beror främst på två saker: Alla produkter och komponenter skapas rigoröst och enhetligt och med ett hav av ärvd data för den underliggande serien. Tidigare skapades alla produkter med alla attribut manuellt i affärssystemet och var inte maskinläsbara. Alla produkter tillhör nu produktrecept, som bygger på några intelligenta skript, vilket gör att endast rätt konfigurerade sängar kan beställas. Felbeställningar med t.ex. en madrass som är för stor eller fel ben går inte längre. Stort sett så innebär detta att European House of Beds nu helt enkelt måste sätta upp ett antal parametrar för vilka basprodukter som passar ihop och vilken information de enskilda enheterna bär på, och sedan genererar PIM-systemet tusentals korrekta produktkombinationer.

Webshoppen gör nu alla produktkombinationer tillgängliga för anställda och kunder

Det var självklart att kunderna skulle ha tillgång att beställa alla nya och korrekta produktserier via en webshop. European House of Beds bestämde sig för att skapa en B2B-webbshop i samma veva. På så sätt görs nu produktserierna tillgängliga för kunderna. Tidigare hade beställningar från kunder hanterats personligen av European House of Beds kundtjänstpersonal, som till stor del lämnades åt erfarenhet och minne för att konfigurera en säng korrekt. Nu kan kunderna genom webshopen och dess tillhörande produktkonfigurator sätta ihop sina unika och individuella beställningar utan hjälp. Kunder som föredrar att beställa per telefon drar också nytta av produktkonfiguratorn, eftersom anställda inte längre behöver genomgå en 6-månaders introduktionskurs för att utbildas i ett hav av artikelnummer för olika produktkombinationer. Nu krävs det bara utbildning i webshopen för att hjälpa en kund med en beställning. Det är en seriös optimering av personalintroduktion. Webbshopen är byggd i Magento, är fullt skalbar och med integration mot affärssystemet Microsoft Dynamics AX, dit beställningarna överförs.

Produktkonfigurator

 

Dynamisk interaktion mellan Perfion, Magento och AX

Det är integrationer mellan Microsoft Dynamics AX, Magento och Perfion. AX hanterar såväl ekonomifunktioner som processdata såsom lagerhantering. Perfion hanterar produktdata och produktkombinationer medan Magento är den kundnära webshop som ska säkerställa en bra kundupplevelse. Interaktionen mellan de tre plattformarna – och det unika dataansvaret för var och en av de tre – lyfter affärsprocesserna till en högre nivå.

Vill ni veta mer om lösningen för European House of Beds, om Magento eller PIM-lösningar?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail