Go to content

GreenDozer

E-handelsplattform som säljer helt nya överskottsvaror.

Se deras hemsida här

En hållbar affärsidé

GreenDozer.com samarbetar med erkända danska grossister, byggvaruhus och tillverkare för att göra sig av med sina överskottsvaror så att de inte hamnar som skrot, utan istället säljs via deras digitala försäljningskanal.

Att köpa via GreenDozer.com är en win-win, då både köpare och säljare därmed bidrar till hållbarhet i Danmark. GreenDozer.com hjälper därmed till att minska skrot av nya varor och bidrar till FN:s globala mål nummer 12, Ansvarsfull konsumtion och produktion. FN:s globala mål nummer 12 har bl.a. som viktiga mål att använda våra gemensamma naturresurser ansvarsfullt och att uppmuntra industrier, företag och konsumenter att återvinna och minska sitt avfall.

Att göra verklighet av affärsidén

De 400 största danska företagen inom byggbranschen har ett totalt lager på över 14 miljarder danska kronor, och det är oundvikligt att det av en rad olika anledningar finns för mycket i lager. Varje år skrotas helt nytt byggmaterial för miljontals kronor. Det är inte bara värdet på varorna som går förlorade, det gör också alla resurser som används vid produktion och transport av varorna – råvaror, el, vatten, värme, bränsle och arbetskraft, vilket har en skadlig inverkan på miljön.

GreenDozer.com hjälper dessa företag att göra sig av med sina överskottsvaror så att de inte hamnar som skrot. GreenDozer.com samarbetar med ett stort antal grossister, järnaffärer och tillverkare – och de många företagen gör att utbudet av produkter blir attraktivt för köparen. Tanken är att förena en hållbar verksamhet med en bra verksamhet, och att limmet här är en digital plattform.

GreenDozer.com är en e-handelsplattform som de säljande företagen: grossister, järnaffärer och tillverkare inom byggbranschen kan använda som en ytterligare försäljningskanal för att marknadsföra och göra sig av med sina överskottsvaror. Överskottsartiklarna överförs automatiskt via API, precis som beställningar också automatiskt överförs via API. Resurserna som säljaren kräver är därför minimala och varorna behöver inte reserveras för GreenDozer.com utan kan ändå säljas på vanligt sätt till säljarens kunder. Köparna på GreenDozer.com är både företag, offentliga och privata personer.

"Vi är mycket nöjda med samarbetet med Novicell. De lyckas leverera på de avtal som vi har och de är lätta att arbeta med. De har avsevärt förbättrat vår Magento-lösning och hela inköpsflödet går nu via helautomatiska API:er."

Jan Rohde, direktör och grundare
GreenDozer

GreenDozers tech stack

 • Magento

  En ny tjänsteorienterad e-handelsarkitektur har implementerats, med Magento 2 som CMS. Med Magento 2:s omfattande e-handelsfunktioner kan GreenDozer effektivt och skalbart driva sina e-handelsaktiviteter.

  Läs mer om Magento
 • Algolia

  Algolia har valts ut som plattformens sökmotor på grund av dess erkända förmåga att leverera exceptionell prestanda och snabba resultat, vilket är avgörande för användarupplevelsen när man använder sökfunktionen.

  Läs mer om Algolia
 • Hyvä

  Den nya frontend är utvecklad med hjälp av det innovativa Hyvä-ramverket, som möjliggör skapandet av ett mycket effektivt användargränssnitt. Vi är särskilt glada över den exceptionella PageSpeed-prestandan på mobil, som vanligtvis ligger mellan 95 och 99.

 • Google Tag Manager

  GreenDozer använder Google Tag Manager på serversidan för spårningsändamål. Detta ger oss full kontroll över vad vi delar med Google, Facebook, etc. Detta förbättrar inte bara webbplatsens prestanda, utan säkerställer också GDPR-efterlevnad och dataägande.

  Läs mer om Google Tag Manager

Den tekniska lösningen

Novicell har implementerat en ny tjänsteorienterad e-handelsarkitektur, där Magento 2 är kärnan tillsammans med en specialbyggd leverantörsportal byggd på Laravel och sedan ett brett utbud av mikrotjänster för hantering av produktimport, lagerhantering, orderhantering mm. för alla olika leverantörer. Frontend är byggt på det helt nya Hyva-ramverket (Tailwind & Alpine.js), vilket gör det möjligt att skapa ett mycket högpresterande användargränssnitt. Vi är särskilt stolta över den mobila PageSpeed-prestandan, som vanligtvis ligger mellan 95 – 99 på sajten!

För sökning och rekommendationer använder vi Algolia. Det är inte bara snabbt, utan i takt med att trafikvolymen och beställningarna ökar kommer rekommendationernas relevans + precision bara att växa.

Allt hostas på AWS (Amazon), där vi har använt ett nytt helt serverlöst och administrationslöst hostingkoncept + arkitektur, som skalar och självläker automatiskt. Arkitekturen gör att vi kan bygga och distribuera inom några sekunder utan att orsaka stillestånd och vi bygger enkelt nya miljöer.

GreenDozer använder Google Tag Manager på serversidan. Det innebär att vi bara ställer in en enda förstapartscookie för all spårning, som sedan skickar spårningsdata till vår egen server, varefter vi själva kan bestämma vad vi vill dela med Google, Facebook etc. Detta är inte bara bra för webbplatsens prestanda, men också för GDPR och dataägande. Den nya spårningsinställningen är immun mot annonsblockerare och tillåter oss att lagligt spåra åtgärder på webbplatsen även när cookies avvisas. Syftet med den nya spårningsinställningen är att spåra 100 % av de åtgärder + trafik som sker på lösningen.

Vad säger partnerna?

Den nya affärsmodellen och GreenDozers hemsida har fått ett varmt mottagande i branschen. Säljarna har direkt kunnat se värdeskapandet i att bli partner med GreenDozer av tre anledningar: – GreenDozer löser ett konkret problem genom att sälja överskottsvarorna – och minskar därmed den ekonomiska förlusten som annars är förknippad med den typen av varor. – GreenDozer bildar en ytterligare försäljningskanal, och säljarna slipper därmed obehagliga dialoger med leverantörer kring returer. – GreenDozer stöttar säljarna i deras hållbarhetsagenda.

Vill ni veta mer om lösningen för GreenDozer, eller om mikrotjänster och Magento? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail