Go to content

Hotell- och restaurangskolan i Köpenhamn

Att locka elever och studenter till yrkesutbildning kan vara en ganska krävande övning i ett konkurrensutsatt område av möjligheter för ungdomar. Hotell- och restaurangskolan har därför slipat sina kockknivar och blivit måna om att skapa en sammanhållen varumärkesupplevelse av skolan för att locka nya elever.

Ny digital varumärkesidentitet

Hösten 2021 hade Hotell- och restaurangskolan nått ett skede där den nya varumärkesidentiteten levdes ut på byggnader, broschyrer, banderoller, vykort m.m. – och det var nu dags att överföra varumärkesidentiteten till de digitala plattformarna för att få en sammanhängande varumärkesupplevelse. Novicell ombads hjälpa till med det. Hotell- och restaurangskolan hade valt en ung och färgstark varumärkesidentitet med hög grad av fräschör, ungdomlighet, mångfald och passion för att tilltala framtida studenter. Så det var mer än nog för Novicells designers att komma igång med, när varumärkesidentiteten skulle utvecklas på en ny hemsida.

Vad var uppdraget?

Hotell- och restaurangskolan bedriver yrkesutbildningar inom kock-, servitörs- och hotellyrket och målgruppen är därför i första hand unga. Den tidigare hemsidan var mycket texttung med stor vikt på information utifrån mottot att informationssökning är viktigt vid val av utbildning. Skapandet av den nya webbsidan har förhållits annorlunda och skapar en balans mellan faktisk information och en visuell upplevelse som ska ge ungdomarna ett levande intryck av skolan och kurserna. Den nya hemsidan är därför till stor del bild- och videobaserad.

Livet i skolan

Filmer om livet på skolan och möten med andra elever, färger, bilder och värderingar har blivit mer explicita på hemsidan, så att framtida elever får ett mer visuellt intryck av vad en hotell- och restaurangutbildning går ut på. Träffa t.ex. Lärlingen Sebastian här:

"Det har varit ett nöje att arbeta med Novicell-teamet som snabbt visade stor förståelse för uppdraget och våra prioriteringar. I processen upplevde vi både att bli hörda och att bli utmanade på våra tankar och förberedelser. Samtidigt har vi upplevt en trygg ledning, bra dialog och kreativa lösningar så att vi nått målet att skapa en inspirerande hemsida som får fler unga att välja våra utbildningar."

Marianne Søndergaard, kommunikationsansvarig
Hotell- och restaurangskolan

Navigation och UX

Navigeringen fungerar nu mycket enklare för den enskilde besökaren då all faktainformation för den enskilda utbildningen finns på den aktuella utbildningssidan. Konkret betyder det att om man är intresserad av servitörsutbildningen så hittar man en relevant utbildningssida om servitörsutbildningen, och där informeras man med all information om sista ansökningsdag, antagningskrav, S.U, evenemang, framtida möjligheter mm. Likaså har det nu blivit lättare för hotell och restauranger – det vill säga blivande arbetsgivare – att lägga ut praktikplatsannonser via formulär, se kurser och fortbildningskurser för anställda, delta i karriärdagar – ja, generellt sett, komma närmare skolan.

Från fasta rutnät till kreativa, konverteringsoptimerade målsidor

Den nya webbsidan är byggd på en modulbaserad lösning, där Hotell- och restaurangskolan kan bygga levande och spännande landningssidor med hjälp av olika komponenter på en renodlad universell innehållssida i Umbraco, som är den valda CMS-plattformen. Det ska skapa fräschör och variation i sidstrukturen, med möjlighet att välja tema och färger för de enskilda komponenterna. Och just det har gett redaktionen mer frihet och valmöjligheter på målsidorna och kampanjsidorna jämfört med den tidigare hemsidan som byggdes upp av fasta rutnät.

Läs mer om Umbraco

Vad är målet?

Målet är att locka fler nya och motiverade studenter till hotell- och restaurangkurser och på så sätt "överlämna" så många unga till www.optaglese.dk, där den slutliga antagningsprocessen föregår. Spårningen stannar därför för Hotell- och restaurangskolan vid antalet personer som klickar på länken till optagelse.dk. På alla utbildningssidor har man därför tänkt på konverteringsoptimering med ett naturligt informationsflöde och tydliga uppmaningsknappar "Registrera dig här".

Vill ni veta mer om varumärkesupplevelser eller UX och navigering, eller om samarbetet med Hotell- och restaurangskolan? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail