Go to content

Kamstrup

Kamstrup har skapat en nästan perfekt överblick över den digitala kundresan.

Uppgiften

Om du inte är bekant med Kamstrup behöver du ofta inte leta längre än att ta en titt på din energimätare i grovköket. Kamstrup är världsledande inom intelligent mätteknik för el, vatten och värme och är idag ett företag med en omsättning på miljarder och mer än 1 500 anställda.

Brist på överblick av silouppdelad data, olika plattformar med många digitala kundrörelser och bristande spårning hade gett upphov till ett behov hos Kamstrup av större insikt i användarnas användning av Kamstrups digitala kontaktpunkter som täcker t.ex. sociala medier, nyhetsbrev och interaktioner på webbplatser. Målet var tydligt: ​​Bygg en överblick över kundresan som ger oss bättre insikter i våra kunders digitala resa. Och för det valdes Novicell som partner.

"Vi har varit bra på att spela bra med varandra under processen. Kamstrup och Novicell har varsitt ett starkt team som varit duktiga på att sparra och fatta beslut – både i förhållande till urval och frånval. Dashboards kan snabbt växa sig väldigt stora och visa en otrolig mängd data – men det gäller att kunna skära ner till det vi behöver."

Sebastian Trabjerg, Digital Marketing Specialist
Kamstrup

I samarbete med Novicell byggde Kamstrup en överblick över kundresan med inledningsvis tre viktiga steg i kundresan: Awareness (Reach), Consideration (Engage) och Consideration (Activate).

Finger point icon

Steg 1

Awareness (Reach) är antalet gånger Kamstrup når en användare via en digital kontaktpunkt, vilket kan vara t.ex. antal sessioner på deras webbplatser, antal besökare på LinkedIn m.m..

a message search with an arrow icon

Steg 2

Consideration (Engage) är antalet gånger Kamstrup har engagerat en användare i en lösning eller produkt och omfattar t.ex. antalet nedladdade material, antalet gånger en produktvideo har setts osv.

Letter message icon

Steg 3

Consideration (Activate) är antalet gånger en användare visar intresse genom en digital kontaktpunkt, t.ex. genom att fylla i ett kontaktformulär eller genom att klicka på en Kamstrup-kontaktpersons e-postadress på hemsidan.

persentage icon

Steg 4

Decision är antalet leads som skapas från digitala kanaler och där Kamstrup kan övervaka om leads omvandlas till order. Detta steg har sedan dess byggts vidare av Kamstrup.

Med översikten kan Kamstrup följa kundens beröring och engagemang med företaget på alla digitala beröringspunkter – ända från att kunden initialt bara lär känna Kamstrup, t.ex. via ett besök på deras LinkedIn-profil hela vägen till kunden t.ex. förvandlas till ett lead.

Två ytterligare faser byggs senare på instrumentpanelen, nämligen steg 5 Implementation och Steg 6 Usage + Expansion.

Dyk ner i specifika data

Utöver huvudrapporten, som beskrivits ovan, får Kamstrup även ytterligare 26 rapportsidor, som är mer detaljerade. Här kan Kamstrup fördjupa sig i specifik data. Det kan till exempel vara om olika kundtyper som fyller i kontaktformulär, hur utvecklingen är hos besökare på LinkedIn från ett visst land eller hur målgrupper inom vattenmätare agerar annorlunda än målgrupper inom elmätare.

"Det är en ganska anmärkningsvärd översikt som Kamstrup har skapat och bara väldigt få företag går så helhjärtat in på att förstå sina kunder digitalt. Det är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för Kamstrup att fatta rätt beslut om sina digitala insatser på en nivå som vi sällan ser."

Kristian Bilenberg, Senior Data Value Consultant
Novicell

Datainsamlingen består för närvarande av:

40 0 mio.

Rader med data

1 0

Huvudrapport

26 0

Detaljerade rapportsidor

Tydlig visualisering av data i PowerBI

Arkitekturen är byggd på API:er från Dynamics och Google Analytics, som synkroniseras varje natt i en SQL-databas i Microsoft Azure. Instrumentpanelerna och därmed resultaten visas visuellt i PowerBI.

Roll som strategisk sparringspartner

Efter utvecklingen av instrumentpanelslösningen har Kamstrup överfört ägandet från deras marknadsavdelning till deras eget BI-team. Novicell fungerar idag som en strategisk sparringspartner som kan vägleda Kamstrups BI-team att vidareutveckla plattformen med rätt intentioner och funktionaliteter. Kamstrup har nu möjlighet att vidareutveckla plattformen och låta den växa naturligt inom företagets ramar i takt med att Kamstrup själv förändras och går in i nya aktiviteter.

Vill ni veta mer om lösningen för Kamstrup, eller om instrumentpanelslösningar? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail