Go to content

Kamstrup

Sitecore-lösning med olika kunduniversum - Nu hittar kunderna den önskade produkten mycket snabbare

Se deras hemsida här

Kamstrup - intelligenta mätlösningar

Det är inte många danskar som aldrig har träffat en produkt från Kamstrup. De flesta tänker kanske inte så mycket på det, men när till exempel vatten-, värme- och elmätaren ska avläsas är sannolikheten mycket stor att namnet Kamstrup står på mätutrustningen. Kamstrup är en av de bättre Århushistorierna och är idag ett företag med en miljardomsättning och dominerande inom mätning av el, vatten och värme. Fortfarande utifrån mottot att det alltid finns en bättre lösning.

Idag gynnar Olaf Kamstrups visioner inte bara danska vatten- och energikonsumenter. Tanken att varje enskild konsument ska kunna ha fullt förtroende för de siffror som el-, vatten- och värmemätaren visar har fått stor spridning utanför landets gränser. Kamstrup har idag anställda i mer än 20 länder världen över. Visionen är att vara världens ledande leverantör av intelligenta mätlösningar för energi- och vattenförbrukning. Detta ska bland annat ske genom en djup förståelse för kunden, vilket allt oftare börjar och fortsätter på Kamstrup.com. Att göra Kamstrup.com till en naturlig språngbräda för kunden att bli mer intresserad av att göra affärer med Kamstrup var precis vad Novicell ombads att hjälpa till med.

Önskemålen

Kamstrup ville ha: - att ge användare av sajten en mer individuell upplevelse med enklare tillgång till rätt produkter. - en ny informationsarkitektur där innehållet samlas i olika universum. - större kontroll över plattformen och systemen, till exempel med tydliga regler för vem som har tillgång och kan redigera innehåll.

Lösningen

Kamstrup har valt Sitecore som CMS-plattform. Viljan från Kamstrup att bygga universum för olika målgrupper, t.ex. vattenförsörjning, värmeförsörjning och elförsörjning stödjer Sitecore fullt ut. Det ger också goda möjligheter att arbeta med personliga budskap.

Kunder från hela världen ska kunna hitta relevant innehåll

Besökare på Kamstrup.com är kunder från många olika delar av världen. De letar efter värmemätare, vattenmätare, elmätare och ett brett utbud av andra produkter från Kamstrup. Det är därför stor risk att bristande struktur på hemsidan kan bidra till att användaren tappar överblicken. Detta löses genom att dela upp sajten i olika universum, så att vattenförsörjningsföretag snabbt hittar relevanta produkter och information just för dem, och så vidare för andra typer av försörjningsföretag. Novicell närmade sig uppgiften som ett totalentreprenad, där allt innehåll på hemsidan gicks igenom och kapades till. Långa texter gjordes kortare, skarpare och mer koncisa.

Det har även arbetats med design och UX på sajten så att den nu är så intuitiv att navigera att det gör att användaren vill läsa mer om produkter som är av stort intresse för individen. Först när användaren läser de längre beskrivningarna kommer en popup-meny att erbjuda nyhetsbrev. Detta har skapat fler prenumerationer på nyhetsbreven än tidigare, då popupmenyerna dök upp i början av läsningen, och ofta vid en tidpunkt då användaren fortfarande sökte efter önskad text och därför inte erbjöds rätt nyhetsbrev.

På Kamstrup.com kan man söka på 15 olika språk. För många sökningar gav tidigare inga resultat. Dessa barriärer fick många användare att ge upp tidigare. Den digitala lösningen, som skulle vara en hjälp och en fördel för både kunden och Kamstrup, gjorde att alltför många användare tappade överblicken. Med den nya lösningen mer än halveras antalet sökningar där kunden får en "noll matchning".

"Vi sökte en digital konsultfirma som var tekniskt skicklig och kunde fungera som en strategisk partner. De ska kunna hjälpa till att lyfta våra digitala kundnära lösningar. Det fick vi med valet av Novicell.

Med Novicell har vi en partner som samarbetar med oss ​​strategiskt och kommersiellt, ända från idéskapandet till genomförandet. Och som kontinuerligt kommer med idéer till förändringar och förbättringar."

Anne-Li Kathrine Damhus Korsgaard, Digital Manager
Kamstrup

De interna vinsterna

Att ha en omfattande uppdatering av en kundnära hemsida öppnar också för möjligheten att förändra en del interna arbetsflöden och processer – och inte minst att städa upp. I samband med den nya Sitecore-lösningen passade Kamstrup på att även internt skapa helt tydliga linjer kring innehållsägande. Istället för att "släcka bränder" och leta efter innehåll är plattformen, universumstrukturer, ägande och åtkomst nu helt under kontroll. Bland annat har antalet anställda med tillgång till systemet minskat kraftigt, vilket också lagt en viktig språngbräda för att behålla överblick och innehållsägande.

Vill ni höra mer om lösningen för Kamstrup, eller om Sitecore-plattformen? Så kontakta gärna oss.

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail