Go to content

Kosan Gas

En HubSpot-lösning för deras marknadsföringsautomation som ger bra leadgenerering och leadsuppföljning.

Kosan Gas är...

Nordens ledande leverantör av gas i tankar och levererar gas till mer än 5 000 nordiska företags- och industrikunder, t.ex. tillverkningsföretag och hotell. Dessutom levererar Kosan Gas även buteljerad gas till privata konsumenter via återförsäljare. Kosan Gas bedömde att de kunde ha stor nytta av att byta till en ny Marketing Automation-lösning för att hantera och följa upp på företagskunder. Valet föll på HubSpot som plattform – och utrullningen och implementeringen av det beslutet har varit en stor del av Novicell sedan dess.

Försäljnings- och marknadssamarbetet är på topp

Att byta CRM- och Marketing Automation-lösningar kräver en noggrann process som dels säkerställer att företaget investerar i rätt lösning och dels designar nya, fördelaktiga processer. Det var därför Kosan Gas gick noga tillväga och startade processen med en serie workshops för att till exempel avslöja: Vilka behov har vi? Hur ser vår kundresa ut? Vilken plattform ska vi välja? Hur säkerställer vi bästa möjliga användning av plattformen?

En av de viktigaste faktorerna för Kosan Gas var att ha ett gemensamt system för försäljning och marknadsföring, som effektivt skulle kunna fungera som en affärsplattform för ett nära samarbete mellan de två avdelningarna. Och det är just denna vinst som Kosan Gas idag refererar till som en viktig, realiserad vinst. Anställda inom marknadsförings- och försäljningsavdelningen använder idag HubSpot som en CRM-plattform. Dessutom använder båda avdelningarna även funktionen Marketing Automation med tillgång till alla pågående kundcase (kallade deals i Hubspot), aktuellt värde på alla kundcase, vilket pipelineskede kundcase befinner sig i, etc. Det är också här som säljarna är aviseras om företagskommunikation till kunder, marknadsföring aviseras om nya kundcase som skapats utifrån marknadsföringsaktiviteter etc. Och HubSpot fungerar faktiskt idag som den gemensamma ryggraden i Försäljning och Marknad.

 

Detta hjälpte Novicell till med

 • Planering och genomförande av workshop för försäljning och marknadsföring
 • Att välja en Marketing Automation-lösning
 • Teknisk konfiguration av HubSpot (t.ex. användare och åtkomst, säker spårning av webbplatsaktivitet och konfigurering av e-postfunktioner)
 • Skapa e-postmallar och arbetsflöden
 • Konfigurera instrumentpaneler i realtid
 • Utbildning av användare

"Med HubSpot och speciellt sättet vi använder HubSpot har vi fått ett mycket starkare samarbete mellan försäljning och marknadsföring. HubSpot-plattformen är ett kraftfullt verktyg, men det är först i utvecklingen av den och när vi tänkt igenom arbetsprocesserna mellan försäljning och marknadsföring som vinsterna verkligen framträdde. Vår gemensamma bearbetning av marknaden har blivit digital och stark."

Bente Thorup, Regional Marketing & Product Manager
Kosan Gas

Digital närvaro för kunderna – dygnet runt

Marketing Automation-lösningen har också öppnat nya digitala marknadsföringsmöjligheter för Kosan Gas. Kosan Gas har idag ett välutvecklat digitalt marknadsföringsben. Som i så många andra B2B-branscher följer Kosan Gas noga utvecklingen av hur deras kunder i allt högre grad söker efter möjliga leverantörer och produkter digitalt – och detta sker ofta utanför kontorstid. Detta kräver en digital lösning där Kosan Gas kan vara närvarande i kundresan dygnet runt. Kosan Gas använder därför idag HubSpot som ryggraden i sina online marknadsföringsinsatser, där relevant innehåll skickas ut i nyhetsbrev, webbplatsaktivitet spåras och retargeting utförs till intresserade köpare.

HubSpot används för effektmätning av marknadsföringsinsatser online, vilket gör det enkelt att starta piloter och snabbt mäta och reagera utifrån data och resultat.

Lösningen

 • light ball inside the folder icon

  Plattform

  En gemensam Marketing Automation-plattform som säkerställer en relevant, digital närvaro gentemot kunder.

 • chain icon

  Sammankoppling

  Ett mycket starkare samarbete mellan försäljning och marknadsföring, då båda avdelningarna använder HubSpot som ryggraden i sitt arbete.

 • chart icon

  Data

  Instrumentpaneler i realtid som ger en överblick över säljpipelinen, men som samtidigt stödjer dialog och sparring kring varje enskilt kundcase.

Starka instrumentpaneler för överblick och dialog

Med lösningen HubSpot har Kosan Gas nu fått automatiskt genererade rapporter i form av dashboards, där Försäljning, Marknadsföring och inte minst Management har tillgång till realtidsdata som t.ex. visar antalet deals i pipeline.

Följande exempel visar en instrumentpanel som visar en säljares erbjudanden och stadiet i pipelinen och hur många dagar en deal är i pipelinen (konstruerat exempel).

HubSpot är fokuserat på marknadsföringsautomation som skapar resultat

HubSpot är en plattform utvecklad med fokus på B2B försäljning och marknadsföring – eller för B2C med en långsiktig beslutsprocess. Plattformen underlättar, systematiserar och samlar sälj- och marknadsföringsdisciplinerna under ett tak – och fungerar både som CRM och som Marketing Automation-plattform. På så sätt kan leads samlas in och bearbetas på ett riktat och effektivt sätt – för att följa och leda kunder genom säljtratten. Novicell är en HubSpot Diamond Partner.

 

HubSpot stöder bland annat:

 • Segmentering utifrån avancerade kriterier på både beteende, timing och kontaktinformation
 • Automatisering av flöden som passar kundresans olika skeden
 • Lead scoring, som kategoriserar var leadet finns i kundresan
 • Effektmätning och rapportering
 • Sammanslutningen av grundläggande discipliner inom Inbound Marketing

Vill ni veta mer om lösningen för Kosan Gas, eller om marketing automation? Kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail