Go to content

Kunskapscenter för Digital Handel

Ett E-lärande universum för Danmarks merkantila handelshögskolor — Kunskap för morgondagens digitala specialister.

Att framgångsrikt lära unga yrkesskoleelever digitala discipliner

Hur säkerställer man att både unga yrkesskoleelevers uppmärksamhet fångas – och att de samtidigt lär sig något de kan tillämpa i praktiken? Det var frågan som Kunskapscentrum för digital handel ställdes inför när de med stöd från utbildningsdepartementet fick i uppdrag att ta fram en digital läroplattform som skulle stödja yrkesskolornas undervisning i digital kompetens. De valde oss, Novicell, för att utföra uppdraget. Vi erbjöd alla färdigheter som en tung och komplex innehållsinsats som denna krävde: Från strategisk sparring om form och innehåll till djup expertkunskap och kreativ innehållsproduktion i alla format.

Detta är vad samarbetet bestod av

 • light ball inside the folder icon

  Uppstartsworkshop

  Kartläggning av målgrupp, stil, ton, språk och didaktik.

 • a pen and a message icon

  Textförfattning

  Expertkunskap omsatt till lättbegripligt och inspirerande läromedel.

 • a head with lighting inside icon

  Simuleringsövningar

  Testar elevernas lärande och förmåga att lösa konkreta uppgifter för fiktiva företag.

 • film clap icon

  Videoproduktion

  Skript, inspelning, screencast och redigering av videor för alla verktyg.

"Novicell har varit bra på att lyssna och förstå uppgiften och speciellt den målgrupp som Kunskapscentrum för digital handel ställdes inför att behöva hitta en lösning för. Det har varit ett skarpt utförande av hela processen: från arbete i workshops över manus med interna revisioner till färdig produktion i text och video. Lösningen har varit lika skarp.

Och kan man i efterhand få så mycket beröm som vi har fått från både lärare och elever i målgruppen, då kan man göra något. Sådan!"

Flemming Jessen, Projektledare
VDH

Rätt innehåll i rätt format – på målgruppens premisser

Expertkunskap översatt till lättförståeligt, visuellt och praktiskt digitalt läromedel. Det är framgångsreceptet när man ska lära unga elever i Danmarks yrkesskolor om digital marknadsföring – digitalt.

Hos Novicell har vi experter inom alla digitala discipliner. Därför var partnerskapet om lärande universum med det danska Kunskapscentrum för Digital Handel också inget mindre än en sann match – och den starka kopplingen mellan digital expertkunskap, best practice för innehåll, genomförd digital kommunikation, målgruppsfokus och kreativa format var vår start punkt för utveckling av läromedel på hög nivå.

Teori och praktik måste gå hand i hand

Att utveckla nya färdigheter handlar om mycket mer än bra läromedel som förklarar och berättar. Det är först när vi prövar den nya kunskapen i praktiken som vi verkligen lär oss något. Då förstår vi plötsligt mycket bättre vad det hela handlar om och hur vi kan använda det i praktiken. Därför tog vi fram en simuleringsövning för vart och ett av de 12 digitala verktygen, så att eleverna kan uppleva vad det innebär att arbeta i Facebook Business Manager, Trustpilot, Mailchimp och alla andra verktyg.

I varje simuleringsövning ska eleverna lösa en uppgift för ett fiktivt företag och bedöms på hur bra de gör det. Kan de till exempel:

 • Sätta upp ett segmenterat nyhetsbrev för Pers Pæreproduktion så att hans trogna kunder kommer tillbaka?
 • Skapa en Facebook-kampanj som träffar precis rätt målgrupp för React Sports nya produktlansering?
 • Eller slutföra en korrekt produktuppsättning i en webshop som säljer lampor?


Eleverna går igenom alla steg som krävs för att klara uppgiften – och i slutet får de gedigen feedback på hur de har klarat den.

Show it - don't tell it

Det är en sak att läsa om digitala verktyg, en helt annan att se dem användas. När du kan följa med musen runt på skärmen och se de många funktioner du presenteras för, som de faktiskt ser ut i verkligheten – främjar detta både lusten att lära och chansen att det som lärts fastnar.

Välkomstvideos

Som första inslag på alla lärandesidor möts eleverna därför av en välkomstvideo. Här välkomnar en allmän talare och presenterar kort det digitala verktyget – bland annat med ett exempel på ett konkret varumärke som använder verktyget framgångsrikt. Talaren dyker upp igen i alla filmer och tar därmed rollen som elevens lärare: en igenkännbar figur som tar dem i hand och leder dem genom hela lärandeuniversumet.

"Är ni redo? Så låt oss börja!"

Instruktionsfilmer

Facebook Ads, Google Ads, MailChimp, Hotjar, Woomio... Dessa är alla komplexa verktyg som kräver många års erfarenhet för att bemästra. Så hur förmedlar du essensen av ett sådant verktyg på 10 minuter? Med noggranna förberedelser, manus skrivna av genuina experter, en övertygande talare, skärminspelning och grafik... Ja, vi är nästan där.

Nedan kan du se ett exempel på instruktionsvideon om Google Ads - du behöver inte se alla 9 minuterna :-)

Det är vad användarna säger

 • QUOTE icon

  Lärare

  Jag är VÄLDIGT exalterad över EcomTrainer och kommer definitivt att använda allt eller delar av det - tack tack!

 • QUOTE icon

  Elev

  EcomTrainer är supercool! Det ger en bra inblick i hur man arbetar med de olika plattformarna.

 • QUOTE icon

  Lärare

  Den är riktigt väl förberedd och får mig att vilja jobba ännu mer med ämnet – tack så mycket.

 • QUOTE icon

  Elev

  Det är riktigt smart och roligt att testa. Coolt verktyg! Man får lust till att använda det och det väcker intresse.

Fantastisk leverans right on time

Med en dedikerad landningssida för vart och ett av de 12 utvalda digitala verktygen var det ingen liten mängd innehåll som Kunskapscentrum för Digital Handel var tvungen att använda för det nya lärandeuniversumet. 24 filmer, grafik, texter, övningar och case studies. Lägg till denna samordning med 12 digitala experter, var och en ansvarig för sitt eget verktyg, och en skarp deadline. Då är det inte svårt att föreställa sig behovet av kompetent projektledning, respekterade avtal och skarpa leveranser. Kunskapscentret – och vi hos Novicell – nådde förstås målet väl tillsammans i tid innan lanseringen.

[] 171 0

Minuter av video

[] 31200 0

Ord för målsidor och skript

[] 698 0

Timmar av arbete

Grafiska element ritar och berättar

Förutom de informativa texterna, inspirerande välkomstfilmer, noggranna instruktionsfilmer och pedagogiska simuleringsövningar, fylldes varje digitalt verktyg på med ett grafiskt element för att stödja helhetsuttrycket. Grafiken går också igen i videorna och binder på så sätt samman universumet ytterligare.

Vill ni veta mer om samarbetet med Kunskapscentrum för digital handel eller innehållsteamet här hos Novicell? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail