Go to content

Metroselskabet

På M.dk ska det vara lätt att hitta information om Köpenhamns tunnelbana.

Cityringen

Efter åtta års byggarbete öppnade Cityringen (M3) i september 2019. Ett halvår senare öppnade M4 till Nordhavn. De nya tunnelbanelinjerna har gett Köpenhamnsborna 19 nya stationer och kommer att fördubbla antalet passagerare. Det innebär att 9 av 10 av landets mest besökta stationer i framtiden kommer att ha tunnelbana.

I och med öppningen av Cityringen ändrade Metroselskabet kommunikationsinriktning. Företaget är både byggherre och transportföretag och har därför fått balansera kommunikationen att berätta om byggnation och motivera att använda tunnelbanan. Ett av de mest ambitiösa byggprojekten i Danmark någonsin har blivit en del av huvudstadens viktigaste infrastruktur mätt i antalet resor. Detta skapade ett behov av en ny, skalbar digital plattform som skulle kunna stödja Metroselskabets kommunikation i olika faser av processen. Metroselskabet valde Novicell som partner för både design, frontend och backend för den skalbara Umbraco-lösningen som nu finns på M.dk. Designen fick priset för bästa design vid Umbraco Awards 2020.

  • Design

    Novicells designteam har säkerställt en tydlig anpassning mellan den digitala designen och vad resenärerna möter på tågen och på perrongerna.

  • Analys

    Kundresan på M.dk har analyserats i syfte att göra den nya sajten så snabb och effektiv som möjligt.

  • Effektivitet

    9 av 10 sidor har tagits bort från M.dk. Relevant innehåll har lyfts fram och gjorts tydligare och mer konkret.

Analys av användarbeteende

Novicell har biträtt Metroselskabet med en omfattande förstudie av användarbeteende på M.dk för att undersöka hur innehållet på den nya sajten ska prioriteras. Utredningen har lett till en omstrukturering och förenkling av innehållet på sajten i syfte att förbättra användarupplevelsen. Det har bland annat inneburit att Metroselskabet har klippt bort 9 av 10 sidor från sin gamla sajt.

magnifying glass search icon

Design hämtad från metroens verklighet

Det var Metroselskabets önskan att det skulle finnas en strikt anpassning mellan vad användarna möter på tågen och på perrongerna och vad användarna möter digitalt. Webbplatsen måste vara visuellt tilltalande och samtidigt vara så enkel att använda som möjligt. Novicells designteam har arbetat med några eleganta och diskreta animationer och grafiska verktyg som kännetecknar tunnelbanan. Menyerna utspelar sig bland annat med samma rörelse som när ett tunnelbanetåg anländer till stationen. Dessutom innehåller sajten ett antal små nudging-element, där du görs medveten om vilka valmöjligheter du har, så att användarna inspireras att söka vidare.

water pouring icon

Skalbar plattform för olika faser

Megaphone icon

1. Kommunikation

Inför Cityringens färdigställande behövde Metroselskabet hålla grannar och medborgare informerade om byggplaner, framsteg och bullerstörningar mm.

a message search with an arrow icon

2. Information

Efter öppnandet av M3 Cityringen och M4 fördubblade Metroselskabet antalet tunnelbanelinjer och kommer att fördubbla antalet resenärer på tunnelbanan, vilket givetvis pressar kundinformationen. Sajten var tvungen att kunna hantera denna uppskalning.

paper airplane icon

3. Vidarebefordring

Efter öppnandet av Cityringen skulle Metroselskabet ge kunderna bra information så att kunderna kunde vänja sig vid de nya tunnelbanelinjerna. Därefter ska kunderna hänvisas till DOT (Din Offentlig Transport) för biljettförsäljning, trafikinformation m.m., och Metroselskabets digitala plattform ska i större utsträckning fungera som en företagswebbplats som stödjer företagets samlade insatser. Detta innebär också att resenärer som kommer in på hemsidan snabbt måste vidarebefordras till DOT eller Rejseplanen.

Metroselskabets tidigare hemsida var svår att uppdatera, så det fanns ett behov av att utveckla Umbraco-plattformen på ett sätt så att det var effektivt för redaktionen att uppdatera plattformen. Därför har det bland annat tagits fram ett antal mallar som gör det lättare att skapa innehåll till sajten.

Antalet besökare minskar – och det är en succé!

Det är inte många företag som lanserar en ny hemsida och i efterhand gläds åt att deras avvisningsfrekvens har exploderat. Så är det dock på Metroselskabet. Helt i enlighet med planen ska kunderna i projektets tredje fas lära sig att använda DOT och Rejseplanen när de söker efter trafikinformation. Många resenärer kommer fortfarande till M.dk när de behöver söka efter trafikinformation, men de hänvisas snabbt till relevanta källor, och det är en framgång i sig.

"Vi har haft kommunikation som har förändrats i tre väldigt olika faser av projektet och vi har fått en plattform som stödjer detta digitalt. Människor reser med tunnelbana för att det är snabbt, enkelt och pålitligt. Vi vill också ge våra användare den upplevelsen digitalt. Det ska vara lätt för kunderna att hitta den information de behöver – även om tunnelbanenätet har växt. Och så har vi med sajten skapat en röd tråd från de visuella element som användarna möter på stationerna och på tågen, och de de möter digitalt. Det är en snygg visuell lösning som skapar enkelhet och helhet i den övergripande användarupplevelsen."

Lise Hein, kommunikations- och marketingchef
Metroselskabet

M.dk vinner Umbraco Awards 2020 för världens bästa design inom umbraco

Metrobolagets nya sajt M.dk är byggd på en Umbraco-plattform, och känd för sin vackra design, som spelar ihop med de designelement man känner från stationer och tryckt material. M.dk är byggt i Umbraco 7 och på en Umbraco Cloud-plattform.

Läs mer om Umbraco

Vill ni veta mer om lösningen för Metroselskabet, digital design eller Umbraco-plattformen? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail