Go to content

Midttrafik

Ny webblösning gav snabb och intuitiv information till alla resenärer i Midtjylland.

Bakgrunden till projektet

Trafikselskabet Midttrafik administrerar kollektivtrafiken i de 19 kommunerna i Midtjylland. Under 2016 ville företaget ha en responsiv onlinelösning som skulle möta användare i större utsträckning – även på resande fot. Snabb och intuitiv information för alla resenärer på Midtjylland.

 

Målet

Målet var att skapa en koppling och sammanhållning mellan den Midttrafik man möter på sina resor och det man möter i det tryckta materialet. Det var också ett måste att kunderna kunde hitta trafikinformationen snabbt och intuitivt. Så användarna har varit 100% i fokus i utvecklingsprocessen. Idag har företaget en midttrafik.dk, där både den unga och den äldre målgruppen känner sig hemma.

Analys av beröringspunkter: Data och användartestning

För att möta användarna på bästa möjliga sätt var vi tvungna att ta reda på deras önskemål och behov. Här gjorde vi en omfattande analysprocess, med hjälp av bl.a. siffror i Google Analytics från tidigare Midttrafik.dk och användbarhetsanalyser tillsammans med mer kvalitativa resultat från en befintlig kundtjänstrapport. Bland annat. medlemmar i Äldreförbundet ingick i studien. Med denna information skulle en förståelse för användarens behov kunna bildas.

Läs mer om Google Analytics

Toppuppgifter och wireframes

Med denna kunskap skulle vi kunna fokusera på onlineresan och användarupplevelsen, utifrån utmaningar och styrkor från analysarbetet. Nu handlade det om att kategorisera och prioritera innehåll, så att navigationsflödet stärktes och vägen till information blev kortare. Det resulterade i en smidig process, på wireframe-nivå.

Biljettguide

Tillsammans med Midttrafik har Novicell även tagit fram en biljettguide som med några frågor kan ge resenärerna rekommendationer om vilken typ av biljett de ska använda utifrån ålder och resmönster. På så sätt kan användaren få en bra tjänst som potentiellt sparar pengar varje gång de reser med Midttrafik.

Nytänkande om tidtabeller för alla målgrupper

Resvägar och reseplanering är ett av de viktigaste fokusområdena för resenärer. Därför har vi gett tidtabeller och resplanen en central plats på förstasidan. Ingångarna till en busslinje och den omgivande informationen är förenklade och optimerade för lyhördhet.

Vald rutt vecklas ut för användaren med relevant information från trafikinfo, tidtabeller, stationsöversikter och eventuella utfrågningar.

Och många fler funktioner

  • Integration med Resplanen, flygavgångar och Trafikinfo via specialutvecklad api
  • Donut caching säkerställer snabb prestanda, men fortfarande live-uppdaterad trafikinformation
  • Säker datahantering av CPR-nummer (personnummer)
  • Resegaranti relaterad till resegarantin
  • Samrådsmodul som sköter kommunikationen mellan medborgare och kommun
  • Intranätet är IP-begränsat och lösenordsskyddat integrerat i lösningen

"För Midttrafik har det varit viktigt att skapa en responsiv sajt som är tydlig och användarvänlig. Kunderna ska ha enkel tillgång till den information de behöver både före, under och efter resan – det har de fått med vår nya digitala plattform. Vi är mycket nöjda med samarbetet och resultatet."

Anette Bjerregaard, Kommunikation & Marketing
Midttrafik

Vill ni veta mer om lösningen för Midttrafik, eller om webbutveckling? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail