Go to content

NRGi

Ny plattform och självbetjäning - UX och intelligent användning av data skapar bra självbetjäningslösningar.

Ny digital plattform för ett av Danmarks största elbolag

NRGi Elsalg är en del av NRGi-koncernen och ett av Danmarks största energibolag med 1 100 anställda och ca. 220 000 kunder. NRGi täcker hela landet och levererar energi till 50 000 privata hem från egna vindkraftverk och solceller. Novicell har levererat en ny webbplattform till NRGi. Plattformen ska stärka kunddialogen med självbetjäningsuniversumet Mit NRGi, samt leverera en inbjudande sajt som tydligt kommunicerar NRGis fokus på transparenta priser, goda intentioner för miljön och investeringar i hållbara projekt.

Liberaliseringen av elmarknaden förändrade NRGis onlinebehov

Med liberaliseringen och medföljande nya utmaningar på elmarknaden uppstod ett behov av en mer kommersiell NRGi-webbplats, som var mer attraktiv för nuvarande och potentiella kunder. NRGi skulle fokusera på kundernas behov av självbetjäning och mobil tillgång för att förbättra kundupplevelsen. Samtidigt ville organisationen ha en plattform som var lätt att arbeta på – dels för framtida större förändringar av hemsidan och dels dagligen för NRGi Elsalgs egna innehållsredaktörer.

lightbulb icon

Kundönskemål: Användarvänlig självbetjäning och transparenta priser

Transparens och tillgänglighet är nyckelord för NRGi. Det är därför viktigt att hemsidan lever upp till just det. Med en lätt, ljus och välkomnande design uppmuntrar NRGi.dk dig att utforska dina möjligheter som elkund och det finns stora möjligheter att bli smart på el genom olika publikationer från NRGis egna redaktörer.

Bra användarupplevelse i kombination med intelligent användning av data

Novicell levererade en ny webbplats på NRGi.dk på en ny plattform i juni 2018.

NRGi.dk är byggt på Umbraco med integrationer för ett antal externa tjänster med olika teknologier, allt från REST-API till WDSL med egna tjänster av varierande komplexitet. Förbrukningsdata hämtas från WebTools och fakturerings- och kunddata hämtas från systemet Simplex. Framför hela systemet har en skräddarsydd Single Sign-On-lösning skapats, så att kunderna själva kan välja om de vill logga in med Facebook, Google, mail, kund-ID eller något annat.

Allt detta resulterar i ett elegant användargränssnitt, där kunder har en enhetlig och intuitiv plats att hantera sitt konto med NRGi.

 • head with check icon

  Enkelt att använda

  Kunden är i fokus på den nya sajten, där det finns självbetjäning, Single Sign-On och fakturering via MobilePay.

 • lightening icon

  Hög hastighet

  Sajten är topp-presterande.

 • quote marks icon

  Flexibilitet i innehåll

  Plattformen delar upp sajten i rutnät, vilket gör det enkelt för NRGis egna redaktörer att redigera och skapa variation på sajten.

NRGI.dk – nu även som app

NRGI:s kunder har även tillgång till självbetjäningslösningen via en app. Appen kan laddas ner från Google Play och Apple App Store – och innehåller samma alternativ som självbetjäningslösningen på hemsidan: Se elräkningar, följ elförbrukningen ända ner på timbasis och baserat på livedata, ändra betalning metod och delta i tävlingar.

Appen är en så kallad hybridapp, vilket är en webbapplikation insvept i ett appskal. Det innebär att du kombinerar fördelarna med webblösningen med fördelarna med en app.

Lösningen återanvänder kodbasen från Umbraco-sajten, vilket också innebär att när uppdateringar görs på hemsidan kommer de omedelbart att återspeglas i appen också. Detta undviker långsamma uppdaterings- och godkännandeprocesser i App Store.

 • a speedometer with a heart icon

  + 25.000 downloads

 • Digital devices icon

  Användarna besöker appen i genomsnitt två gånger i månaden

"Valet av teknik i NRGi-appen har gett oss möjlighet att snabbt och smidigt anpassa vår app efter kundernas behov och önskemål. Och Novicell har väglett, utvecklat och fungerat som vår förlängda arm genom hela processen."

Lars Mulvad Madsen, Online Manager
NRGi

Betalning med MobilePay? Självklart!

Plattformens design gör det möjligt att integrera tredjepartskomponenter och kunderna drar nytta av detta i sammanhanget, där NRGis kunder i framtiden kan betala med MobilePay. Betalningen kan alltså genomföras med ett enkelt swipe.

Vill ni veta mer om lösningen för NRGi, eller om Umbracos plattform och apputveckling? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail