Go to content

Økologisk Landsforening

Økologi.dk – här kan du hitta allt om ett mer ekologiskt Danmark.

Ø-märket, rent grundvatten och grisar med knorrar på svansen. Du kan fördjupa dig i detta och många andra ekologiska ämnen på den danska Økologisk Landsforenings nya hemsida: økologi.dk. Ambitionen med hemsidan är inget mindre än att göra det danska matsystemet och den danska konsumtionen mer hållbart.

Økologisk Landsforening (Det danska Ekologiska Riksförbundet) beslutade 2018 att föreningen ska gå från att vara lantbrukets branschorganisation till att vara en bred intresseorganisation som verkar för en hållbar omställning genom att bana väg för mer och bättre ekologi. En strategisk resa startade – från att i första hand ta upp och arbeta för ekologiska bönders intressen till att bli en bred NGO för danskar med intresse för ekologi. Detta ledde till en stor förändring i branding och kommunikation. På den nya hemsidan kan du därför idag hitta kunskap om allt inom ekologisk lantbruksproduktion, gröna recept, en översikt över ekologiska gårdsbutiker och till och med en guide till hur du kommer i gång med jäsning. Och ja, det är också här man kan se när korna går ut på bete!

Lösningen består av

 • horseshoe icon

  Umbraco Premium

  Premium är Novicells metod för att leverera en webbplats med en grund i bästa praxis och kärnfunktioner ”right-of-the-box”.

 • a human inside two arrows icon

  Tre redigerare

  Hanterar enkelt innehållet på webbplatsen.

 • a logic map and a pen icon

  Headless

  Lösningen är baserad på headless-teknologi med alla fördelar som det medför.

Tre hemsidor i samma lösning

Projektet med Novicell startades för att förnya och konsolidera antalet webbplatser som tidigare till och med fanns på flera olika CMS-plattformar. Antalet webbplatser skars ner till tre och konsoliderades till samma teknik, i det här fallet Umbraco. Lösningen är byggd med økologi.dk som huvudhemsida och ilove.øko och økodag.dk som oberoende hemsidor, men med mer specifika målgrupper.   

Smidig redaktionell upplevelse

Bra backend och ett tydligt gränsnitt för redaktörerna är grunden för att skapa intressant och väldesignat innehåll. Förutom att Umbraco är känt för att leverera en bra redaktionell upplevelse, innefattade projektet även utveckling, integrationer och arbete med backend-roller: 

 • Så kallade grid editors utvecklades, vilket innebär att redigeraren alltid skapar och justerar innehåll enhetligt i grid editors, som öppnar upp på höger sida av skärmen. Här ges redigerarna också intuitiva val och förslag på inställningar.
 • Det togs fram formulär som redaktionen använder för de sidor där nya medlemmar kan signa upp sig och anmäla sig till olika evenemang.
 • En integration med SendGrid utvecklades som gör det enkelt för redaktörer att skicka e-post till rätt mottagare.
 • Väldefinierade redaktörs- och skribentroller gör det enkelt för alla som arbetar i backend att känna till sin roll och ägande av innehåll.

Headless

De tre webbplatserna bygger på en headlesslösning, där innehållet levereras via ett API till frontend. Det finns flera anledningar till att Økologisk Landsforening valde den lösningen: Med headless kan stora trafikmängder lättare stödjas och det är viktigt eftersom Økologisk Landsforening upplever dagar med trafiktoppar (t ex runt de datum då korna kommer ut på bete). Dessutom är de tre siterna lättare att skala, eftersom frontend - även kallat presentationslagret - enkelt kan uppdateras eller bytas ut utan att vidröra backoffice-delen. 

"Vi har varit på en strategisk resa och gått från att i första hand vara en branschorganisation för ekologiska bönder till att idag vara en bred NGO för alla danskar med intresse för ekologi. Och vår nya hemsida stödjer vårt nya ställningstagande fullt ut med tydliga budskap om vad Økologisk Landsforening är och vad vi arbetar för. Vi är mycket nöjda med resultatet av økologi.dk och tycker att det stämmer överens med vårt varumärkeslöfte."

Line Hedeboe, kommunikationschef
Ekologiska Riksförbundet

Bli medlem eller ekovän

Det skapades även anmälningsformulär på hemsidorna som gör det enkelt att bli medlem i Økologisk Landsforening – med fem medlemskap att välja mellan. Läs mer på okologi.dk.

Umbraco Premium

Økologi.dk, iloveøko.dk och økodag.dk är byggda på Umbraco version 8 och med Umbraco Premium som grund. Umbraco är fungerar utmärkt för organisationer som vill ha många olika hemsidor i samma lösning och därför blev det ett naturlig val för Økologisk Landsforening. Umbraco är också känt som "det vänliga CMS:et" på grund av dess enkla användargränssnitt som gör det enkelt att skapa och redigera innehåll, använda bilder samt video. 

Umbraco logo

Vill ni höra mer om lösningen för Økologisk Landsforening?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail