Go to content

Reno Djurs

Genom att använda moderna tekniker och analysera insamlingsdata kan Reno Djurs optimera avfallshanteringen.

Reno Djurs har...

Sedan 1996 varit Djurslands kommunernas avfallsbolag med ansvar för sophämtning och hantering på hela Djursland. Det är ett område som omfattar mer än 80 000 invånare, 38 000 hushåll och 15 000 fritidshus. Och låt oss bara nämna några enskilda avfallssiffror för att få en känsla för hur stort uppdraget är: Reno Djurs genomför totalt 1,8 miljoner tömningar per år och hanterar 179 000 ton mottaget avfall.

Uppdraget består i att tömma septiktankar i fritidshusområden, ca. 500 kuber för flaskor/glas/burkar samt papper/kartong uppsatt på offentliga platser runt om på Djursland, tömning av ca. 50 000 sopkärl hos hushållen där 81 % har valt tömning varannan vecka och 19 % varje vecka och mycket mer. Effektiv och datadriven avfallsinsamling behövdes och Novicell valdes som partner för att bygga en lösning.

[] 1.8 0 milj.

tömningar om året

[] 179000 0

tons sopor

[] 80000 0

invånare

Datainsamlingen initierades genom att placera en streckkod på alla avfallskärl. När sophämtaren tömmer kärlen skannar han samtidigt streckkoden med hjälp av en app och anger sedan hur många kilo som töms. På detta sätt samlar Reno Djurs med tiden in historisk data som visar hur lång tid det tar att fylla varje enskilt kärl. Därefter är det ganska enkelt att utforma en optimerad rutt för sophämtarna angående vilka kärl som ska tömmas och när. I ruterna tas självklart hänsyn till säsongsvariationer och en önskan om så få körda kilometer som möjligt.

Ett alternativ på marknaden idag är att placera en sensor på varje kärl, som via signal meddelar när det börjar bli fullt. Den lösningen är både kostsam och komplicerad, då sophämtaren lätt kan hamna i ineffektiva rutter från kärl A i norr till kärl X i söder.

Intelligent tömning av allmänt tillgängliga avfallskärl

Novicell fick i uppdrag att hjälpa Reno Djurs att ta fram en lösning för intelligent tömning av kuber. På Djursland finns ca. 500 gröna kuber uppsatta på offentliga platser för flaskor/glas/burkar och papper/kartong. Novicell och Reno Djurs utvecklade en lösning som var tvungen att samla in tillräckligt med data för att kunna designa ett intelligent tömningsmönster som både skulle undvika att kuberna blev överfyllda och undvika att en lastbilschaufför kör ut i onödan och tömmer en kvartsfull kub.

Intelligent tömning av restavfall och papper/kartong

Novicell ombads också att hjälpa Reno Djurs att ta fram en lösning för intelligent tömning av sopkärl som finns vid hushåll. På Djursland finns över 38 000 hushåll och 15 000 fritidshus. De betalar var och en för att få sina kärl tömda. Sopkärlen ska givetvis tömmas efter varje hushålls önskemål. För detta uppdrag har Reno Djurs anlitat externa åkare med 25 sopbilar för att köra runt på Djursland och tömma soporna.

  • Big Ben icon

    På Djursland finns över 38 000 hushåll och 15 000 fritidshus.

  • Thumb up icon

    För detta uppdrag har Reno Djurs anlitat externa åkare med 25 sopbilar för att köra runt på Djursland och tömma soporna.

  • Lighthouse icon

    I varje sopbil finns en surfplatta som visar platsen för den egna sopbilen och platsen för alla andra sopbilar.

I varje sopbil finns en surfplatta som visar platsen för den egna sopbilen och platsen för alla andra sopbilar. Sopbilens distrikt är utritat, så i samma ögonblick som en renhållningsarbetare startar en rutt kan han se vilka soptunnor han måste tömma idag. Och när rutten börjar visas de närmaste vägarna och husen automatiskt på skärmen, så att de enkelt kan se nästa sopkärl som skall tömmas. När kärlen töms ändras färgmarkeringen från röd "Tömning saknas" till grön "Tömd". Alla sopkärl i hushållet registreras i systemet – så när sopbilen kommer körande och stannar i minst 10 sekunder. inom en radie av 50 m registreras automatiskt att kärlet är tömt.

Systemet är oerhört värdefullt i situationer då extrapersonal kör en distriktsrutt, då allt sker helt intuitivt på skärmen: vilka sopkärl finns i distriktet, i vilken ordning de töms mest effektivt och färgkoder ändras i takt med att soporna är tömda.

Renhållningsarbetaren har även möjlighet att skriva in ett felmeddelande med förklaring till varför en givet sopkärl inte har tömts (felsorterat avfall eller hunden är lös etc.). På så sätt kan Reno Djurs också dokumentera förklaringen till varför att kärl inte har tömts.

Sophämtarna är entusiastiska över lösningen som är till stor hjälp för dem vad gäller att genomföra en rutt mest effektivt och dokumentera incidenter längs vägen. En del renhållningsarbetare har också själva kommit med flera önskemål om plattformen – t.ex. att man kan byta till en satellitbild, så att man kan se hur ett givet hus ligger på tomten, och på så sätt ge en indikation på var soporna finns.

Fotos: Michael/Spectrowerk

"Det är viktigt att våra system/lösningar är effektiva och användbara för våra anställda, lastbilschaufförer och medborgare. Och jag är väldigt nöjd med vår nya lösning och att vi har vågat ge oss ut i de nya digitala lösningarna som i slutändan blir så bra faktiskt. Det kräver en blandning av duktiga digitala människor och medarbetare med djup insikt i hur avfallsinsamlingen går till i verkligheten. Och den kombinationen har vi här på Reno Djurs och i samarbete med Novicell. Dessutom är jag också glad över att vi har en prisvärd lösning."

Jan Krüger Bodholt, Ekonomichef
Reno Djurs

Resultat: En utomordentligt hög nivå av kundnöjdhet

Idag och med ovan nämnda åtgärder töms 99,9 % av sopkärlen i tid. Det motsvarar ett misslyckande per 25 år för ett genomsnittligt hushåll och en mycket hög kundnöjdhet.

Med regeringens initiativ för en ny nationell avfallsplan med separat insamling av farligt avfall, plast, metall, textilier mm. kommer behovet av intelligent och datadriven avfallsinsamling växa åren framöver. Eftersom tömningsfrekvensen av olika kärl förväntas vara mycket olika för de olika typerna av avfall, kommer det helt enkelt att ge ytterligare grogrund för intelligenta lösningar för avfallsinsamling.

99.9 0 %

Sopkärl töms i tid

1 0

Det motsvarar ett misslyckande per 25 år för ett hushåll i genomsnitt och har resulterat i mycket hög kundnöjdhet.

Tekniken bakom

Hela lösningen är byggd på Microsofts Power Platform, vilket säkerställer en enhetlig upplevelse över alla enheter. Själva apparna är byggda i Power Apps. Power Apps är teknikoberoende och säkerställer därmed att Apparna är tillgängliga oavsett vilken mobiltelefon eller surfplatta den enskilde lastbilschauffören har. Power Apps är främst avsedda för att bygga skräddarsydda applikationer, vilket är precis fallet med datadriven avfallshantering på Reno Djurs. Apparna är byggda på ett sådant sätt att de fungerar även om föraren inte har täckning, och data synkroniseras när de kopplas upp igen – detta är särskilt viktigt för Reno Djurs, eftersom det finns flera ställen på Djursland där täckningen inte är bra. För att säkerställa prestanda används Power Automate så att tunga operationer utförs asynkront och föraren till exempel inte behöver vänta på svar från servern om att data nu har sparats – detta sker istället automatiskt i bakgrunden . Rapportering av insamlad data från Power Apps presenteras i Power BI. Detta gör det möjligt att se data från flera vinklar och upptäcka annars förbisedda mönster. Uppgifterna är givetvis realtid och inne på Reno Djurs huvudkontor kan man därför - vid behov - alltid se var alla sopbilar finns på Djursland, hur långt de är på sträckan och hur många soptunnor som behövs tömmas.

Vill ni veta mer om lösningen för Reno Djurs, eller om Microsofts Power Platform? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail