Go to content

Danska Socialdemokratiet

Väljarnas nya vanor kräver nya digitala lösningar

Andelen danskar som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat under många år. Därför behövs nya verktyg och metoder för att engagera väljarna. Det har de sett hos Socialdemokraterna som tillsammans med Novicell skapat en helt ny och levande digital plattform. En ny Socialdemokratiet.dk är nu live och kommer att vara det digitala ankaret för partiets digitala kommunikation framöver.

En levande sida för ett levande parti

En stor del av den politiska debatten och det lokala politiska engagemanget har alltmer flyttats från de fysiska mötena i bygdegårdar till sociala och digitala medier. Partiarbetaren kännetecknas inte längre bara av att vara den som balanserar på en stege uppför en lyktstolpe den första dagen av valrörelsen eller står halvfrusen på gågatan och delar ut rosor. Faktum är att den typiska kärnväljaren sällan är medlem i partiet, och därför krävs det nya verktyg och nya metoder för att engagera morgondagens väljare – även om Socialdemokraterna fortfarande är landets största parti sett till medlemmar och väljarstöd.

Denna insikt har fått Socialdemokratin att uppgradera digitalt – till en början med en ny hemsida, som ska vara samlingspunkten för den digitala kommunikationen från Socialdemokraterna och vara "en levande sida för ett levande parti".

Att flytta ett 150-årigt parti in i den digitala världen är inget som sker av sig självt över en natt. Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Novicell startade därför med en förtydligande fas kring vad en ny hemsida ska kunna göra för partiet, vilka kärnelement hemsidan ska byggas kring och hur det visuella uttrycket ska vara.

Från uppslagsverk till politisk inspirationskälla

Den nya webbplatsen måste vara mer än bara en katalog där du bara kunde hitta adressen till lokalavdelningen eller namnen på medlemmarna i huvudstyrelsen – vilket hade varit ett av de primära syftena med den tidigare webbplatsen. Socialdemokraterna ville anamma bredare och använda webbplattformen som en politisk inspirationskälla.

På Socialdemokratiet.dk har bland annat ett menyalternativ som heter "Vad vi vill" införts. I en partipolitisk värld skulle det förmodligen tidigare ha hetat "Vår politik". Och dessutom med menypunkten "Gå med" ( som i klassisk politik förmodligen skulle heta "Bli medlem" . Det här är bara två mindre konkreta exempel på att hemsidan måste vara något mer och annorlunda än bara ett uppslagsverk för väljare och medlemmar. Webbplatsen ska presentera kärnbudskap, skapa engagemang, skapa en rörelse för att man tror på saker, vara en plattform med budskap som besökarna ska kunna känna och känna är relevanta.

En av tankarna med den nya hemsidan är därför också att mycket mer innehåll måste produceras – det kan vara i samband med en aktuell debatt, en aktuell kampanj, ett varumärkesärende eller liknande. Här ska besökaren drivas – typiskt via andra kanaler – till Socialdemokratiet.dk och hitta spännande innehåll. Kanske får det läsaren att röra sig runt på hemsidan och läsa om andra ämnen, kanske läsaren anmäler sig till nyhetsbrevet eller vill komma tillbaka och läsa om ett annat ämne senare. Nyckelorden är inspiration och engagemang med utgångspunkt från att det finns många steg inblandade innan en person kanske beslutar sig för att gå med i partiet.

"Menypunkten "Vad vi vill " är platsen på hemsidan där man kan gå och kika på om man kan spegla sig i Socialdemokraternas ställningstaganden och viktiga frågor när man funderar på var man vill lägga sin röst eller till och med funderar på medlemskap i Socialdemokraterna. Det är här vi måste vara skarpa i att presentera vår policy och förhoppningsvis vinna din röst p.g.a. någon sak som berör dig.

Och därför måste vi driva mycket trafik till webbplatsen från andra kanaler."

Anders Bak Cohr, Kampanjansvarig
Socialdemokratiet

Igenkännlig typografi

Typografin är enkel, tydlig och konsekvent i alla kanaler – även offline-kanaler. Det ger igenkännlighet, men ska också stödja läsaren i att politiskt material ska vara lättillgängligt.

Den digitala rosen

Socialdemokratins klassiska röda ros har återuppstått digitalt med ett grafiskt och modernt uttryck.

Toppbelastningsperioder fram till val

Socialdemokraternas hemsida ska klara stora mängder trafik och är därför byggd med stor robusthet. De största trafikvolymen uppstår givetvis under valperioder. Under dessa perioder upplever Socialdemokraterna ett stort antal besökare som söker information om speciella cases eller partiets allmänna ställningstaganden. Under en valperiod ökar trafiken på partiets hemsida markant. Nya Socialdemokratiet.dk sattes till en början på prov i kommunalvalet hösten 2021 – och senast i ett riksdagsval som ägde rum i juni 2023.

"Vi vill inspirera människor, visa dem vad vårt parti handlar om och ge dem möjlighet att engagera sig på den nivå de vill. Det kan vara allt från att gräva i ett ämne, läsa mer om vår policy, gå på evenemang i lokalföreningen eller bli medlem. Här måste Socialdemokratiet.dk vara det digitala ankaret för alla dessa möjligheter. Man måste kunna röra sig lätt och söka inspiration – och det tror jag att vi lyckas med."

Anders Bak Cohr, Kampanjansvarig
Socialdemokratiet

Plattformen heter Umbraco

Socialdemokratiet.dk är byggt på Umbraco version 8. Socialdemokratiet hade en stark önskan om ett redaktörsvänligt CMS där redaktörerna enkelt kunde skapa landingssidor och mindre kampanjsajter med relevant innehåll. Umbraco var ett självklart val, då Umbraco är känt som "det vänliga CMS:et" på grund av dess enkla användargränssnitt som gör det enkelt att skapa och redigera innehåll och använda bilder och video.

Umbraco

Vill ni veta mer om lösningen för det socialdemokratiska partiet, eller om vad vi kan göra för medlemsorganisationer? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail