Go to content

VVSPlus

VVSPlus kan nu öka effektiviteten för rätt insatser

Ni kanske känner till situationen. Man behöver en hantverkare, men det är inte alltid ett så omfattande arbete. Då vill man inte ha en lång process så innebär att begära en offert, vänta på svar för att därefter kanske upptäcka att det inte riktigt var vad man vill ha. Då måste hela processen genomföras ytterligare en gång.

VVSPlus skapades utifrån idén att göra hela processen enklare för konsumenten. Med digital beställning av erbjudanden, en svarstid på max 24 timmar på vardagar och egen online-tillgång för att boka i hantverkarkalendern får du en optimerad hantverkarprocess.

VVSPlus har valt Novicell för att hjälpa dem att ta fram en Power BI-rapport som kan lyfta verksamheten digitalt.

Uppgiften

VVSPlus ville samla deras data och bilda sig en överblick över kopplingen mellan de olika datakällorna mellan kanaler och plattformar. Målet med uppdraget var att lyfta verksamheten på ett datadrivet sätt och göra det lättare att fatta strategiska beslut utifrån konkret information och kraftfull datavisualisering. Det är möjligt att göra datainsamlingen själv, men ofta ligger problemet i att företag måste gräva efter data i flera olika system, och processen kompliceras ytterligare när man ska försöka kombinera data från de olika datakällorna för att få en djupare förståelse. Samarbetet mellan VVSPlus och Novicell har därför resulterat i en Power BI-rapport, som kombinerar de viktigaste datakällorna för VVSPlus och presenterar det på ett överskådligt sätt.

Datainsamlingen bestod av:

+ 3.3 0 milj

Rader med data

+ 6 0

Gigabyte data

+ 30 0

Dagliga datapipelines

"Samarbetet med Novicell har varit värdefullt för oss av tre anledningar. Novicells team har varit bra på att förstå våra önskemål och ambitioner, PowerBI-modulen har utvecklats just för våra behov och den är enkel att använda. Lösningen ger oss en helhetsöversikt som kan lyfta flera grenar av verksamheten och hjälpa oss att fatta rätt strategiska beslut."

Louise Houengaard, Marknads- och utvecklingschef
VVSPlus

Datakällor

Rapporterna hämtar data från Microsoft Dynamics NAV, bokningssystemet Jublo, VVSPlus webbplattform Dynamicweb, Facebook och Google Analytics. Hela datainsamlingen byggs sedan på Azure-sviten, som extraherar data och transformerar den. Power BI modellerar sedan datan och skapar den interaktiva översikts- och rapporteringsmodulen.

Arbetsprocessen

Novicell inledde arbetet med att först skapa en förståelse för VVSPlus, deras datakällor och ambitioner. Därefter prioriterades användningsfall och nödvändiga funktioner. Teamet påbörjade sedan utvecklingen av mockups och datamodellering, och slutligen upprättades en färdplan och implementeringsplan. Nedan är utdata från processen.

En plan för hur du får ut mer värde av din data

Mockup av rapporter/dashboards som skapar mest värde i förhållande till dina affärsmål

En översikt över nödvändig data och hur denna ska samlas in

En uppskattning för genomförandet av de valda rapporterna och färdplanen

Intäkter och budget

Denna rapportsida gör det möjligt för VVSPlus att bilda sig en överblick över sin omsättning, jämföra den mot budget och gå på djupet med ännu fler parametrar, såsom individuell medarbetarprestation för installatörerna som VVSPlus tillhandahåller. Samtidigt ger sajten också möjlighet att se hur de olika affärsbenen fördelar sig vad gäller intäkter, täckningsbidrag på månadsbasis och allt jämfört med föregående år.

Beställningar och orderlängd

Här får VVSPlus möjlighet att fördjupa sig i de olika beställningarna. De kan bland annat se inköpsfrekvens över tid med tillhörande trendlinje, hur många beställningar de olika montörerna och avdelningarna har samt genomsnittlig orderlängd. Orderlängden är särskilt viktig eftersom VVSPlus kärnkoncept med snabba svarstider på hantverkares erbjudanden också stöds av snabb utförande av order. Genom att kunna se orderlängden över tid är det möjligt för VVSPlus att se om de faktiskt förbättrar en av sina kärnkompetenser.

Kunder

På denna sida kan VVSPlus få ytterligare insikt om sina kunder. De kan se förändringen av antalet kunder över tid, täckningsbidraget per kund och om den ökar över tid, intäkter per kund, lokaliseringsfördelningen för alla deras kunder, vilka plattformar deras kunder oftast använder (mobil, PC, surfplatta), kön och ålder, samt fördelningen av nya vs. existerande kunder. För VVSPlus är det särskilt intressant att se nya vs. befintliga kunder för att få inblick i återkommande köpmönster: Hur stor är förmågan att behålla kunder och var i verksamheten är de särskilt bra på detta?

Marknadsföring

Marknadsföring är en väsentlig del av verksamhetens förmåga att generera nya kunder. Med denna rapportsida kan VVSPlus fokusera på vilka marknadsföringsinsatser som presterar bäst, vilka kostnader som är förknippade med marknadsföring kopplat till en ny kund och hur mycket aktivitet deras individuella marknadsföringskampanjer skapar.

Geografi

Den här sidan ger VVSPlus möjligheten att sortera och filtrera sin verksamhet baserat på geografiska platser. VVSPlus kan se täckningsbidrag för ett specifikt område, omsättning, antal beställningar, onlinetrafik, köpfrekvens och mycket mer.

Vill ni veta mer om lösningen för VVSPlus, eller om Power BI och hur ni kan skapa affärer genom data? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail